Posted on Napsat komentář

DETEKTIV KJELSSON

                                           Smrt na ostrově Laesø

Úvod:

Poté, co se seržantka Romstromová probrala z komatu, začal jí kapitán Kjelsson navštěvovat v nemocnici v Aalborgu každý den. Dělala pokroky a za deset dní byla schopná se o sebe postarat bez jakékoliv pomoci. Po rehabilitaci, kterou v nemocnici prodělala, byla brzy propuštěna do domácího léčení.

Kapitola 1

[ Aalborg, kriminální oddělení, 10:34, 23. dubna 2019 ]

První pracovní den po velikonocích vstoupila seržantka Romstromová za doprovodu kapitána Kjelssona do kanceláře majora Admunsena.

„Vítejte, seržantko!“ vyhrkl nadšeně major. „Vás také rád vidím, kapitáne. Z Kodaně na vás přišla jen samé chvála.“

„Děkuji.“

„Posaďte se,“ pobídl oba Admunsen rukou ke svému stolu.

Předpokládal, že se Romstromová vrátí do práce. Jaké bylo jeho zklamání, když přinesla svou výpověď.

„Chcete odejít?!“ vyhrkl překvapeně major.

Romstromová jen kývla.

„Vy k tomu nic neřeknete?“ podíval se na Kjelssona.

„Je to její rozhodnutí,“ odvětil.

Pche!

„Myslel jsem, že se vrátíte!“ otočil se jejím směrem. „Zrovna máme takový lehký případ. Úplně vhodný na rozjezd.“

„Měla jsem čas o tom přemýšlet. Být v komatu není nic, o čem by mohl člověk vyprávět s úsměvem na tváři, a kolegové se budou ptát…“

„…nevšímejte si jich!“ vyhrkl major.

„Rozhodla jsem se, že odejdu!“ řekla důrazně, aby bylo jasné, že to myslí vážně.

Major Admunsen pokynul hlavou a s pohledem na Kjelssona zkonstatoval, že právě přišel o skvělého policistu.

„Volal jste, že něco máte,“ pronesl kapitán.

„Ano,“ pokynul hlavou. „V hotelu SHAAP byla pobodána…“

„…známe totožnost?“

„Jistě! Rebecka Hakkansenová, věk 25 let. Leží v místní nemocnici. Její ošetřující doktor se jmenuje Abul Mauhena,“ odvětil.

Pak se zarazil. Podíval se na Romstromovou, která to hned pochopila a zvedla se od stolu. Už nebyla členem kriminálního oddělení, proto by neměla slyšet nic o případu.

„Počkej na mě na chodbě. Hned jsem za tebou,“ řekl Kjelsson.

„Jistě,“ špitla a zmizela za dveřmi.

Major jí sledoval. Když její silueta prošla kolem dveří, ohlédl se na kapitána.

„Bude mi scházet.“

„Dejte jí čas, veliteli.“

„Myslíte, že si to rozmyslí?“

„Možná jen potřebuje víc času. A přijde na to, že v tom co dělá, je dobrá a bude jí policejní práce chybět.“

„Chtěl bych tomu věřit.“

„Co víme o tom napadení té mladé ženy?“ zeptal se zvědavě Kjelsson.

„Jeďte do nemocnice a zkuste z ní něco dostat,“ navrhl Admunsen a natáhl se po výpovědi seržantky Romstromové.

Kjelsson pokynul hlavou a opustil kancelář velitele kriminální policie Aalborg.

„Potřebuji změnu,“ vyhrkla najednou Romstromová, která čekala na chodbě.

„Nemusíš mi to vysvětlovat. Řekl bych, že jsme to u tebe doma probírali několikrát. Jen major Admunsen s tím rozhodně nepočítal.“

„Zvykne si,“ odsekla a vyrazila k výtahu.

Kjelsson jen přikývl a následoval ji.

„Znovu zpět?!“ ozval se hlas muže, který se k nim blížil.

Byl to seržant Larnassen.

„Ještě je brzy,“ procedil kapitán mezi zuby.

Romstromová seržanta Larnassena pozdravila, ale do rozhovoru se s ním nepustila.

„Vrať se, až se na to budeš cítit,“ dodal seržant a pokračoval dál.

Jako bys o tom něco věděl, pomyslela si Romstromová.

* * *

Kjelssson odvezl Romstromovou domů. Sám se pak vrátil na oddělení, aby s novým kolegou Saadem mohli vyrazit do místní nemocnice vyslechnout napadenou dívku Rebecku Hakkansenovou.

„Udělej si čaj a odpočiň si,“ navrhl kapitán, když se loučil s Romstromovou u dveří.

„Nepoznávám se.“

„Dej tomu čas.“

„Mám pocit, že nepatřím do tohoto světa.“

„Byla jsi skoro půl roku v komatu. Někteří lékaři ti nedávali moc šancí, ale tys to dokázala a vrátila se zpátky.“

„A co ty? Měl jsi někdy pochyby, že to nezvládnu?“

„Věřil jsem, že se probudíš. Nic jiného jsem si nepřipouštěl,“ odvětil pohotově.

„Možná tvá víra mě vrátila zpátky,“ špitla a přitáhla se k němu blíž.

Políbila ho na jeho zarostlou tvář a pak mu naznačila, že by se měl oholit. Kjelsson s úsměvem pokynul a vrátil se do svého vozu.

* * *

[ Nemocnice Aalborg, o půl hodiny později ]

Stříbrné Volvo zaparkovalo na parkovišti zdejší nemocnice. Seržant Saad vystoupil jako první. Hned po něm Kjelsson. Upravil si límec u kabátu a vyrazil ke vstupním dveřím.

„Detektiv Kjelsson,“ spustil u recepce. „Chtěl bych mluvit s doktorem Mauhenem.“

Ukázal služební průkaz, aby mu sestra za pultem věřila.

„Zavolám ho,“ sáhla na telefon a vyvolala doktora Mauhena.

Kjelsson poděkoval a odstoupil od modrého pultu. Během deseti minut se ve vestibulu objevil doktor černé pleti.

Doktor Mauhena byl typický představitel africké menšiny v Dánsku.

„Co pro vás mohu udělat?“ spustil perfektní dánštinou.

„Jestli jste doktor Mauhena,“ procedil Kjelsson mezi zuby.

„Ano, to jsem,“ přikývl.

Kjelsson ukázal služební průkaz a představil se. Pak se otočil na svého kolegu Saada a představil ho, ale doktor Mauhena se stále díval na kapitána Kjelssona. Jako by seržanta ignoroval.

„Jste tu kvůli té dívce, kapitáne?“

„Ano.“

„Pojďte se mnou,“ ukázal směrem ke schodům.

„Jak je na tom?“ spustil Kjelsson.

„Teď už dobře. Ale měla na mále. Tři bodná zranění,“ odvětil Mauhena.

„Mluvíte dobře dánsky,“ dodal kapitán.

„Narodil jsem se tu.“

Oh!

Myslím, že tuhle odpověď nikdo nečekal.

„Vážně?“ ušklíbl se Kjelsson.

„Můj otec přišel do této země ze Súdánu a moji matku potkal…“

„…doktore Mauheno,“ přerušila ho procházející sestra v bílém. „Volal doktor Nystrom. Máte k němu přijít.“

„Tak mu prosím vyřiďte, že tu mám návštěvu od policie.“

„Ano,“ kývla a pokračovala po schodech dolů.

V prvním patře doktor Mauhena ukázal doleva.

„Tudy!“

„Pochopil jsem, že vaše matka je Dánka,“ dodal Kjelsson.

„Jistě!“

„Máte ještě nějaké sourozence?“

„Chcete vědět, jestli zde žijí další černí Dánové?!“

„Proč zde žijete, když máte takové řeči!“ ohradil se Saad.

Mauhena ho znovu ignoroval.

„Byla to jen otázka,“ pronesl kapitán. Sám jste začal vyprávět o tom, že váš otec potkal vaši matku…a…rozhodně proti vašemu původu nic nemám, pokud budete dodržovat zákony této země.“

„Vaše pacientka leží zde,“ ukázal na dveře.

Pokoj číslo 5.

„Nevadí, když budu přítomen výslechu?“ zeptal se Mauhena s pohledem na kapitána.

„Není to výslech. Položím jí pár otázek a půjdeme.“

„Rozumím,“ kývl a vstoupil do místnosti jako první.

Uvnitř stál policista, který kapitána Kjelssona hned poznal.

„Kapitáne!“ zvolal.

„Můžete si skočit na kávu. Peterssone. Chvíli se tu zdržíme,“ řekl Kjelsson a pozdravil Rebecku Hakkansenovou.“

Doktor Mauhena se postavil k oknu, aby policistům nepřekážel.

„Asi víte, na co se vás budu ptát,“ spustil kapitán.

Dívka přikývla.

„Můžete mluvit?“

Dívka znovu jen přikývla a přitom očima uhnula směrem k oknu, kde stál doktor Mauhena.

„Jak dlouho pracujete v hotelu SHAAP?“ zeptal se Kjelsson.

„Tři roky,“ odvětila.

„Když vás útočník napadl, neřekl vám něco, co by vysvětlovalo jeho počínání?“

„Ne!“

„Neřekl ani slovo?“

„Hm.“

„Kapitáne, vidíte, že je unavená…“

„…můžete nás nechat prosím,“ zareagoval Kjelsson okamžitě. „Bude to jen chvilka.“

„Myslím, že to nechápete!“

„Naopak!“ řekl Kjelsson.

Doktor semkl rty, ale už nic neřekl.

„Nebyl to Dán,“ vyhrkla najednou Rebecka Hakkansenová.

„Byl tmavší pleti?“ zeptal se Kjelsson.

V tom se znovu Mauhena utrhl, jako kdyby do něho píchli.

„Samozřejmě, jak typické!“ zavrčel znovu doktor. „Každý hned vidí v černých agresory! Jak rasistické!“

„Doktore, tohle je výslech a říct, o muži, že má tmavší pleť není nic rasistického!“ ohradil se Kjelsson.

„Je to mnohem horší, kapitáne. Rasismus se tak zaryl do srdcí Evropanů, že cizinci se mnohdy bojí žít v zemi, která se jim líbí.“

„Možná byste se divil, kolik Evropanů se bojí vás muslimů,“ dodal Saad.

Každý v této místnosti pochopil, že tohle byla narážka na zvyšující se migraci.

„Každý se může svobodně rozhodnout!“ vyhrkl Mauhena.

Neřekl bych, že to bylo svobodné rozhodnutí, ale volba, jak odejít ze země, kde se necítím svobodný, pomyslel si seržant.

„Myslím, že tohle se netýká našeho případu,“ řekl Kjelsson.

„A vy jste rasista, kapitáne?!“

Kapitán se otočil směrem k Saadovi jako by tušil, jak doktora vyprovokovat, aby odešel. Zřejmě nechápe, že teď tady není prostor pro debatu týkající se migrace cizinců do Evropy.

„Seržant Saad váš doprovodí ven!“

„Cože?“

„Ano, běžte ven!“

Trval na svém a čekal, až se doktor Mauhena pohne z místa. Seržant byl připraven. Ukazoval rukou ke dveřím.

„Půjdu sám!“ ohradil se a odešel.

Jakmile odešel, Kjelsson se podíval na Saada. Pak už se věnoval Rebecce Hakkansenové.

„Teď když odešel, tak mi můžete beze strachu říct, koho jste tam viděla a co se stalo?“ spustil Kjelsson.

„Poznal jste to?“ podivila se dívka.

„Doktor Mauhena má trochu vznětlivější povahu. A vzhledem k tomu, že jeho otec pochází ze Súdánu, tak chápu, že jako muslim si svou víru zachovává i v této zemi.“

„Víra?“ vyprskla dívka. „Jsou to vrazi. Chtějí nás všechny vyvraždit!“

„Jak to myslíte?“

„Ten útočník mluvil arabsky nebo jinou podobnou řečí, kterou mluví muslimové,“ rozpovídala se najednou.

Vypadlo to, jako by se jí ulevilo, že se nemusí ohlížet do stran, jestli jí někdo uslyší.

„Přišli sem a snaží se prosazovat svá práva. Ať se vrátí tam, odkud přišli!“ pokračovala.

Byla v ráži a chtěla ten hněv dostat ze sebe. Kjelsson jí nechal mluvit. Předpokládal, že pak se dozví, kdo byl tím útočníkem.

„Tváří se, že přišli v míru. Jsem přesvědčena, že to tak není. Roztahují se po celé Evropě a s názory jako má doktor Mauhena se snaží zničit všechny lidské hodnoty!“

„Slečno Hakkansenová, nepřišli jsme kvůli muslimské expanzi do Evropy. Vyšetřujeme vaše napadení v hotelu SHAAP!“ zastavil ji Kjelsson.

„Byl to někdo takový!“ trvala na svém.

„A jste si tím opravdu jistá?“

„Nerozuměla jsem mu, co říkal, ale jedno slovo mi v paměti utkvělo.“

„Jaké slovo?“

„Vatan.“

„Vatan?“

„Ano.“

„To je něco jako domov,“ ozval se Saad.

„Jakým jazykem?“ zeptal se Kjelsson.

„Myslím, že turečtina.“

„Turek to nebyl!“ ohradila se Hakkansenová. „Toho bych poznala!“

„Jste si tím jistá?“

„No, víte…“

„…viděla jste mu do obličeje?“ zeptal se Saad.

„Měl nějakou roušku. Ale viděla jsem oči. Byli tmavé a zlé!“

„Podle toho přece nemůžete poznat, jestli byl nebo nebyl turecké národnosti.“

„Hm.“

„Řekla jste někomu, že útočník mohl být muslim?“ zeptal se pro změnu Kjelsson.

„Ne. Nikdo se to na to neptal.“

Kjelsson pokynul hlavou.

Posted on Napsat komentář

Ochrana osobních údajů

 Informační povinnost správce

Na tomto místě si Vás Splendidum družstva, se sídlem Hynčice 105, Vražné, PSČ 742 35, IČ: 278 42 363, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Dr 2224/KSOS  oddíl C, vložka 63259 (dále jen jako „Splendidum“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje moje osobní údaje?

Pokud jste zákazníkem Splendidum, osobou navštěvující webové stránky Splendidum, osobou v mailingové databázi Splendidum a nebo jinak jednáte s Splendidum, je správcem Vašich osobních údajů Splendidum družstvo.

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

Splendidum jako správce můžete kontaktovat na adrese

Splendidum družstvo

Hynčice, Vražné 742 35

IČ: 27842363

DIČ: CZ27842363

Tel.: +420 731337378

e-mail: i.s.ha@seznam.cz

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Splendidum?

Jelikož nejsme orgánem veřejné moci, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

4. Kdy se mohu já jako fyzická osoba obrátit na Splendidum ve věci ochrany osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

5. Z jakého důvodu zpracovává Splendidum moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si koupili přes internet některou z námi nabízených e-knih). 

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že jste registrovaným uživatelem našich webových stránek.

Dále pak zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analytics. Anonymizované údaje používáme pro účely sledování návštěvnosti našich stránek. Údaje o chování vaší IP adresy dále zpracováváme a předáváme třetím stranám za účelem personalizovaného cílení reklamy.

6. Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty?

K údajům o návštěvnících našich webových stránek nemá nikdo přístup, kromě členů družstva.

K údajům o zákaznících našeho eshopu mají přístup pouze pracovníci společnosti Wedos a to jen v případě nutné opravy našich webových stránek.  

7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

• Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům

• opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné

• vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

12. Jak mám tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat

k prokázání totožnosti.

13. Do kdy mi Splendidum poskytne odpověď?

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

14. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

15. Dal jsem Splendidum souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků ve většině případů nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

Posted on Napsat komentář

Všeobecné obchodní podmínky

Splendidum družstvo

(dále jen VOP)

ze dne 1. ledna 2020

I. OBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJMŮ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky Splendidum družstva, se sídlem Hynčice 105, Vražné, PSČ 742 35, IČ: 278 42 363, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Dr 2224/KSOS  oddíl C, vložka 63259 (dále jen „poskytovatel služby“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem služby a uživatelem související s poskytováním a využíváním níže popsané služby. 

2. Uživatelem níže popsané služby může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která nemusí mít zřízen uživatelský účet na webových stránkách poskytovatele služby.

3. Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „elektronické knihy“ poskytovatelem služby koncovým uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto VOP.

4. Elektronickou knihou (dále jen „e-kniha“) se rozumí označení digitálního souboru se specifickým obsahem v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo přímo hardwarového čtecího zařízení. Obsahem digitálního souboru nemusí být pouze kniha, ale může jím být i audiokniha, časopis, noviny, návod, příručka, atd. 

5. Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách www.splendi.eu (dále jen „web“), které provozuje. VOP obsahují též pravidla pro užívání těchto webových stránek a s tím související úpravu právních vztahů.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Uživatel je oprávněn využívat služby poskytovatele uvedené na webu pouze za předpokladu, že má zřízen tzv. „uživatelský účet“. Uživatelský účet zřídí poskytovatel služby uživateli na základě registračních údajů, které mu uživatel uvedl. Poskytovatel služby po provedení registrace sdělí uživateli jeho unikátní přihlašovací jméno a heslo, které jsou předpokladem pro užívání uživatelského účtu. 

2. Uživatel se zavazuje údaje sdělované poskytovateli služby aktualizovat.

3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby žádným způsobem nenese odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou.

4. Uživatel se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit poskytovateli služby. Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel služby uživatelský účet.

5. Uživatel bere na vědomí, že ve vztahu k poskytovateli služby je zavázán i z úkonů provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.

6. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem služby včetně těchto VOP je poskytovatel služby oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu. Zejména je poskytovatel oprávněn omezit přístup k uživatelskému účtu v případě, kdy uživatel knihy neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv nebo činí kroky směřující k narušení technické ochrany elektronických knih. V případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny a před stažením zaplacené e-knihy, vrátí poskytovatel služby cenu na účet uživatele.

7. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení.

III. STAHOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KNIH

1. Stažením elektronické knihy se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě za použití uživatelského účtu v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo.

2. Uživatel bere na vědomí, že pro čtení knih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení.

3. Uživatel bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené poskytovatelem služby jsou některé šifrované s ochranou Adobe DRM nebo nešifrované s vodoznakem. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel služby užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.

4. Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby.

5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.

6. Čtenář není oprávněn e-knihy tisknout ani kopírovat a to ani její část, je zakázán převod e-knihy do jiného formátu.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY    

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP uživateli v článku I specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení objednané e-knihy na účet poskytovatele služby. Uživateli až po připsání ceny na účet poskytovatele služby bude ekniha téhož dne odeslaná na jeho emailovou adresu ve formátu, který si určí (PDF, MOBI, EPUB)..

2. Uživatel zaplatí cenu za objednanou e-knihu na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena poskytovateli služby. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

3. Výše ceny včetně DPH vztahující se k jednotlivým e-knihám je uvedena vždy u každého díla.

4. Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence.

 V. AUTORSKÁ PRÁVA – LICENCE

1. Uživatel bere na vědomí, že e-knihy nabízené na webu poskytovatele služby jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn staženou e-knihu užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každé stahované e-knihy. Uživatel zejména není oprávněn užívat knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména e-knihu dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

2. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

3. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

4. Elektronické knihy jsou vyrobené nakladatelem Splendidum družstvo. Ostatní distributoři (palmknihy, dibuk, kosmas) tyto elektronické knihy opatřují sociální ochranou nebo je zabezpečují pomocí Adobe DRM.  

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Uživatel bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.

3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a uživatelem.

4. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele služby. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů uživatele nemá poskytovatel služby možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto VOP, bere uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytovatel služby oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele a registraci na jeho webu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy mezi poskytovatelem služby a uživatelem se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.

2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn VOP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu s e-knihami a s ním souvisejícím vývojem používaných technologií.

Posted on Napsat komentář

Michael Jordan

Michael Jeffrey Jordan (narozený 17. února 1963), také známý podle jeho iniciálami MJ , je americký bývalý profesionální basketbalový hráč a hlavní vlastník Charlotte Hornets v Národní basketbalové asociace (NBA). Hrál 15 sezón v NBA a vyhrál šest šampionátů s Chicago Bulls . Jeho biografie na oficiálním webu NBA uvádí: „Michael Jordan je aklamací největším basketbalovým hráčem všech dob.“ Byl jedním z nejúčinnějších atletů své generace na trhu a v 80. a 90. letech byl považován za nástroj při popularizaci NBA po celém světě.

Jordan hrál tři sezóny pro trenéra Deana Smitha s North Carolina Tar Heels . Jako nováček byl v roce 1982 členem národního šampionátu týmu Tar Heels . Jordan se připojil k býkům v roce 1984 jako třetí celkový výběr tahů, a rychle se ukázal jako ligová hvězda a pobavil davy svým plodným bodováním. Jeho schopnosti skákat, prokázal tím, že vykonává slam dunks z volného hodu do soutěže Slam Dunk , si vysloužil přezdívky „ Air Jordan “ a „ Jeho Airness “. Také získal pověst jednoho z nejlepších obranných hráčů v basketbalu. V roce 1991 vyhrál své první mistrovství NBA u býků a následoval tento úspěch s tituly v letech 1992 a 1993, čímž si zajistil „ tří-rašelinu “. Ačkoli Jordan náhle odešel z basketbalu před 1993 – 94 NBA sezónou a začal novou kariéru v Minor League Baseball , on se vrátil k býkům v březnu 1995 a vedl je ke třem dalším šampionátům v 1996, 1997 a 1998, stejně jako pak zaznamenejte 72 vítězství v pravidelné sezóně v sezóně NBA 1995–96. V lednu 1999 odešel podruhé do důchodu, ale vrátil se na další dvě sezóny NBA v letech 2001 až 2003 jako člen Washingtonských průvodců .

Mezi individuální ocenění a úspěchy Jordánska patří šest cen NBA Final Valuable Player (MVP) , deset bodovacích titulů (oba rekordy), pět ocenění MVP , deset označení All-NBA First Team, devět ocenění All-Defensive First Team, čtrnáct NBA All-Star Game výběry, tři All-Star Game MVP Awards , tři krade tituly, a 1988 NBA obranný hráč ceny roku . Je držitelem rekordů NBA pro nejvyšší průměrné skóre kariéry v pravidelné sezóně (30,12 bodů na hru) a nejvyšší průměrné skóre v kariéře (33,45 bodů na hru). V roce 1999 byl jmenován největším severoamerickým sportovcem 20. stoletíESPN , a byl druhý na Babe Ruth na seznamu Associated Press ‚atletů století. Jordánsko je dvojnásobným induktorem do síně slávy basketbalového sálu slávy Naismith Memorial , který byl v roce 2009 zakotven pro svou individuální kariéru a znovu v roce 2010 jako součást skupinového zahájení mužského olympijského basketbalového týmu Spojených států v roce 1992 (dále jen „Dream Team“). ). V roce 2015 se stal členem síně slávy FIBA .

Jordánsko je také známé svými produktovými doložkami. Podpořil úspěch tenisky Nike ‚s Air Jordan, které byly představeny v roce 1984 a dodnes zůstávají populární. Jordan také hrál jako on v 1996 filmu Space Jam . V roce 2006 se stal spoluvlastníkem a vedoucím basketbalových operací pro Charlotte Bobcats (nyní Hornets) a v roce 2010 koupil kontrolní podíl. V roce 2014 se Jordan stal prvním miliardářem v historii NBA. S čistým jměním 2,1 miliardy dolarů je čtvrtým nejbohatším Afroameričanem za Robertem F. Smithem , Davidem Stewardem a Oprah Winfreyem .

Po odchodu do důchodu

Po svém třetím odchodu do důchodu se Jordan domníval, že se bude moci vrátit na pozici front office jako ředitel basketbalových operací s kouzelníky. Nicméně, jeho předchozí držba v přední kanceláři čarodějů přinesla výše uvedené smíšené výsledky a možná také ovlivnila obchod Richarda „Rip“ Hamiltona s Jerrym Stackhouseem (ačkoli Jordan nebyl v roce 2002 technicky ředitelem basketbalových operací). 7. května 2003, majitel čarodějů Abe Pollin vypálil Jordán jako týmový prezident basketbalových operací. Jordan později prohlásil, že se cítil zraden, a že kdyby věděl, že bude propuštěn při odchodu do důchodu, nikdy by se nevrátil ke hře za čaroděje.

Jordan měl v příštích několika letech práce. Zůstal ve formě, hrál golf v charitativních turnajích celebrit a trávil čas se svou rodinou v Chicagu. Propagoval také svou oděvní řadu Jordan Brand a jezdil na motocyklech. Od roku 2004 vlastní Jordánsko Michael Jordan Motorsports, profesionální závodní tým pro motocyklové silniční závody, který soutěžil se dvěma Suzukisy v předním šampionátu Superbike schváleném americkou asociací motocyklistů (AMA) do konce sezóny 2013.

Profil hráče

Jordan byl střelec, který byl také schopen hrát jako malý útočník (pozici, kterou by primárně hrál během svého druhého návratu k profesionálnímu basketbalu s Washington Wizards ) a jako bodový strážce . Jordan byl během celé své kariéry znám jako silný interpret spojky. S býky rozhodl za posledních 30 sekund 25 her s brankami nebo volnými hody, včetně dvou finálových her NBA a pěti dalších play off soutěží. Jeho konkurenceschopnost byla viditelná v jeho plodném trash-talku a známé pracovní etice. Jordán často používal vnímané slights, aby podpořil jeho výkony. Sportovec Wright Thompson ho popsal jako „vraha, v darwinovském slova smyslu, okamžitě snímající a napadající nejslabší místo někoho“. Když organizace Bulls vybudovala franšízu kolem Jordánska, vedení muselo vyměnit hráče, kteří nebyli „dostatečně tvrdí“, aby s ním mohli v praxi konkurovat. Aby pomohl zlepšit svou obranu, strávil další hodiny studiem filmu oponentů. Při útoku se spoléhal více na instinkt a improvizaci v době hry.

Jordán, který byl známý jako odolný hráč, nevynechal čtyři nebo více her, když byl aktivní po celou sezónu v letech 1986–87 až 2001–02, kdy zranil pravé koleno. Z 15 sezón, v nichž byl Jordan v NBA, hrál devětkrát všech 82 pravidelných sezonních her. Jordan často citoval Davida Thompsona , Waltera Davise a Jerryho Westa jako vlivy. Potvrzeno na začátku jeho kariéry, a možná i později, měla Jordánsko do své smlouvy zapsanou zvláštní klauzuli „Love of the Game Clause“ (v té době neobvyklé), která mu umožňovala hrát basketbal proti komukoli čas, kdekoli.

Jordan měl všestrannou útočnou hru. Dokázal agresivně jezdit do koše a vysokou rychlostí čerpat fauly od svých protivníků; jeho 8 772 pokusů o volný hod je 11. nejvyšším celkem v historii NBA. Jak jeho kariéra postupovala, Jordán také vyvinula schopnost zveřejňovat up své soupeře a skóre se svou ochrannou známkou fadeaway skoku výstřel , používat jeho skákat schopnost „zmizí“ z pokusů bloků. Podle Hubie Browna byl tento pohyb sám o sobě téměř nezastavitelný. Navzdory mediální kritice jako „sobeckého“ hráče na počátku své kariéry, 5,3 jordánských asistencí na hru také naznačují jeho ochotu odložit se svými spoluhráči. Poté, co v prvních pěti sezónách v NBA zastřelil méně než 30% z tříbodového rozpětí, včetně 13% v kariéře v sezóně 1987–88 , Jordan se v sezóně 1994–1995 zvýšil na 50% . Tříbodový výstřel se stal více zaměřením jeho hry v letech 1994–1996 až 1996–97, kdy NBA zkrátil svou tříbodovou čáru na 6,7 ​​m (22,29 m) )). Jeho procentuální hodnoty tříbodových cílů se pohybovaly od 35% do 43% v obdobích, v nichž se mezi lety 1989–90 a 1996–97 pokusil o nejméně 230 tří ukazatelů. Pro strážce byl Jordan také dobrým odrazitelem (6,2 na hru).

V roce 1988 byl Jordán vyznamenán cenou Defenzivní hráč roku NBA a stal se prvním hráčem NBA, který v kariéře získal ocenění Defenzivního hráče roku a Nejcennějšího hráče (od té doby se rovnali Hakeem Olajuwon , David Robinson a Kevin) Garnett ; Olajuwon je jediný hráč jiný než Jordan, který vyhrál oba během stejné sezóny). Kromě toho stanovil sezonní i kariérní rekordy pro blokované střely strážcem a kombinoval to se svou schopností loupit míčem stát se samostatným obranným hráčem. V historii NBA se umístil na třetím místě v celkovém počtu krádeží s 2 514, končit John Stockton aJason Kidd . Jerry West často uvedl, že na jeho obranné příspěvky působil více než jeho útočné. Bylo také známo, že má silný zrak; Vysílatel Al Michaels řekl, že byl schopen číst skóre baseballové krabice na 27palcové (69 cm) televizi jasně z asi 50 metrů (15 m) daleko.

Posted on Napsat komentář

Co potřebujete vědět o koronaviru?

Většina odborníků, kteří sledují vývoj epidemie Covid-19, má sklon věřit, že koronaviry dříve nebo později infikují významnou, ne-li velkou část světové populace.

Existuje dokonce verze, kterou se infekce konsoliduje a stane se sezónní, jako normální chřipka.

A pokud je infekce jen otázkou času, musíte přemýšlet nejen o tom, jak se jí vyhnout, ale o tom, jak se na ni připravit: musíte nepřítele znát osobně.

Koronavirus – COVID 19
Co je virus obecně?

Virus je malý kus genetického kódu zabalený v ochranném proteinovém plášti. Její částice jsou tak malé, že je nemožné rozeznat ani v konvenčním mikroskopu: 100 milionů kopií nového koronaviru se snadno umístí na špičku jehly.

Malá velikost je jedním z důvodů, proč je tak těžké se bránit proti virům. Při kašlání infikovaného pacienta odlétají nejmenší kapky slin, z nichž každá může mít miliardy virových částic.

Po proniknutí do buňky ho virus nutí k produkci vlastních kopií namísto normálních proteinů – takto se infekce vyvíjí.

Koronavirus – COVID 19
Odkud pochází?

Vědě je známo několik desítek milionů virů a neustále se objevují nové, dosud neznámé druhy.

Zároveň je velká většina z nich pro člověka zcela neškodná – nebezpečí představuje jen několik stovek virů a náš imunitní systém se naučil, že se s nimi během evoluce úspěšně vypořádá.

Viry se však také vyvíjejí – a někdy v důsledku mutace, infekce, která byla dříve nalezena pouze u zvířat, dostane příležitost proniknout do lidského těla.

Takové „nové“ viry jsou obzvláště nebezpečné, protože naše imunita se s nimi nikdy nestretla a dosud si nevytvořila ochranný mechanismus.

Výsledkem je, že se virus aktivně šíří mezi lidmi a způsobuje epidemii. To je přesně to, co se stalo s HIV, SARS, MERS a nyní novým koronavirem.

Koronavirus – COVID 19: Jak se izolovat?
Coronavirus: jaké jsou příznaky a jak se před ním chránit?
Jak se virus liší od jeho předchůdců SARS a MERS?
Podle Peter Piot, ředitel London School of Hygiene and Tropical Medicine, SARS-CoV-2 má čtyři velmi důležité rozdíly .

Za prvé, během několika dnů po infekci člověk nezaznamenává žádné příznaky, ale již může infikovat ostatní. To je zvláště nepříjemná vlastnost, protože podstatně komplikuje izolaci viru.

Například v případě SARS bylo všechno přesně opačné: symptomy se objevily okamžitě, ale pacient začal představovat nebezpečí pro lidi kolem něj jen o několik dní později.

Za druhé, až 80% pacientů se cítí jako mírná nevolnost, jako je nachlazení nebo chřipka, a téměř každá pětina (18%) nezaznamenává vůbec žádné příznaky , ale zároveň zůstává zdrojem infekce, ani o ní neví.

Zatřetí, protože příznaky COVID-19 jsou velmi podobné obvyklé chřipce, mnoho pacientů ani netuší, že jsou nosiči nového viru a nadále infikuje ostatní.

A za čtvrté, v počátečních stádiích onemocnění se virus aktivně rozmnožuje přesně v hrtanu, takže jakékoli kýchání nebo kašel rozprašuje okolo infikovaných osob miliardy virových částic. A pacient začíná kašlat první věc – všechny ostatní příznaky se objevují (nebo se neobjevují) později.

Koronavirus – COVID 19: Kdy čekat na vakcínu?
Krátká odpověď je nečekejte. I když může být vyvinut co nejdříve, je nepravděpodobné, že by pro vás bylo užitečné.

Ačkoli první klinické zkoušky vakcíny již začaly (a v různých zemích se zkouší několik možností najednou), i v nejlepším případě se masová produkce funkční vakcíny začne dříve než na konci roku 2021, kdy pravděpodobně onemocní významná část osob ohrožených virem.

Navíc, ačkoli většina odborníků je optimistická, nemáme žádnou záruku, že vakcína bude vytvořena v zásadě.

Peter Piot vzpomíná, že například hledání vakcíny proti HIV trvá již 35 let – a stále k ničemu. Přestože během této doby se již objevilo několik léků pro účinnou prevenci nemoci.

Koronavirus – COVID 19: Jak nebezpečný je virus ve skutečnosti?
Neexistuje univerzální měřítko pro hodnocení takového rizika. Hlavními faktory, které určují nebezpečí jakéhokoli onemocnění, jsou však jeho infekčnost, tj. Rychlost a snadnost šíření a úmrtnost.

Schopnost infikovat

Podle počátečních odhadů čínských lékařů se ve Wuhan (město v Číně, které je považováno za epicentrum nové epidemie coronavirus), každý infikovaný dokáže nakazit v průměru 2,2 zdravých lidí. Aby epidemie poklesla, musí být tento ukazatel pod 1.

Je však třeba si uvědomit, že Wuhan byl rychle karanténní, takže ve skutečnosti by infekčnost měla být vyšší. Když v Itálii začalo vypuknutí viru, každý pacient tam vyslal v průměru 3-4 zdravé lidi.

Ačkoli se nový virus šíří stejně snadno jako běžná sezónní chřipka, je mnohem nakažlivější. Ve vzduchu zůstává životaschopný po dobu tří hodin na plastových a ocelových površích – až tři dny.

Koronavirus – COVID 19: Úmrtnost

Vědci odhadují úmrtnost na nový koronavirus na úrovni 1–2% všech pacientů. To je asi 20krát vyšší než normální sezónní chřipka, ale nedosáhne ani SARS (10%) a MERS (35%).

Virus je nejnebezpečnější pro starší lidi s oslabeným imunitním systémem a chronickými nemocemi. Ve věkové skupině nad 70 let úmrtnost přesahuje 5%, po 80 letech zemře na virus jeden z deseti .

Existuje specifická terapie proti viru?
Krátká odpověď zní ne. S infikovanými lidmi se zachází výhradně symptomaticky, to znamená, že nebojují proti samotné nemoci, ale s jejími projevy.

Lékaři však zdůrazňují, že to v žádném případě není důvodem paniky. Většina pacientů (nad 80%) vůbec nepotřebuje lékařskou pomoc. Léčí se doma pomocí běžné chřipky – a zotavují se, jako obvykle, přibližně za týden nebo trochu více.

Hospitalizace je nutná pouze pro přibližně jeden z pěti nebo šesti případů, zejména u lidí, kteří jsou starší a / nebo již mají chronická onemocnění.

Pokud se infekce vyvine na virovou pneumonii a pacient začne mít potíže s dýcháním, bude převeden na intenzivní péči. Podíl takových pacientů je asi 4% všech diagnostikovaných.

Co dělat v případě infekce?
Jak ukazují četné studie a modely, nejúčinnějším prostředkem boje proti viru je karanténa, aby nedošlo k infikování ostatních.

Při prvním podezření na chřipku (prvním příznakem je kašel, pak může stoupnout mírná teplota) – izolujte se s členy rodiny a pokud možno neopouštějte dům až do úplného uzdravení.

Neužívejte antibiotika – stále nepomáhají proti virům.

Pro všechny osobní interakce používejte ochrannou chirurgickou masku. Z hlediska profylaxe je k ničemu, chrání ostatní před pacientem a oddaluje kapičky slin.

Vzhledem k rychlosti a snadnosti, s jakou se nový koronavirus přenáší z člověka na člověka, s největší pravděpodobností dříve nebo později získají významnou, ne-li většinu světové populace.

Během epidemie srovnatelné nákazy „španělská žena“ v letech 1918-1919. virus dosáhl téměř každého třetího obyvatele Země a nová infekce má mnohem efektivnější dopravní prostředky.

Proto Peter Piot varuje: musíte být na nemoc připraveni – včetně psychologicky. V nadcházejících týdnech a možná i měsících počet nemocných a mrtvých poroste – zejména při zahájení hromadného testování populace.

Hlavní věc není panikařit. Je dokonce možné, že vy sami jste už byli nemocní – utekli jste s mírným kašlem bez horečky nebo jakýchkoli příznaků, aniž byste si vůbec všimli „hrozného viru“.

Posted on Napsat komentář

HRNÍČKOVÉ RECEPTY

Dýňový koláč se sněhem, Margotka – malinový zákusek, Wafle, Švestkový koláč s ořechovou drobenkou, Tvarohová bábovka, Velikonoční beránek, Jablkový koláč s marcipánovým pudinkem, Ananasový dort, Šalamounův koláč, Kokosové sušenky, Karamelové nepečené kostky, Kokosové – kakaové řezy , Jablka koláč z ořechy, Ovocné košíčky, Makový koláč, Jednoduchá focaccia, Kokosový koláč, Perníkové muffinky, Citronové – čokoládové muffinky

Pokračování textu HRNÍČKOVÉ RECEPTY

Posted on Napsat komentář

Největší utajované záhady světa

e-knihy zdarma
vydáme e-knihu zdarma
60 % z čistého zisku pro Vás!

Johann Schneider

Máte jedinečnou příležitost ochutnat pamlsky z tajné kuchyně světových vlád – nechybí argumenty očitých svědků a milovníků konspiračních teorií.

Obsah knihy hovoří za vše …

UFO pomohlo vyhrát největší tankovou bitvu historie u Kurska 

Kletba faraónů nebo záměrné odstranění svědků? 

Exploze v jaderné elektrárně Fukušima: UFO rozehnalo radiační mračna  

Zemřel Jurij Gagarin v blázinci nebo ho uneslo UFO? Pravda je mnohem šokující 

Záhadné zmizení celých skupin lidí a vesnic 

Hitler, andělská kráska a UFO  

a další šokující odhalení…

KOUPIT

e-knihy zdarma
vydáme e-knihu zdarma
60 % z čistého zisku pro Vás!

Posted on Napsat komentář

Recepty slavných

e-knihy zdarma
vydáme e-knihu zdarma
60 % z čistého zisku pro Vás!

Ivana Hasalová

Kariéra, sláva, vztahy, skandály a chutě celebrit

Kniha nabízí nejen chutné recepty slavných, ale také se dovíte střípky z jejich života … čeká na vás mnoho zajímavých někdy až šokujících informací, kdy některé se ani v naši zemi nedostaly do médií.

Ano, máte jedinečnou příležitost nahlídnout pod pokličku Justina Timberlaka, Catherine Deneuve, Brada Pitta, Beyoncé, Sharon Stone, Johna Travolta, Meryl Streep, Chrise Pratta, Sigourney Weaver, Justina Biebera, Sophii Loren, Michelle Pfeiffer, Rihhany, Madonny, Richarda Gera, Marilyn Monroe a dalších.

KOUPIT

e-knihy zdarma
vydáme e-knihu zdarma
60 % z čistého zisku pro Vás!

Posted on Napsat komentář

Zrůda v mé posteli

e-knihy zdarma
vydáme e-knihu zdarma
60 % z čistého zisku pro Vás!

Ann River

Diana žila ještě donedávna pohádkový život. Její manžel Raymond jí díky svému majetku a společenskému postavení dokázal zajistit veškerý přepych. Jednoho dne však mladá žena omylem narazí na tajemnou nahrávku, a z pohádky se stává horor. To, co si většina z nás ani nechce představit, se pro jiné stává tvrdou realitou. Jak byste zareagovali na skutečnost, že máš váš partner pedofilní sklony? A co kdyby vám nikdo nevěřil? Přesně tohle dilema řeší třiadvacetiletá manželka úspěšného politika. Nastává hra o čas, ve které má zlo všechny trumfy. Podaří se Dianě najít dostatek důkazů, aby usvědčila svého manžela, a zachránila zneužívané děti? A dokáže si na poli strachu a bezpráví udržet zdravý rozum?

KOUPIT

e-knihy zdarma
vydáme e-knihu zdarma
60 % z čistého zisku pro Vás!

Posted on Napsat komentář

Měli bychom žít v očekávání nové životní etapy?

Všichni v životě něco očekáváme – jakousi novou hranici, která nám otevře nové dveře a příležitosti nebo přivede život na zcela novou úroveň. Musíme pouze čekat a dočkat se.

Ve škole čekáme na prázdniny, abychom se nakonec osvobodili zpod nátlaku učitelů. Nakonec přicházíme až k tomuto okamžiku a skutečně pociťujeme pocit jakési větší svobody. A celý život je teprve před námi – volá a láká nás svým neonovým karnevalem fantazií o světlé budoucnosti. Potom univerzita a my čekáme na státnice.  Pokračování textu Měli bychom žít v očekávání nové životní etapy?

Posted on Napsat komentář

Kolik zlata a stříbra byste měli vlastnit?

Mnoho jednotlivců čelí otázce – „Pro někoho, jako jsem já, kdo si nemůže dovolit koupit unci zlata, bylo by mohlo být stejně dobré vlastnit několik uncí stříbra, než polovinu unce zlata ?!

Jedná se o významnou otázku. Zlato, které se obchoduje za více než 1 300 dolarů za unci, představuje mnohem dražší investici než stříbro, které v současnosti stojí okolo 15 dolarů za unci. Jinými slovy, za stejnou cenu jako polovina unce zlata můžete koupit více než 40 uncí stříbra.

Investoři zacházejí se zlatem spíše než s měnou, avšak se stříbrný kovem jako s komoditou, která má mnohem rozšířenější průmyslové využití jako zlato. Takže pokud chcete koupit stříbro, nemusíte očekávat, že bude hrát v tandemu se zlatem.

Ceny stříbra za posledních pět let se ve skutečnosti nacházejí v ztrátě 25%, zatímco ceny zlata se relativně nacházejí na nezměněné úrovni. Stříbro bylo zasaženo obtížnější, protože investoři se obávají zpomalení celosvětového hospodářského růstu. Oba kovy však dosahují většinou nižší výkon, jako obecný trhy s cennými papíry.

Investiční experti však tvrdí, že zlato, stříbro a jiné drahé kovy, jako je platina a palladium, by mohly dávat smysl jako malá část širšího investičního portfolia.

Mnozí lidé jejich vlastní jednoduše, aby se chránili před rozsáhlým propadem akcií. Považují se také za dobrou alternativu k státem podporovaným jménům – které mají větší tendenci kolísat za účasti rozhodnutí centrálních bank o stavu úrokových sazeb.

Investoři vnímají Bitcoin a jiné kryptoměna jako aktiva, které by se mohly chovat podobně jako zlato a stříbro.

V současnosti, kdy americký Federální rezervní systém dokončil navyšování úrokových sazeb pro blízkou budoucnost, mělo by to být dobrým znamením pro zlato a stříbro, když jsou sazby nízké.

Pro agenturu Bloomberg Intelligence, vedoucí komoditní analytik Mike McGlone v pátek poznamenal: „Kovy jsou určeny k tomu, aby byly primárními příjemci uvolněné měnové politiky Federálního rezervního systému. Další zvyšování úrokových sazeb je tedy podle mnohých nepravděpodobné. “

Ale stříbro může být nyní atraktivnější než zlato – a to nejen proto, že je mnohem levnější na nákup. Mnozí analytici komodit úzce sledují poměr ceny jedné unce zlata k jedné uncí stříbra. A aktuální tento signál bliká k nákupu.

Analytik společnosti Blanchard, která investuje do drahých kovů, v nedávné zprávě uvedl: „Historicky se jen několikrát stalo, že poměr zlata a stříbra se obchodoval nad hodnotou 80.“

„Poměr zlata a stříbra je v současnosti na úrovni 85. To signalizuje, že stříbro je vůči zlatu dramaticky podhodnocené.“

To znamená, že pokud se chystáte kupovat zlato, stříbro nebo jiné kovy, je pravděpodobně jednodušší udělat tak prostřednictvím fondu obchodovaného na burze, který sleduje cenu kovu namísto toho, abyste kupoval reálné unce kovů.

ETF fond známý jako SPDR Gold Shares ETF (GLD) je jedním z největších finančních investičních fondů světa se zaměřením na zlato, který v aktivech spravuje kolem 33 miliard amerických dolarů.

Pro stříbro existuje iShares Silver Trust (SLV), který drží aktiva v hodnotě téměř 5 miliard dolarů.

Pokud by bylo pro investory pohodlnější aby vlastnili akcie společností ze sektoru namísto kovů, existují ETF fondy pro trh hornických společností ze zlata (GDX) i stříbra (SIL). Průmysl se nachází uprostřed velké vlny konsolidace a těžební společnosti by mohly těžit z větší spekulací ohledně fúzí.

 

Zdroj: WSJ, CNN

Posted on Napsat komentář

Aktuální žebříček nejdražších měst světa

Singapur má několik dalších konkurentů v žebříčku nejdražších měst světa.

Po pátém ročním průzkumu společnosti Economist Intelligence Unit, s názvem „Worldwide Cost of Living Survey“, který analyzuje celosvětové náklady na život, se k asijských městu lvů připojil Paříž a Hong Kong.

Curych a Ženeva završili pět míst na vrcholu, zatímco New York a Los Angeles se dostali do první desítce – na 7. a 10. místě – po přepadení na 13. a 14. místo v průběhu minulého roku z důvodu oslabující hodnoty amerického dolaru.

Tento průzkum je určen na pomoc společnostem při výpočtu příspěvků na životní náklady a při vytváření balíků náhrad pro zahraniční zaměstnance a cestující zaměstnanců do jiných zemí.

Aktualny_rebricek_najdrahsich_miest_sveta_mapa_1

Trio míst, které se dělí o vrchní místa žebříčku, jsou podle EIU o 7% dražší než New York, který sestavuje svůj seznam z průzkumu 160 produktů a služeb v 93 zemích.

Japonské přístavní město Ósaka opět čelilo dalšímu opětovnému růstu a posunulo se na šestou pozici. Soul (společně 7. místo), Kodaň (7.), Tel Aviv (10.) a Los Angeles (10.) završili top 10 – které se ve skutečnosti skládá z 11 míst.

EIU dále uvedla: „Slabší místní měny zatlačily všech pět australských a dvě novozélandské města z tohoto žebříčku.“

Mimo top 10, EIU uvedla, že životní náklady v čínských městech zůstávají relativně stabilní, zatímco destinace v jihovýchodní Asii se pohybovaly směrem nahoru.

Jedním z faktorů, které stojí za silným ukazatelem Asie na vrcholu žebříčku, je, že některé asijské města patří podle EIU mezi nejdražší místa na světě pro všeobecné nákupy potravin.

Aktualny_rebricek_najdrahsich_miest_sveta_zoznam_1

Ale zatímco části Asie zůstávají nejdražšími místy na Zemi, kontinent se nachází také do spodní části seznamu.

EIU uvedla: „V Asii nejlépe hodnocené města z pohledu nákladů jsou již tradičně města Jižní Asie, zejména v Indii a Pákistánu,“ … „Do té míry to zůstává pravda, a Bangalore, Chennai, Nové Dillí a Karáčí patří mezi 10 nejlevnějších míst světa . “

 

Zdroj: Economist Intelligence Unit, Bloomberg,

Posted on Napsat komentář

Protein pro dívky: účinnost při hubnutí, pravidla užívání

Protein je sportovní doplněk, který podporuje a pěstuje svaly. Sportovní výživa je velmi aktivně využívána při běžném zatížení, ale nejčastěji u mužů.

Uvidíme, zda je pro dívky nutná bílkovina, jaké jsou její přínosy a škody, jaké vlastnosti příjmu bílkovin je důležité znát a které jsou pro dívky účinné?

Protein: co to je a jaké je jeho použití?

Jak víte, bílkovina je zdrojem bílkovin , který je pro tělo nezbytný pro jeho normální fungování. Pokud cvičíte, tělo potřebuje bílkoviny zvyšuje. Aminokyseliny, které tvoří protein, jsou stavebními kameny svalové tkáně. Lze je získat z běžných potravin nebo ze sportovní výživy. Existuje určitá míra denního příjmu bílkovin, kterou by měli dodržovat ženy i muži.

Co je to protein?

Problémem mnoha ženských diet je nedostatek bílkovin, který se nachází v mase, rybách, vejcích, tvarohu, luštěnin, některých obilovin. Co může ohrozit nedostatek bílkovin v těle dívek? Za prvé, lze pozorovat nervové a fyzické vyčerpání, slabost a únavu. Za druhé, stav kůže, vlasů, nehtů, které jsou nejzranitelnější s nedostatkem živin v těle, se zhoršuje. Zatřetí, svalové tkáně jsou zničeny, což vede ke zhoršení kvality těla a pomalejšímu metabolismu.

Bílkoviny jsou stejně potřebné pro muže i ženy. A pokud budete hrát sport, pak je to obzvláště nutné, protože je aktivnější konzumace živin a aminokyselin pro obnovení těla po cvičení. Minimální příjem bílkovin pro neaktivní osobu jakéhokoliv pohlaví je 1 g na 1 kg hmotnosti (například pokud vážíte 70 kg, potřebujete alespoň 70 g proteinu) . Pro lidi zapojené do sportu je tato míra 2-2,5krát vyšší. Není vždy možné získat potřebné množství bílkovin spolu s jídlem, a pak sportovní proteiny přijdou na záchranu.

 

Co je to protein?

Sportovní protein je protein ve formě suchého prášku. Nejedná se o chemii, produkty na bázi bílkovin jsou běžné (mléko, vejce, sója, maso – v závislosti na typu bílkovin) , které byly během zpracování zbaveny tuků a sacharidů. Protein se rozpouští v kapalině a je konzumován jako koktejl jako svačina nebo jako plné jídlo. Sladidla jsou nejčastěji přidávána do bílkovin, takže chutná dobře (i když si můžete koupit protein bez dalších chutí) . Protein pomáhá dívkám doplnit bílkoviny, urychlit regeneraci a růst svalů .

Výhody užívání bílkovin pro dívky:

 • Podporuje růst a obnovu svalů
 • Potlačí katabolismus (zničení svalové tkáně)
 • Posiluje imunitu a podporuje rychlé zotavení z tréninku.
 • Poskytuje mikronutrienty do tkání a orgánů
 • Vhodné jako svačina nebo jídlo, chutné
 • Snižuje chuť k jídlu, což pomáhá urychlit proces hubnutí
 • Vhodné pro konzumaci: ve formě koktejlu nebo pro výrobu proteinových tyčinek nebo dietních sušenek pro dezert
 • Poskytuje proteinovou normu, zatímco bílkoviny z bílkovin jsou lépe absorbovány tělem než bílkoviny z běžných potravin.

Nicméně, navzdory množství výhod užívání bílkovin pro dívky, existují určité nuance, které jsou důležité mít na paměti. Za prvé, ne jediný proteinový koktejl nahradí vaše přírodní produkty, které obsahují mnoho základních vitamínů a minerálů . Za druhé, nadměrná konzumace bílkovin a přebytek denní bílkoviny může způsobit řadu problémů: porušení trávicího ústrojí, ztráta vápníku, zácpa, onemocnění ledvin a jater. Příjem bílkovin by proto měl být gramotný a vyvážený .

Škoda a nevýhody bílkovin:

 • Může způsobit problémy s trávicím traktem (zažívací potíže, zácpa, zánět střev)
 • To může způsobit problémy s ledvinami nebo játry, obzvláště jestliže tam jsou chronická nebo minulá onemocnění těchto orgánů.
 • Protein je poměrně drahý produkt.
 • Účinek bílkovin na organismus není s neustálým dlouhodobým užíváním plně pochopen.

Je protein účinný pro hubnutí dívek?

Existuje řada studií, které užívají bílkoviny pro dívky pomáhá proces spalování tuků při nízkokalorické dietě. Musíte však pochopit, že protein je jen proteinový produkt, takže jeho úloha při hubnutí je zanedbatelná . Ano, proteinový koktejl pomáhá snížit chuť k jídlu a je to nízkokalorické občerstvení. Hlavní roli v procesu hubnutí však hraje celkové množství a kvalita potravin konzumovaných během dne, a nikoli odebíráním bílkovin.

Zpočátku je špatné se ptát, zda dívka potřebuje protein pro hubnutí nebo není potřebná, protože bílkoviny nejsou prostředkem pro spalování tuků. Je navržen tak, aby podporoval a zvyšoval svalovou hmotu, zvyšoval sportovní výkon, zvyšoval míru zotavení a ne pro hubnutí. Samozřejmě můžete použít jako svačinu nebo jako doplněk bílkovin a bez sportu. V prvé řadě je protein určen pro ty, kteří se zabývají silovým tréninkem k udržení nebo růstu svalů.

Mohou dívky brát protein

Neexistují žádné kontraindikace užívání proteinu. Bílkoviny jsou stejně nezbytné pro muže i ženy. Další věc je, že užívání bílkovin by mělo být oprávněné . Abychom odpověděli na otázku, zda by dívky měly užívat bílkoviny, podívejme se, v jakých případech je její příjem účelný, v jakých případech může být užíván, ale ne nutně, av jakých případech je příjem bílkovin kontraindikován.

Kdy je doporučován protein pro dívky ?

 • Při hraní profesionálních sportů nebo pravidelných intenzivních zátěžích obnovte živiny a aminokyseliny
 • Když děláte silový trénink s velkými váhami za účelem udržení nebo vybudování svalů
 • Když je proteinová norma zkrácena z důvodu omezení spotřeby všech výrobků (maso, ryby, tvaroh, vejce)
 • Je-li to nutné, přírůstek hmotnosti v případě astenické postavy v důsledku svalové hmoty a nikoli tuku (z hlediska přebytku kalorií)

Pokud tedy budete cvičit a starat se o kvalitu svého těla, příjem bílkovin bude užitečný a účinný pro udržení svalů a rychlé zotavení.

Ve kterých případech je možné konzumovat bílkoviny pro dívky, ale ne nutně :

 • Pokud nechcete hrát sport, ale jen chcete zhubnout
 • Pokud se zabýváte lehkou fitness: jogging, kardiovaskulární vybavení, cvičení s nízkou hmotností, skupinové cvičení, atd.
 • Pokud se zabýváte silovým tréninkem, ale konzumujete dostatečné množství bílkovin z přírodních produktů a tento protein je různorodý (to znamená maso, ryby, tvaroh a rostlinný protein)

Samozřejmě, můžete použít bílkoviny jako svačinu, plné jídlo nebo jako přísadu pro pp-nádobí, i když nechcete hrát sport. Protein pomáhá snižovat chuť k jídlu a je dobrým nízkokalorickým občerstvením . Pokud nemáte žádné kontraindikace, pak nebude škoda.

Pokud je protein kontraindikován u dívek :

 • Jestliže trpíte chronickým nebo akutním onemocněním jater nebo ledvin (nebo nemocí těchto orgánů v anamnéze),
 • Máte-li gastrointestinální onemocnění (pouze se svolením lékaře)
 • Pokud trpíte intolerancí na proteiny
 • Máte-li individuální nesnášenlivost vůči složkám, které tvoří protein (např. Syrovátkový protein nemůže být použit v případě nesnášenlivosti laktózy, ale v tomto případě může být nahrazen jiným typem proteinu).
 • Máte-li nežádoucí účinky z užívání proteinu (to může být kolika, zácpa, průjem nebo alergické reakce)
 • Pokud trpíte nesnášenlivostí sladidel (v tomto případě si můžete vybrat protein bez přísad)
 • Pokud jste těhotná nebo kojíte (mnozí odborníci se dohadují o příjmu bílkovin u dívek během tohoto období, ale je lepší, aby to neriskoval).

Protein se nedoporučuje pro onemocnění ledvin nebo jater, ne proto, že má nějaké škodlivé složky, ale proto, že absorpce bílkovin je pro tyto orgány vážnou zátěží.

5 mýtů o užívání bílkovin pro dívky

Mýtus 1: Protein pomáhá dívkám zhubnout

Protein není spalovač tuku a ne kouzelná pilulka, která pomáhá zbavit se kil . To je prostě stlačení bílkovin z výrobku, prezentované v suché formě pro snadnou spotřebu. Protein může být použit jako nízkokalorické občerstvení nebo jídlo, čímž se snižuje celkový denní příjem kalorií.

Existují studie, že bílkoviny v kombinaci s nízkokalorickou dietou a sportovní zátěží zvyšují úroveň odbourávání tuků. Ale očekávat, že pravidelný příjem této sportovní doplněk bude vážně ovlivnit proces hubnutí, stále nestojí za to. Znovu zdůrazňujeme, že ztráta hmotnosti není z bílkovin, ale z kalorického deficitu – když konzumujete méně jídla než vaše tělo.

 

Mýtus č. 2: Dívky nepotřebují bílkoviny, protože se svaly zvyšují svaly a tvar se podobá tvaru hřiště

Za prvé, pro dívky je velmi obtížné zvýšit svalovou hmotu díky zvláštnostem hormonálního pozadí. Ani kompetentní silový trénink a adekvátní příjem bílkovin nezaručují vážné zvýšení svalové hmoty (hodně závisí na genetických vlastnostech) . Za druhé, protein neovlivňuje přímo svalový růst, vytváří pouze příznivé prostředí pro udržení a růst svalové tkáně. Spolu s tím musíte stále dělat silový trénink a dobře jíst.

Proto strach ze ztráty ženské postavy kvůli proteinu nemá žádný základ. Pokud děvčata děsí se sportovním svalnatým tělem, pak si uvědomte, že tohoto výsledku dosáhli během hodin tréninku v hale s těžkým železem.

Mýtus 3: Bílkoviny jsou škodlivé chemie.

Sportovní bílkovina je vyrobena z přírodních produktů (mléko, sója, vejce – v závislosti na typu bílkovin) . Zpracováním se čistí z jiných složek a zanechávají čistý koncentrovaný protein. Zároveň se v této formě protein vstřebává rychleji a lépe než bílkoviny z našich potravin, protože se čistí od tuků a sacharidů. Proteiny jsou nabízeny v suché formě pro snadné skladování a spotřebu, neexistuje žádná „chemie“ jako taková.

Protein má negativní vliv na ledviny a játra, pokud se jedná o zranitelné orgány v osobě (např. Došlo k onemocněním) . Ale ne proto, že proteinový prášek obsahuje některé škodlivé složky, ale protože asimilace velkého množství bílkovin (jakéhokoli proteinu, včetně běžných potravin) je pro tyto orgány velkou zátěží.

Mýtus 4: Bílkoviny pomáhají budovat svalovou hmotu i bez silového tréninku.

Ne, není. Protein nepomáhá budovat svalovou hmotu, pokud nejste zapojeni do silového tréninku s velkými váhami. Mnoho lidí si myslí, že je dost pít bílkoviny a vaše svaly rostou. Protein však není magickým elixírem pro budování svalů. To je jen dobrá podpora a doplnění vašich svalů v období pravidelného cvičení.

Mýtus 5: Proteinové holky nepotřebují, protože se nemusí bát svalů. Hlavní věc je být tenký a tenký.

Svaly jsou nejen kvalitou těla, ale také metabolickým regulátorem. Čím více svalů ve vašem těle, tím více kalorií může vaše tělo spálit v klidu (1 svalová buňka tráví 4krát více energie než tuk). Různé diety, nevyvážená strava, nedostatek fyzické aktivity ničí svalovou tkáň. Například u nízkokalorických diet konzumuje tělo především svalovou tkáň, nikoliv tukovou tkáň, protože má více energie. Zachránit své tělo z hlediska přežití prostě není rentabilní.

Ženské tělo v zásadě mají tendenci ztrácet B ve množství proc EED svalové hmoty u deficitu kalorií. Navíc s věkem dochází k přirozenému poklesu svalové hmoty. To vše zpomaluje metabolismus a komplikuje proces hubnutí a udržení kondice.

Většina dívek, které praktikují se slovem „protein“, se okamžitě spojí s atlety, které jsou zobrazeny na sklenicích se sportovní výživou. Nedělejte si starosti, nesvítíte svaly z bílkovin. To je jen doplněk bílkovin, který vám pomůže udržet svalovou úlevu v přirozených objemech (a pouze s pravidelným silovým tréninkem). Aby dívka mohla houpat tělo až do znatelných objemů, jsou zapotřebí měsíce a roky intenzivního silového tréninku v posilovně se železem. Získání vážné svalové hmoty pro dívky, a to i s bílkovinami, je velmi obtížný úkol.

Je možné se lépe dostat z bílkovin?

Některé dívky si stěžují, že získávají na váze bílkoviny. Ale bílkoviny nemůže dostat lepší, můžete obnovit pouze z celkového přebytku kalorií ve stravě . Například, pokud vaše míra je 1800 kcal denně, a budete konzumovat 2500 kcal, pak se zotavíte, bez ohledu na to, zda je protein ve vaší stravě, nebo ne.

Proto, pokud používáte bílkoviny a překročit příjem kalorií, můžete přibrat na váze. Stejně jako bez sportovní výživy, budete přibírat na váze, pokud překročíte rychlost kalorií. Ve vaší stravě by měl být také zohledněn kalorický obsah bílkovin. Tj Část proteinového koktejlu obsahuje určité množství CBDL, takže tyto údaje by měly být také vzaty v úvahu při výpočtu denního kalorií.

Výpočet proteinových kalorií je velmi jednoduchý. Banka má obvykle průměr (odměrná lžička) , se kterou budete měřit dávku suchého prášku. Množství nákupu je uvedeno na obalu (obvykle 30 g). Poměr KBLS určitého proteinu je také obvykle uveden na obalu. Na základě těchto údajů můžete vypočítat kalorický obsah jednoho příjmu bílkovin.

Například populární syrovátkový koncentrát Optimum Nutrition ve 100 g prášku obsahuje:

 • Kalórie: 375 kcal
 • Protein: 75 g
 • Tuk: 3,8 g
 • Sacharidy: 12,5 g

V souladu s tím ve stejném laku 30 g obsahuje:

 • Kalorie: 112,5
 • Protein: 22,5
 • Tuk: 1,14
 • Sacharidy: 3,75

Jak vidíte, proteinový prášek není nulový kalorií, takže nezapomeňte vzít tento fakt v úvahu při výpočtu KBLM, pokud nechcete přibírat na váze. Rovněž zvažte kalorický obsah kapaliny, ve které prášek rozpouštíte, pokud to není voda. Je velmi důležité udržovat si potravinový deník, když berete bílkoviny dívkám, protože překročení normy bílkovin má stejné negativní důsledky pro tělo jako jeho nedostatek.

Co bílkoviny koupit pro dívky?

Sportovní bílkovina není rozdělena na „mužskou“ a „ženskou“. Někteří výrobci uvádějí, že výrobek je určen speciálně pro ženy. Ale to je spíše marketingový trik. Z potravin dostávají muži i ženy stejný protein. Nesdílíte spotřebu, například mléko nebo tvaroh podle pohlaví? Takže při výběru sportovní výživy byste neměli hledat žádné speciální bílkoviny pro dívky.

Nejoblíbenější druhy bílkovin pro dívky jsou syrovátkový koncentrát a izolát syrovátky . Jsou ideální pro příjem před a po cvičení. Pokud jste nikdy nezískali protein, je lepší se rozhodnout pro ně. Izolujte více filtrovaného proteinu, obsahuje 90-95% proteinu, ale jeho cena je vyšší. Pro začátek si můžete koupit syrovátkový koncentrát, věnujte pozornost obsahu bílkovin (méně než 80% bílkovin by nemělo být užíváno) . Kromě toho si můžete koupit kazeinový protein a použít jej místo druhé večeře nebo v noci .

 

Typy proteinů

Proteiny jsou rozděleny na rychlé a pomalé v závislosti na rychlosti stravitelnosti. Rychlé proteiny (např. Syrovátka) se nejlépe konzumují ráno, před nebo po cvičení. Jsou vhodné pro obnovu a výživu svalů a zastavení procesů katabolismu. Pomalé bílkoviny (například kasein) se nejlépe konzumují místo jídla nebo přes noc. Absorbují se pomalu a po dlouhou dobu, nasycují svá vlákna všemi potřebnými aminokyselinami.

1. Syrovátkový protein (syrovátka) : nejoblíbenější druh bílkovin, rychle vstřebatelný, příjemně chutný, dobře se rozpouští v tekutině. Nejčastěji používané před a po cvičení, stejně jako v dopoledních hodinách. V závislosti na stupni koncentrace bílkovin existují 3 typy syrovátkového proteinu: koncentrát (až 90% bílkovin), izolát (90-95% bílkovin), hydrolyzát (99%). Čím vyšší je koncentrace proteinu, tím dražší jsou náklady na bílkoviny.

2. Kazeinový protein ( kasein ) : pomalý protein, dlouho stravitelný, špatně rozpustný ve vodě. Nevhodné pro použití před a po cvičení, ale ideální pro použití v noci. Bohatý na vápník. Lze použít jako jídlo místo večeře nebo před spaním.

3. Sójový protein (sója) : sestává z rostlinných bílkovin, špatně rozpustných ve vodě a nemá nejpříjemnější chuť. Tento protein je však vhodný pro vegetariány a ty s nesnášenlivostí na mléčné výrobky. Lze použít mezi jídlem nebo po cvičení. Sójový protein je vhodný zejména pro dívky, protože sója má pozitivní vliv na tvorbu ženských hormonů.

4. Vaječný protein (vejce) : obsahuje celou sadu aminokyselin, má nejvyšší biologickou hodnotu a má nejvyšší stupeň stravitelnosti. Jediný negativní je relativně vysoká cena. Také dobrá volba pro ty, kteří nesnášejí mléčné výrobky.

5. Komplexní (vícesložkový) protein: obsahuje směs různých proteinů, jak pomalých, tak rychlých. Tento protein je vhodný pro dívky jako doplněk syrovátky. Můžete jíst mezi jídly, ráno nebo před spaním.
zdroj: goodlooker.ru

Posted on Napsat komentář

Jak zhubnout za měsíc

 

Zapomeňte na přísné diety a vyčerpávající tréninky. Naše tělo je velmi flexibilní systém, který rychle reaguje na sebemenší změny v obvyklém způsobu života. Takže ztratit pár liber není těžké.

5 Železná pravidla pro následujících 30 dnů

 1. Pijte 1,5–2 litry vody denně, kromě čaje, kávy, kompotů a jogurtů na pití. Začněte každé ráno sklenkou čisté vody. Vezměte si do práce láhev s vodou a položte ji vedle vás, abyste nezapomněli pít. O pár dní později se stane zvykem. Ale pamatujte, že můžete pít ne méně než hodinu po jídle.
 2. Odstraňte sladkosti, chléb, rychlé občerstvení, mastné, smažené potraviny z vaší stravy. To vše je lepší nahradit ovoce, pečené pokrmy a vitamínové saláty. Pokud se stane naprosto deprimující bez sladkostí, je možné jíst kus tmavé čokolády. A ano, jdi do obchodu jen nakrmený. Na prázdném žaludku riskujete, že budete svádeni jídlem, které je v rozporu se zásadami správné výživy.
 3. Snídaně, obědy a lehká večeře by měly být ve stejnou dobu. Mezi hlavní jídla, vložte malé občerstvení: proteinové tyčinky , sušené ovoce, domácí jogurt, dietní chléb, nízkotučné sýry, ovoce a zeleninu. Takže tělo nebude panikařit a snaží se zásobit tukem pro budoucí použití.

  Správné hubnutí je kilogram za týden. To je 4 kg za měsíc. Ano, budete pomalu zhubnout, ale brzy se nezvednete. A to je velké plus.

 4. Pohybujte se . Pokud nehrajete sport ve specializovaných klubech, pak se snažte chodit každý večer a každý druhý den k provedení určitého cvičebního programu doma. Nezůstávejte na pracovišti. Každých 20–30 minut vstávejte a chodte po kanceláři. Když se pohybujete, tělo ožívá, zbavuje se nadbytečných zásob a je obohaceno kyslíkem.
 5. Zapomeňte na hubnutí. Dejte si nastavení, které jste přešli na zdravý životní styl, který vám pomůže stát se dokonalejším. Vychutnejte si proces a udržujte pozitivní postoj. Před zahájením kurzu si vezměte obrázek, zvážte a změřte základní parametry těla a vyhodnoťte výsledky svého úsilí.

Fitness program

Cvičení lze provádět každý druhý den, takže tělo má čas se zotavit. Školení je vhodné jak pro ženy, tak pro muže.

Za prvé, rozcvičte se: snadno běžte na místě, ohýbejte trup doprava a doleva, dřepy (10–15 krát) a libovolné mávání rukou.

Pak přejděte na hlavní trénink. Zpočátku se každé cvičení provádí ve 2–3 sériích 10–20 opakování. Pauza mezi sadami nepřesahující dvě minuty. Postupně se zvyšuje zatížení.

 

Stiskněte čerpací jednotku

1. Klasický trup stoupá

Výchozí pozice – ležící na zádech. Ruce zapínají za hlavu nebo hrudník. Lokty od sebe. Ohněte nohy mírně na kolenou pod úhlem 45-60 stupňů a zvedněte se nad podlahou.

Začněte zvedat hlavu. Chin hrudníku. Dosáhněte maximálního možného bodu a vraťte se do výchozí pozice. Pokud je to obtížné, přesuňte se na pohovku a hodte na ni nohy. No, nebo jen ohněte nohy pod úhlem 90 stupňů.

2. Boční lišta

Lehněte si na bok, opřete se o loket. Pak zvedněte tělo tak, aby se jednalo o zcela rovnou linii bez jakýchkoliv prohnutí a vyboulení. Neměli byste však cítit bolest, jen napětí. Proveďte cvičení na každé straně.

Když je bar prováděn poprvé, doporučuje se začít s krátkými tréninky – ne déle než 30 sekund. Čas musí být postupně zvyšován.

3. Kroucení

Lehněte si na zem, lehce ohněte kolena. Pomalu zvedněte tělo a začněte točit nejprve v jednom směru, pak v druhém. Pokuste se dotknout kolena opačného kolena.

V nejnižším bodě nelepte úplně na záda. Držte dva centimetry od podlahy. A tak šetříte napětí ve svalech a pracujete efektivněji. Ujistěte se, že držíte ruce za hlavou.

4. Loď

Leží na břiše, zvedněte hrudník a nohy natažené tak vysoko, jak můžete. Ruce v této době leží podél těla. Pak natáhněte ruce dopředu a na pět hlubokých dechů udržujte pozici. Přineste ruce za záda, uchopte kotníky a pokuste se trochu a vzad.

Blokovat čerpací hýždě a stehna

1. Zvedne pánev

Lehněte si na záda, ohněte si kolena a položte ruce podél těla, dlaněmi dolů. Jak budete vydechovat, zvedněte boky do nejvyšší možné úrovně (obvykle to dává silný svalový tlak). V tomto okamžiku je třeba několik sekund zamknout. Vaše záda by měla zůstat rovná. Během inhalace se pomalu vraťte do výchozí polohy.

2. Otočte nohy dozadu.

Dostaňte se na kolena a položte si předloktí na podlahu. Zadní strana je plochá, v zadní části mírně klenutá. Další, vdechněte a vezměte jednu nohu zpět, upevněte ji na horní bod na několik sekund. Při výdechu se vraťte do výchozí pozice.

3. Snížení stehna

Lehněte si na pravou stranu, položte pravou ruku na podlahu, položte levou ruku na pas nebo na podlahu. Pravá noha je rovná, levá je ohnutá pod úhlem 90 stupňů. Natáhněte ponožku pravé nohy a zvedněte ji do nejvyšší možné polohy. Potom vraťte nohu do původní polohy.

Cvičení musí být prováděno na obou nohách.

4. dřepy

Postavte se rovně, nohy na šířku od sebe, natažené ruce dopředu. Pomalu začněte squat. Snižte hýždě, jako byste měli židli, na které můžete sedět, tj. Na úrovni, kde jsou stehna rovnoběžná s podlahou. Pomalu stoupejte a kontrolujte každý pohyb.

Upínací blok ramene

1. Kliky na jedné noze

Dostaňte se na kolena. Vezměte polohu na břiše s rukama pod horní část hrudníku. Vzdálenost mezi dlaněmi by měla být mírně větší než šířka ramen. Od nejnižšího bodu začněte zvedat tělo, opírající se o ruce a kolena, ale zároveň držte nohu na váze a vytáhněte ji nahoru. Stiskněte a hýždě napněte. Pokud je to obtížné, můžete tlačit nahoru na nohy ohnuté na kolenou.

2. Horolezec

Udělejte bar. Tělo by mělo být jakousi přímkou, tisk a hýždě jsou napjaté. Ohněte pravou nohu na koleno a vytáhněte si hruď. Odpočiňte si prst na podlaze, pak vraťte nohu do výchozí pozice. Opakujte to is druhou nohou.

Roztáhnout blok

Tuto jednotku lze změnit přidáním široké škály cvičení pro strečink před a po tréninku.

1. Motýl

Posaďte se na podlahu, ohněte kolena a stiskněte jednu nohu na druhou. Oddělte kolena a položte na ně dlaně. Jemně na ně zatlačte, zatlačte kolena na podlahu a snažte se dosáhnout úplného kontaktu po celém vnějším povrchu nohy. Podržte po dobu 10–15 sekund a uvolněte tlak.

2. Faraon

Posaďte se na podložku, natáhněte pravou nohu a ohněte levou nohu na koleno a hodte ji za pravou nohu. Potom otočte trup doleva a koleno pravé ruky položte na koleno levé nohy. Držte tuto pozici několik sekund.

3. Kat

Vstaň na všech čtyřech, tvrdě spíš. Udržujte svou pozici po dobu 15 sekund. Pak ohněte záda a podívejte se nahoru. Držte tuto pozici po dobu 15 sekund.

4. Jízda na koni

Lhaní na zádech a ohýbání nohou, pokuste se dostat bradu na kolena a kolena na bradu. Současně se houpal a svíral ruce. Tak protáhněte všechny části páteře.

Cvičení se doporučuje provádět každý den. Žádoucí, kolikrát jste starý.

Proveďte všechna cvičení vědomě. Snažte se cítit, jak napjaté a funkční svaly. Udělejte si čas. Pokud jste unaveni, nechte si 5 minutovou přestávku, projděte se po místnosti, popíjejte čistou vodu a pokračujte v tréninku.

Na konci třídy, zhluboka nadechněte a vydechněte, lehněte si několik minut, obnovte dech. Usmívejte se a chválte se. Dnes jste ještě krásnější!

Vyzkoušejte také toto cvičení:

Menu pro měsíc

Chcete-li zhubnout v měsíci, musíte jíst frakční, vyvážené a používat vysoce kvalitní produkty. V žádném případě nehladoví, ale nepřehánějí se.

K tomu se zaměřte na chuť jídla, její chuť, strukturu. Jezte pomalu a zamyšleně, aniž by vás rušila televize, počítač nebo kniha. Takže budete naplněni menším množstvím jídla.

Přejídání je částečně džem stresu a touhy po živých emocích. Snažte se trávit svůj volný čas co nejrůzněji. Seznamte se s přáteli, přemýšlejte o svých oblíbených koníčcích. Po práci se snažte relaxovat, vykoupat, uvolnit svou mysl a soustředit se na své blízké.

Layfhaker nabízí osm možností pro každé jídlo. Kombinujte je jak chcete. Ale nezapomeňte na pár pravidel:

 1. Sůl je obecně lepší vyloučit ze stravy nebo snížit její spotřebu. Sůl zadržuje vodu, což znamená, že zabraňuje tělu odstranit toxiny.
 2. Obchod omáčky jsou vysoce kalorické a obsahují mnoho umělých přísad a koření může povzbudit chuť k jídlu. Proto je lepší vařit omáčky a koření .
 3. Z nápojů, vedle čisté vody, dávejte přednost zeleným čajům, zeleninové a ovocné šťávy. Omezte kávu (latte, cappuccino a tak dále), zakoupené šťávy a čaj s cukrem.
 4. Pamatujte si, že alkohol je vysoce kalorický nápoj, který stimuluje chuť k jídlu. Jednou týdně je přípustné pít sklenku dobrého vína.

Snídaně

 1. Ovesné vločky a některé sušené ovoce, odstředěné mléko a ovoce.
 2. Zeleninový salát s olivovým olejem. Horký celozrnný sendvič.
 3. Kaše s ovesné vločky s lžící rozinek.
 4. Vařená pohanka s lžící rostlinného oleje.
 5. Smažená vejce, velké rajče, sýr a sendvič s černým chlebem.
 6. Tvaroh bez tuku, smíchaný s petrželkou, ředkvičkami a zelení.
 7. Pohanka s vařeným kuřecím masem, salátem.
 8. Beztukový tvaroh smíšený v mixéru s banánem.

První občerstvení

 1. Ovoce nebo sušenky se sýrem.
 2. Nízkotučný tvaroh, čerstvé nebo mražené bobule.
 3. Jeden šálek kefíru (1% tuku) a dva bochníky.
 4. Jedno jablko, nízkotučný tvaroh.
 5. Ovoce nebo sušenky se sýrem.
 6. Nízkotučné sýry a dietní chléb.
 7. Jeden vařená vejce a sklenici zeleninové šťávy.
 8. Mozzarella, zralá rajčata s bazalkou.

Oběd

 1. Kuřecí a zeleninová polévka. Nakrájená rajčata, okurky, papriky, cibule a listy salátu s olivovým olejem.
 2. Brokolice, zapečená s treskou. Čerstvý listový salát.
 3. Vařená, dušená nebo pečená kuřecí prsa bez kůže s vařenou rýží. Lehký zeleninový salát.
 4. Telecí maso s dušenými bramborami. Salát z rajčat a sýrů.
 5. Dušené nebo vařené telecí maso. Salát ze zelené cibule, rajčat a oliv, sypané citrónovou šťávou.
 6. Vegetariánská polévka s plátkem chleba druhé třídy. Zeleninový salát s olivovým olejem.
 7. Grilované ryby s nízkým obsahem tuku a vařené brambory. Salát ze zelení, ochucený citronovou šťávou
 8. Dušená játra s pohánkovou oblohou. Řezání zeleniny.

Druhé občerstvení

 1. Jedna sklenice kyselého mléka (2,5% tuku) a dva bochníky.
 2. Ovesné sušenky, zelený čaj.
 3. Přírodní jogurt (1,5% tuku), dietní chléb.
 4. Nízkotučný tvaroh s medem.
 5. Nízkokalorický jogurt, několik ovesných sušenek.
 6. Vařené vejce, rajče.
 7. Kefír s černým chlebem.
 8. Sklenici pití jogurtu.

Večeře

 1. Pečená paprika plněná hnědou rýží a hovězím masem. Cherry rajčata s měkkým sýrem a některé zelené.
 2. Rybí filé s oblohou ze zeleniny. Přírodní jogurt.
 3. Grilované nebo dušené libové ryby. Salát ze zelení, ochucený citronovou šťávou.
 4. Losos s rýží oblohou. Krájení rajčat.
 5. Omeleta ze dvou proteinů s nízkotučným mlékem, rajčaty a jarní cibulkou.
 6. Kastrol se sýrem, hovězím masem a zeleninou. Sendvič z chleba druhé třídy a růžového lososa.
 7. Rybí guláš. Salát ze zelení, ochucený citronovou šťávou.
 8. Dušené nebo pečené telecí maso. Čerstvý salát zelí.

Přísně dodržovat toto menu a dělat fyzické cvičení, můžete ztratit 2–4 kg. Nastavit, že nyní zdravý životní styl, uvolněnější postoj k stresovým situacím je vaše víra. Milujte se a buďte zdraví!

 

zdroj: lifehacker.ru

Posted on

Eshop – unikátní trička ve velkém výběru a za skvělé ceny

Jedná se o relativně nový způsob potisku, který spočívá v nanesení inkoustu přímo na textilii. Tričko je upnuto v rámu tiskárny a nad ním projíždí tisková hlava, která vstřikuje barvu na látku. Po samotném tisku je tričko přemístěno do lisu, kde je inkoust zafixován vysokou teplotou a tlakem. Cena potisku se odvíjí především od velikosti a počtu tisků.

Pokračování textu Eshop – unikátní trička ve velkém výběru a za skvělé ceny

Posted on

Jak rychle zhubnout: 3 jednoduché způsoby, založené na vědě

Existuje mnoho způsobů, jak rychle zhubnout. Většina z nich vás však nechá hladové a nešťastné. Pokud nemáte železnou vůli, pak nad vámi triumfuje hlad a donutí vás, abyste se rychle vzdali dalekosáhlých plánů na hubnutí. Z naší strany jsme pro vás připravili jednoduchý třístupňový scénář tím, že se budete držet, při němž snadno a rychle zhubnete, aniž byste byli hladoví.

1. Odmítnout cukr a škrob

Nejdůležitější část – snížení spotřeby cukru a škrobu (sacharidů).

Odstraněním těchto složek potravin snížíte hlad a skončíte s konzumací mnohem méně kalorií. Namísto spalování sacharidů na energii, vaše tělo převezme nahromaděný tuk.

Další výhodou řezání sacharidů je nižší hladina inzulínu. Vaše ledviny začnou odstraňovat přebytek sodíku a vody z vašeho těla. Tím se sníží otok a nadměrné jimi způsobené.

V prvním týdnu tak můžete ztratit až 5 kg v důsledku ukládání tuků a vody.

Závěry:

Odstraněním cukru a škrobu z vaší stravy snížíte chuť k jídlu, snížíte hladinu inzulínu a začnete hubnout bez hladovění.

2. Jezte bílkoviny, tuky a zeleninu

Každé z vašich jídel by mělo obsahovat zdroj bílkovin, zdroj tuku a nízkokalorickou zeleninu.

Zdroje proteinu

 • Maso: hovězí, kuřecí, vepřové, jehněčí atd.
 • Ryby a mořské plody: losos, pstruh, krevety, atd.
 • Vejce: Celá vejce s žloutkem nejlepší.

Nelze přeceňovat význam konzumace velkého množství bílkovin.

Taková dieta, jak bylo prokázáno, zvyšuje metabolismus o 80-100 kalorií denně.

Dieta s vysokým obsahem bílkovin může snížit chuť k jídlu o 60% a odradit jíst v noci. Je také prokázáno, že denní spotřeba klesne až o 441 kalorií.

Pokud jde o hubnutí, protein je král živin.

Nízká carb zelenina

 • Brokolice
 • Květák
 • Špenát
 • Rajčata
 • Květák
 • Růžičková kapusta
 • Zelí
 • Švýcarský mangold (listová řepa)
 • Salát
 • Okurka

Nebojte se naplnit svůj talíř těmito nízko-karbovými zeleninami. S čistým svědomím je můžete jíst v kilogramech, aniž byste museli dostat více než 20-50 gramů komplexních sacharidů denně.

Strava založená především na masu a zelenině obsahuje vlákninu, vitamíny a minerály nezbytné pro zdraví.

Spalovače tuků

 • Olivový olej
 • Kokosový olej
 • Avokádový olej
 • Máslo

Jezte 2-3 krát denně. Pokud se odpoledne ocitnete hladoví, přidejte 4. jídlo.

Nebojte se konzumovat tuk, protože pokus o hubnutí na nízkotučné, nízkotučné dietě je odsouzen k neúspěchu.

Závěry:

Každé jídlo by mělo obsahovat zdroj bílkovin, zdroj tuku a zeleniny s nízkým obsahem sacharidů. Taková výživa významně sníží hlad.

3. Silový trénink 3x týdně

Silový trénink s dietou s nízkým obsahem sacharidů

Nemusíte cvičit, jak zhubnout tím, že se budete držet tohoto plánu, ale doporučuje se.

Nejlepší je jít do posilovny 3-4 krát týdně. Provádějte rozcvičky a práci se sportovním vybavením. Pokud jste v posilovně, požádejte o radu trenéra.

Pracujete s váhami, spalujete spoustu kalorií a zabraňujete zpomalení metabolismu, což je běžný vedlejší účinek hubnutí.

Studie diet s nízkým obsahem sacharidů dokazují, že si můžete vybudovat svalovou hmotu při ztrátě značného množství tuku.

Pokud vzpírání není pro vás, pak to stačí provést některé kardio cvičení, jako je chůze, běh, běh, jízda na kole nebo plavání.

Závěry:

Nejlepší je pracovat v posilovně s hmotností 3-4 krát týdně. Pokud to není vaše volba, kardio cvičení jsou také velmi efektivní.

Jednou týdně si připravte chitmil

Můžete si vzít jeden den volna týdně, ve kterém budete mít možnost jíst více sacharidů. Mnozí preferují sobotu.

Je důležité držet se zdravých zdrojů sacharidů, jako jsou obiloviny, rýže, brambory, sladké brambory, ovoce atd.

Ale nezapomeňte – jeden den v týdnu, jinak nebudete vidět dobrý výsledek v hubnutí.

Pokud opravdu chcete jíst něco nezdravého, pak to jen ve vašem chitmal-den.

Mějte na paměti, že podvádění není nutné, ale může stimulovat produkci některých hormonů spalování tuků, jako je leptin.

Během dne budete mít určitou váhu, ale v příštích 1-2 dnech ji opět ztratíte.

Závěry:

Přidělit jeden den v týdnu, ve kterém budete konzumovat více sacharidů, i když to není nutné.

A co kalorií a kontrola porcí?

Není nutné počítat kalorií, pokud jste na protein, low-carb dieta.

Nicméně, pokud opravdu chcete spočítat, existuje mnoho skvělých nástrojů, které můžete použít ke sledování množství kalorií, které konzumujete.

Hlavním cílem tohoto plánu je udržet denní množství sacharidů na úrovni 20-50 gramů a získat zbytek potřebných kalorií z bílkovin a tuků.

Závěry:

Není třeba počítat kalorií, jak zhubnout podle tohoto plánu. Je však velmi důležité udržovat sacharidy přísně v rozmezí 20-50 gramů.

10 tipů, jak rychle zhubnout

Zde je 10 tipů, jak zhubnout ještě rychleji

 • Jíst snídani s vysokým obsahem bílkovin. Taková výživná snídaně sníží chuť k jídlu a tím sníží příjem kalorií během dne.
 • Vyhněte se sladké nápoje a ovocné šťávy. Jedná se o potraviny s nejvyšším obsahem kalorií, s nimiž jen zkazíte své tělo.
 • Pijte vodu půl hodiny před jídlem. Jedna studie ukázala, že pitná voda půl hodiny před jídlem zvýšila ztrátu hmotnosti o 44% po dobu 3 měsíců.
 • Vyberte si správné potraviny pro hubnutí. Některé produkty jsou velmi užitečné pro spalování tuků. Například grapefruit.
 • Dejte si kávu nebo čaj. Pokud se vám líbí káva nebo čaj, pak pít tolik, kolik chcete, protože kofein může urychlit váš metabolismus o 3-11%.
 • Jezte většinou celé, nezpracované potraviny. Základní součástí vaší stravy by měly být takové produkty. Jsou zdravější, lépe se usadí a zabrání přejídání.
 • Jezte pomalu. Rychle jedlíci získávají větší váhu v čase.
 • Vážte se každý den. Studie ukazují, že lidé, kteří se váží každý den, mají větší pravděpodobnost, že zhubnou a udržují ji na dlouhou dobu.
 • Každý večer spát. Špatný spánek je jedním z nejsilnějších rizikových faktorů pro zvýšení tělesné hmotnosti, takže péče o spánek je důležitá.

Jak rychle ztratíte váhu a další výhody tohoto scénáře.

V prvním týdnu můžete ztratit 4-7 kilogramů (někdy i více) a pak plynule a důsledně klesat.

Pokud jste nováčkem, pak s největší pravděpodobností dojde rychle. Prvních pár dní se můžete cítit trochu divný. Během všech těchto let, vaše tělo bylo nasyceno sacharidy, takže to může nějakou dobu trvat, než si zvyknout na jejich nedostatek.

To se nazývá „dieta s nízkým obsahem sacharidů“ nebo „dieta keto“ a výsledek je zpravidla patrný během několika dní. Většina lidí uvádí, že se cítí velmi dobře, energičtěji než dříve.

Navzdory mnoha desetiletím hysterie proti tukům, dieta s nízkým obsahem sacharidů také zlepšuje vaše zdraví v mnoha dalších oblastech:

 • Kapky cukru v krvi.
 • Triglyceridy také vykazují klesající trend.
 • Cholesterol se snižuje.
 • Dobrý cholesterol stoupá.
 • Stabilizuje se krevní tlak

Na začátek to všechno off, low-carb dieta je stejně snadné sledovat jako nízkotučné stravy.

Nemusíte hladovět, abyste zhubli

Pokud trpíte chronickým onemocněním, poraďte se se svým lékařem, protože tento plán může snížit potřebu léků.

Snížením sacharidů a snížením hladiny inzulínu změníte hormonální rovnováhu a „vaše tělo“ a mozek „chtějí“ zhubnout.

To vede k drastickému snížení chuti k jídlu, což eliminuje hlavní důvod, proč většina lidí selhává při použití běžných metod hubnutí.

Je prokázáno, že ztrácíte 2-3 krát větší váhu než dodržením typické nízkotučné diety a omezujete se v kaloriích.

Po těchto scénářích můžete jíst chutné jídlo a stále zhubnout. Vítejte v ráji!

 

zdroj: facenews.ua

Posted on

Jmelí bílé

Jedna kopcovitá čajová lžička jmelí se namáčí 12 hodin v šálku studené vody. Studený výluh se pak zahřeje, procedí se a denně se po doušcích pijí dva šálky. Praktické je nalít si čaj do zahřáté termosky.

Mast z měsíčku lékařského

Rozpálí se 250g čisté vepřového sádla a do horké se nasypou dvě kopcovité hrsti měsíčku (listy, květy a stonky). Nechá se to krátce vzkypět, dobře se promíchá a odstaví. Přikrytý hrnec se nechá přes noc vychladnout. Na druhý den se mast zahřeje, aby byla dost tekutá, a přefiltruje přes čisté lněné plátno. Listy, květy a stonky se silně vytisknou a mast se nalije do uzavíracích sklenic.

Puškvorec obecný

Jedna zarovnaná čajová lžička kořene puškvorce se namáčí 12 hodin v šálku studené vody. Studený výluh se pak zahřeje a procedí. Před každým jídlem a po něm se z něj vypije jeden doušek. To je denně šest doušků. Více než jedna šálek puškvorcového čaje se denně nesmí vypít. Praktické je nalít čaj do termosky.

Zábal z přesličky rolní

Při této nemoci se doporučuje přiložit na břicho dvakrát denně na dvě hodiny parní zábal z přesličky rolní. Dvě kopcovité hrsti přesličky se vloží do sítka zavěšeného nad hrncem s vroucí vodou. Stoupajícími vodními parami se přeslička zahřeje. Byliny se pak vyloží na čisté lněné plátno a teplý obklad se přiloží na břišní stěnu. Obklad se přikryje ještě jednou teplou šátkem. Pacient by měl během působení zábalu, tedy alespoň 2 hodiny, ležet teplo zabalený v posteli. Přesličkový zábal lze nechat působit i po celou noc.

čajová směs

Smíchá se 100g kopřivy, 300g měsíčku lékařského a 100g řebříčku.

Na jeden šálek potřebujeme jednu vrchovatou čajovou lžičku směsi bylinek. Denní dávka je 1,5 až 2 litry čaje. Na dva litry čaje se zalije osm kopcovitých čajových lžic směsi dvěma litry horké vody, čaj se nechá půl minuty stát, procedí se a nalije do zahřáté termosky.

Pacient pije každých 20 minut jeden doušek. Takto je zaručeno, že žaludek dobře přijme toto dost velké množství čaje.

S touto čajovou směsí se pije ráno, v poledne a večer vždy s polovinou šálku jedna polévková nebo jedna čajová lžička (podle snesitelnosti) švédských kapek. Tato polovina šálku se pije vždy před jídlem a po něm po malých doušcích.

Švédské kapky

S některým ze zmíněných čajů se užívají denně tři čajové lžičky švédských kapek, vždy polovina množství před třemi hlavními jídly a polovina po nich.

Obklad ze švédských kapek

Při onemocnění slinivky se doporučují obklady ze švédských kapek na celé břicho. Břicho se předem potře měsíčkovou mastí, aby alkohol nevysušil pokožku. Vhodně velký chomáč vaty se navlhčí švédskými kapkami, pak se co nejvíce roztáhne a přiloží na břišní stěnu. Na vlhkou vatu se jako tepelná ochrana položí vrstva suché vaty a na ni na ochranu oděvu plastová fólie. Celý obklad ještě převáže teplou šátkem a nechá působit čtyři hodiny. Pak se pokožka napudrují, aby se předešlo možnému svědění pokožky.

Posted on

Technologické společnosti stále investují do Británie i přes Brexit

 

Z Brexitu má několik společností opravdu strach. Avšak technologický průmysl tyto obavy nesdílí. Technologické společnosti oznamují sérii nových investic ve Velké Británii dokonce i tehdy, když hlavní obchodní skupiny varují, že opuštění Evropské unie by mohlo mít za následek hrozné následky.

Poslední hlas důvěry pochází od amerického softwarového Titána – Salesforce, který se v příštích pěti letech zavázal investovat 2,5 miliardy dolarů, aby v Británii mohl rozšiřovat své podnikání.

 

Výkonný ředitel Marc Benioff v prohlášení uvedl: „Náš závazek vést firmu k růstu, inovaci a úspěchu zákazníků v regionu nebyl nikdy silnější.“

Závazek společnosti Salesforce navazuje na další společnosti. Skupina Amazon minulý týden oznámila, že ve Velké Británii zaměstná dalších 2500 pracovníků, čímž její celková pracovní síla v zemi dosáhne více než 27 500 lidí.

Mubadala, která je investiční společností se sídlem v Abú Dhabí, tento týden oznámila, že s japonskou společností Softbank se dohodla, že evropský technologický fond o objemu 400 milionů dolarů bude mít sídlo v Londýně.

Nejnovější část zveřejnění se shoduje s událostí London Tech Week, která přinesla největší jména tohoto odvětví.

Starosta Londýna, Sadiq Khan v pondělí poznamenal: „Výška investic do technologického sektoru dále rostla,“ … „Zveřejnili jsme velké oznámení od společnosti Google, Apple, snapchat, Amazon a mnoha dalších, který do Londýna přicházejí.“

Podle vlády Velké Británie se celkové financování rizikového kapitálu v britských technologických společnostech loni zdvojnásobilo na 7,8 miliardy dolarů.

To je zdravý objem, ale přesto je malým, kdy se postaví proti investiční síle skupiny Softbank, která například spojila síly se Saúdskou Arábií, aby vytvořila technologický fond o hodnotě 100 miliard dolarů.

Takže jak se technologický optimismus jeví vůči dramatickými varování z jiných průmyslových odvětví vůči Brexitu?

Londýn vyvinul prosperující technologický ekosystém díky jazykovým výhodám, dostupnosti kvalifikovaných programátorů a množství špičkových univerzit.

Dokonce i v chaotickém Brexite, velká část tohoto ekosystému by mohla být ušetřena.

Obchodní skupiny varovali, že přístavy v Británii by se mohly zhroutit, kdyby se Británie vytratila z Evropské unie – no většina technologických společností nákladní vozy na přesun svých výrobků přes hranice nepotřebuje.

Výrobci se také obávají, že Brexit by mohl negativně zasáhnout komplikované dodavatelské řetězce. Toto však opět není velkým problémem pro většinu podniků z oblasti technologií.

Khan nakonec poznamenal: „Chci, aby kroky mé vlády byly jasné a chtěl bych aby bylo opravdu jasné, co se stane, když opustíme Evropskou unii,“ … „Nicméně základní síla našeho města je stále naživu.“

 

Zdroj: The Guardian, BBC, financnytrh.com

Posted on

Magie drahých kamenů – 7 nejkouzelnějších minerálů

 

Turmalín
Toužíte po kameni, který vás ochrání před vším špatným a negativním? Kupte si turmalín. Kromě toho vyrovná vaše čakry a povzbudí intuici.

Kdysi ho používali šamani na lepší napojení se na duchovní svět. Zároveň jim zajistil ochranu během rituálů či obřadů. Ze vzácného kamene se vyrábějí i věštecké koule.
Tyčinky z přírodního turmalínu jsou velmi užitečným léčitelskými nástrojem. Čistí auru, odstraňují bloky, rozhánějí negativní energii a ukazují řešení specifických problémů. Jsou vynikající na harmonizaci čaker a jejich vzájemné propojování. Na tělesné úrovni obnovují rovnováhu mezi meridiány. Turmalín je pevně spjat s božskými energiemi a blahodárně působí na zahrady a rostliny. Dokáže účinkovat jako přírodní insekticid, drží si škůdců od těla a když se zakope do země, urychluje růst obilí a zlepšuje jeho vitalitu.

Duchovní využití: díky turmalínu pochopíme sebe sama i ostatních. Zavede nás do vlastního nitra, zvýší sebedůvěru a potlačí strach. Přitahuje inspiraci, porozumění, toleranci a prosperitu. Turmalín je účinný léčitel rozumu i duše. Uvádí do rovnováhy levou a pravou hemisféru a proměňuje zakořeněné negativní myšlenkové vzorce na pozitivní.

Léčebné využití: kámen napomáhá při léčení paranoidních stavů a ​​poruch učení. Blahodárně působí na sexuální problémy. Uvolňuje napětí, což může být přínosem například při napravování páteře. V těle rozvíří energii.

Péče: turmalín čistíme pravidelně pod tekoucí vodou a nabíjíme na slunci.

 

Záhněda

Mocný kámen, který zvyšuje vibrace. Napájí nás přes sedmou čakru na univerzum. Výborný bojovník proti stresu.
Duchovní využití: pomáhá v klidu a harmonii překonávat těžké situace. Dodává sílu při rozhodování. Záhněda zahání geopatogenních stres, pohlcuje elektromagnetický smog a napomáhá vylučování a detoxikaci na všech úrovních. Přináší pozitivní vibrace, které vyplní okolní prostor. Záhněda nás učí, jak se rozloučit se vším, co již neslouží svému účelu. Duševně přináší úlevu od strachu, rozhání deprese a navozuje stav emocionálního klidu. Potlačuje sklon k sebevraždám. Zvyšuje mužnou sílu a pročišťuje základní čakru. Mocný minerál likviduje noční můry. Pokud se dostane do kontaktu s negativními city, dokáže je jemně a citlivě rozpustit. Dá se použít při věštění z koule, kdy je potřebný jasný vhled do nitra věcí a současně třeba zahnat strach.
Léčebné využití: záhněda je obzvláště účinná při problémech s břišní dutinou nebo dolními končetinami. Přináší úlevu od bolesti, včetně bolesti hlavy, a prospívá rozmnožovacím orgánům, svalům, nervovým tkáním a srdci. Záhněda potlačuje křeče, posiluje záda a zvyšuje odolnost nervové soustavy. Jde o kámen, který napomáhá ukládání minerálů a reguluje rovnováhu tekutin v těle.
Čištění: kámen oplachujte pod tekoucí vodou a nabíjejte na měsíčním svitu. Sluneční paprsky vytahují ze záhnědy barvu.

 

Čaroit

Krásný minerál je kamenem transformace, tedy přeměny. Propojuje srdeční a korunní čakru s čakrou třetího oka a spojuje v sobě vyšší duchovní roviny a bezpodmínečnou lásku.
Magický kámen nám dobře poslouží při vyrovnání se se životními změnami a také se změnami na duchovní úrovni. Čistí naši auru a zbavuje strachu. Potlačuje stres a obavy a zároveň nás přivádí do stavu uvolnění. Je to výborný kámen pro všechny, kteří se bojí udělat potřebné životní změny. Naučí nás jednat spontánně a intuitivně. Čaroit dodává odvahu, vnitřní sílu a potřebnou dávku asertivity.
Léčebné účinky: minerál přeměňuje negativní energie na energie, které dokáží vyléčit duši a také naše fyzické tělo. Pomáhá při posílení šedé kůry. Vyrovnává metabolismus a podporuje látkovou výměnu. Dále je vhodný jako prostředek, který podporuje srdeční činnost. Čaroit harmonizuje imunitu a působí jako preventivní ochrana před různými infekčními onemocněními. Podporuje zdravý spánek, účinně utlumuje křeče a bolesti.
Duchovní využití: zajišťuje rovnováhu všech našich těl. Dokáže naučit trpělivosti. Jako kámen, který probouzí lásku, pomůže všem egoistou, co myslí jen na sebe. Přináší hluboký spánek plný živých snů. Čaroit dokáže vyvolat velmi přesné a konkrétní vize z minulých životů. Účinně léčí a harmonizuje korunní a srdeční čakru. Učí nás pochopit karmu a naše karmické poslání.
Péče o Čaroit: čistíme ho pod proudem tekoucí vlažné vody alespoň jednou měsíčně. Nabíjíme krátce na slunci.

Ametrín
Minerál je směsí citrínu a ametystu. Účinkuje opravdu rychle a s velkou silou.

Ametrín sjednocuje mužskou a ženskou energii, pomáhá zvyšovat snášenlivost mezi lidmi, zbavuje předsudků, podněcuje tvůrčí schopnosti, schopnost rozhodovat sám o sobě a svém životě.

Minerál se považuje za vzácný, protože jeho výskyt je velmi vzácný. Spojuje v sobě sílu dvou mocných minerálů – citrínu a ametystu – a má vzácný vliv na naši duši. Tento minerál dokáže spojovat různé protiklady. Velmi účinný je při dlouhodobých onemocněních, protože dokáže odhalit příčinu nerovnováhy. V oblasti lásky a citů pomáhá překonat různé blokády, do života vnáší radost a optimismus.

Léčebné účinky: krásný kámen proniká vždy až ke kořeni problémů, proto je při léčení velmi silným pomocníkem. Jeho silná očistná energie odstraní z naší aury vše negativní a naše fyzické tělo zbaví jedů a toxinů. Ametrín je mimořádně účinný při čištění krve. Léčí syndrom chronické únavy a dodává tělu vitalitu. Ve spojení s třetí a šestou čakrou léčí zrak i nervový systém. Podporuje látkovou výměnu a posiluje játra a ledviny.

Duchovní využití: minerál poslouží při astrálním putování. Je to nejlepší společník při meditaci. Ametrín nás chrání před psychickými útoky. Tento minerál dokáže rozpustit všechny bloky na fyzickém, emocionálním a duševním těle. Podporuje intuici a zlepšuje schopnosti komunikace s duchovním světem.

Péče o ametrín: průhledný kámen třeba pravidelně čistit jednou týdně pod proudem tekoucí vody. Nabíjí se na křišťálové druž.

 

Diamant
Mocný minerál je symbolem čistoty a do našeho života přináší světlo.

Diamant příznivě působí na vztahy, do kterých dodává příjemnou energii věrnosti a soudržnosti, povzbuzuje lásku. Už tisíce let je považován za symbol materiálního bohatství. Čím větší diamant máte, tím větší bohatství přitahujete do života. Velké diamanty účinně blokují špatné energie a geopatogenní zóny. Kámen nás zároveň chrání před elektromagnetickými vlnami, například z mobilních telefonů. Tento minerál funguje jako zesilovač energie a je jeden z mála kamenů, které netřeba dobíjet.
Léčebné účinky: vzácný minerál dokáže léčit chronické zdravotní problémy nebo bolesti. Stimuluje nervový systém, míchu a mozek. Používá se při vysokých horečkách. Diamant má silnou a čistou energii, a proto dokáže naše tělo zbavit všech jedů a toxinů. Blahodárně působí na správnou produkci hormonů. Je spojen se sedmou čakrou. Diamant dokáže utišit nebo zmírnit i epileptické záchvaty.
Duchovní využití: je to účinný ochránce. Jeho energie může vyplnit „trhliny“ nebo oslabené místa v naší auře, a tak nás účinně chrání před vstupem negativních energií. Tento minerál vám dokáže připomenout, kam vaše duše směřuje, a pomůže najít správnou životní cestu. Jelikož je to zesilovač energie, je velmi vhodný pomocník pro všechny, kteří se cítí oslabení nebo psychicky a duševně vyčerpaní. Péče o diamant: očistu nepotřebuje. Pomocí tohoto kamene můžete dobíjet jiné minerály.

 

Lapis lazuli
Lapis je nádherný kámen, který byl v minulosti – například v Egyptě – cennější než zlato. Byl to kámen faraonů. Tento minerál je jeden z nejdůležitějších kamenů na duchovní pokrok. Harmonizuje čakru třetího oka, a tak nám pomáhá vidět věci mezi nebem a zemí.
Lapis rychle odstraňuje stres a navrací nám rovnováhu, klid a mír.

Léčebné účinky: kámen pomáhá zejména při migrénách a bolestech hlavy. Blahodárně působí i na naše nervy a respirační problémy.Účinkuje při nespavosti a závratích a má dar snížit krevní tlak. Také povzbudí orgány, které mají na starosti detoxikaci organismu. Lapis pomáhá při poškozeních sluchu. Pokud se kámen zahřeje na slunci, funguje jako účinná pomůcka při otocích, zánětech, a dokonce snižuje teplotu. Lapis pomůže i těm, kteří mají problémy s očima.
Duchovní využití: lapis dokáže ochránit svého majitele před duševním útokem a vyslanou energii vrátí útočníkovi. Kámen nás učí převzít zodpovědnost za vlastní život. Dokáže navrátit harmonii do mezilidských vztahů. Je to minerál, který nám pomůže v pochopení života. Učí nás naslouchat a respektovat druhých. Je to účinný pomocník při věštění. Dodává harmonii a funguje jako klíč k duchovnímu osvícení. Zvyšuje naši intuici a pomáhá nám zharmonizovat tělo, ducha i duši.
Péče o lapis lazuli: modrý minerál čistíme pod vlažnou tekoucí vodou asi dvakrát měsíčně. Nabíjet jej můžeme na měsíčním světle – nejlépe je to při úplňku.

 

Ametyst
Slovo ametyst má původ v řeckém amethystos, což znamená neopitý. V období antiky se tradovalo, že má sílu zabránit podguráženosti.

Ametyst je mocný kámen. Svého nositele chrání před negativní energií a také před energetickými útoky. Kámen má dokonce moc rušit geopatogenní zóny, protože má značnou čistící a léčivou sílu.

Blahodárně působí na mysl člověka a podle potřeby ji dokáže uklidnit, ale i pořádně nastartovat. Je dobrým pomocníkem při přijímání nových myšlenek. Pokud se nacházíte v nerozhodném období života, právě tento minerál bude vaším nejlepším společníkem. Příznivě totiž působí na schopnost správně se rozhodovat. Posílit dokáže i racionální uvažování.

Ametyst pomáhá i při realizaci snů, zlepšuje a posiluje paměť a naši motivaci.

Léčebné účinky: tento minerál dokáže odstranit strach, hněv a obavy.Poskytuje pomoc při bolestech hlavy a při nervových onemocněních. Čistí krev a odstraňuje toxické látky z těla. Posiluje vylučovací orgány i imunitní systém. Tento minerál je vhodným doplňkem i pro lidi, které trápí problémy s plícemi nebo i trávením. Konkrétně napomáhá střevům, a to tím, že reguluje střevní mikroflóru, dokáže odstranit parazity a zlepšuje vstřebávání vody.
Blahodárně působí i na psychické zdraví, například při těžkých životních situacích, jako je ztráta blízké osoby. Dokáže uvolnit tělesné či duševní napětí.

Duchovní využití: ametyst harmonizuje auru a odstraňuje z ní negativní energie. Podněcuje funkci korunní čakry. Je nejvhodnějším společníkem při meditacích.

Péče o ametyst: jednou měsíčně umýt pod tekoucí vodou. Vybíjí se na hematom a nabíjet jej můžete na horském křišťálu. Nikdy ho nenabíjejte na slunci, neboť ametyst vybledne a ztratí svou barvu.

ZDROJ: /yntirdah.webnode.sk

 

 

Posted on

Exteriérové ​​a interiérové ​​dveře

 

Funkce dveří je velmi důležitá. Ať už jsou to dveře vchodové neboli exteriérové prostřednictvím, kterých se vchází do prostor obydlí nebo interiérové dveře , jejichž úkolem je oddělovat jednotlivé místnosti obě varianty mají vytvářet soukromí a bezpečí. Pokračování textu Exteriérové ​​a interiérové ​​dveře

Posted on

Co nebo kdo nám krade SPÁNEK?

Fantazie, Tvář, Poboček, Žena

Spánek většina z nás miluje. Konečně, není nic lepšího, než si po dlouhém a náročném dni pořádně zchrupne – zabalit se do peřin, vypnout hlavu a nechat se unášet snovou realitou. Ano, představa je to pěkná, ale pro mnohé neproveditelné. S poruchami spánku bojuje stále více lidí – podle neoficiálních statistik až okolo 20 procent populace. Doporučení lékařů – spát přibližně 8 hodin denně – se tak stává utopií. Pokračování textu Co nebo kdo nám krade SPÁNEK?

Posted on

Nebezpečné dusičnany

Mrkev, Zelenina, Sklizeň, Zdravé

Poradíme vám, které části mrkvičky či salátu jsou z hlediska obsahu dusičnanů pro vás nejbezpečnější.

Příčinou vysokého obsahu dusičnanů v potravinách je především nadměrné hnojení plodin. Čím více dusíku zelenina dostane, tím větší a krásnější naroste. Naše tělo se nám však za takovou „nádheru“ pěkně poděkuje. Dusík se totiž v prehnojovaných rostlinách shromažďuje ve formě dusičnanů a ty pak ohrožují naše zdraví, především zdraví malých dětí. A tak se nám naše nenasytnost a touha rychle získat množství jídla příliš nevyplácí.

Samotné dusičnany neškodí. Nejdříve se musí v těle redukovat na dusitany. Především u malých dětí se dusitany vážou na krevní barvivo namísto kyslíku a způsobují tak nedostatečné okysličování organismu. Kromě toho mohou v něm reagovat s aminy a vytvářet rakovinotvorné nitrosaminy. Jejich tvorbu lze zamezit štědrým zásobováním organismu vitaminy C a E v přírodní formě.
Obsah dusičnanů v potravinách však ve značné míře ovlivňuje nejen hnojení, ale také počasí, délka slunečního svitu, druh zeleniny a způsob jejího pěstování. Důležitý je také způsob uskladnění a zpracování zeleniny. Je všeobecně známo, že nejvyšší obsah dusičnanů se nachází v zimní a rychlené jarní zelenině. Proto je zdravotně vhodnější konzumovat raději pouze sezónní zeleninu a přes zimu i na jaře uspokojovat touhu po svěží zelenině naklíčenými semínky a také mladými výhonky divokých bylin (kopřiva, pampeliška). Při výběru mrkve či salátu na trhu bychom měli být skromnější a raději klidně sáhnout po menších kouscích, které mohou být zcela stejně výživné jako jejich velcí příbuzní s lákavým vzhledem. Vyhýbat bychom se měli také dovážené zelenině, neboť zahraniční zemědělci hnoje své rostliny mnohem více, než naši.
Pokud však nakupujete zeleninu pro svou domácnost v supermarketu, zřejmě bohužel takovou možnost výběru nemáte. Najdete v něm jen samé gigantické plody zahraničních polí, plantáži a skleníků. Z takové zeleniny bychom měli dávat malým dětem pouze určité části, protože rozmístění dusičnanů není rovnoměrné. Například ve střední části mrkve se nachází 90% dusičnanů av okrajové pouze 10%. V listové zelenině lze zase najít 90% dusičnanů v košťál a hrubých žilách, takže dětem bychom měli dávat například ze salátu, kapusty a zelí pouze listovou plochu.

Posted on

Dokáží přírodní deodoranty skutečně konkurovat těm z pultů drogerií?

Parfém, Vůně, Růže, Parfémy Láhev

Deodoranty patří k jedním z nejpoužívanějších kosmetických produktů, které lidé aplikují na své tělo téměř každý den. Množství lidí zaměňuje pojmy antiperspirant a deodorant, přičemž v jejich působení je zásadní rozdíl. Pokračování textu Dokáží přírodní deodoranty skutečně konkurovat těm z pultů drogerií?

Posted on

IKEA požádala lidi, aby měsíc jednu rostlinu šikanovali a druhou zas chválili. Výsledek poukázal na vážnou věc!

„Šikanuj pokojovou rostlinu“ je experiment, kterého se pod záštitou značky IKEA zúčastnili dvě pokojové rostliny a tisíce děti. IKEA takto chce zvýšit povědomí o Dni boje proti šikaně , který připadá na 4. květen. Pokračování textu IKEA požádala lidi, aby měsíc jednu rostlinu šikanovali a druhou zas chválili. Výsledek poukázal na vážnou věc!

Posted on

Tajemství štěstí tkví v sebelásku. Toto je přesný návod, jak ji vybudujete

 

Tvář, Prázdný, Žena, Počkat, Čekací Doba

Hodně se o ní mluví i píše. Je záhadná, naoko snadno zvládnutelná, ale ve skutečnosti se tříbí a buduje nesmírně obtížně. Opěvována, i zatracovaná zároveň – podle některých znakem pýchy či přeexponovaného ega, podle jiných zase nezbytnou součástí pozemského bytí.  Pokračování textu Tajemství štěstí tkví v sebelásku. Toto je přesný návod, jak ji vybudujete