Posted on Napsat komentář

DETEKTIV KJELSSON

                                           Smrt na ostrově Laesø

Úvod:

Poté, co se seržantka Romstromová probrala z komatu, začal jí kapitán Kjelsson navštěvovat v nemocnici v Aalborgu každý den. Dělala pokroky a za deset dní byla schopná se o sebe postarat bez jakékoliv pomoci. Po rehabilitaci, kterou v nemocnici prodělala, byla brzy propuštěna do domácího léčení.

Kapitola 1

[ Aalborg, kriminální oddělení, 10:34, 23. dubna 2019 ]

První pracovní den po velikonocích vstoupila seržantka Romstromová za doprovodu kapitána Kjelssona do kanceláře majora Admunsena.

„Vítejte, seržantko!“ vyhrkl nadšeně major. „Vás také rád vidím, kapitáne. Z Kodaně na vás přišla jen samé chvála.“

„Děkuji.“

„Posaďte se,“ pobídl oba Admunsen rukou ke svému stolu.

Předpokládal, že se Romstromová vrátí do práce. Jaké bylo jeho zklamání, když přinesla svou výpověď.

„Chcete odejít?!“ vyhrkl překvapeně major.

Romstromová jen kývla.

„Vy k tomu nic neřeknete?“ podíval se na Kjelssona.

„Je to její rozhodnutí,“ odvětil.

Pche!

„Myslel jsem, že se vrátíte!“ otočil se jejím směrem. „Zrovna máme takový lehký případ. Úplně vhodný na rozjezd.“

„Měla jsem čas o tom přemýšlet. Být v komatu není nic, o čem by mohl člověk vyprávět s úsměvem na tváři, a kolegové se budou ptát…“

„…nevšímejte si jich!“ vyhrkl major.

„Rozhodla jsem se, že odejdu!“ řekla důrazně, aby bylo jasné, že to myslí vážně.

Major Admunsen pokynul hlavou a s pohledem na Kjelssona zkonstatoval, že právě přišel o skvělého policistu.

„Volal jste, že něco máte,“ pronesl kapitán.

„Ano,“ pokynul hlavou. „V hotelu SHAAP byla pobodána…“

„…známe totožnost?“

„Jistě! Rebecka Hakkansenová, věk 25 let. Leží v místní nemocnici. Její ošetřující doktor se jmenuje Abul Mauhena,“ odvětil.

Pak se zarazil. Podíval se na Romstromovou, která to hned pochopila a zvedla se od stolu. Už nebyla členem kriminálního oddělení, proto by neměla slyšet nic o případu.

„Počkej na mě na chodbě. Hned jsem za tebou,“ řekl Kjelsson.

„Jistě,“ špitla a zmizela za dveřmi.

Major jí sledoval. Když její silueta prošla kolem dveří, ohlédl se na kapitána.

„Bude mi scházet.“

„Dejte jí čas, veliteli.“

„Myslíte, že si to rozmyslí?“

„Možná jen potřebuje víc času. A přijde na to, že v tom co dělá, je dobrá a bude jí policejní práce chybět.“

„Chtěl bych tomu věřit.“

„Co víme o tom napadení té mladé ženy?“ zeptal se zvědavě Kjelsson.

„Jeďte do nemocnice a zkuste z ní něco dostat,“ navrhl Admunsen a natáhl se po výpovědi seržantky Romstromové.

Kjelsson pokynul hlavou a opustil kancelář velitele kriminální policie Aalborg.

„Potřebuji změnu,“ vyhrkla najednou Romstromová, která čekala na chodbě.

„Nemusíš mi to vysvětlovat. Řekl bych, že jsme to u tebe doma probírali několikrát. Jen major Admunsen s tím rozhodně nepočítal.“

„Zvykne si,“ odsekla a vyrazila k výtahu.

Kjelsson jen přikývl a následoval ji.

„Znovu zpět?!“ ozval se hlas muže, který se k nim blížil.

Byl to seržant Larnassen.

„Ještě je brzy,“ procedil kapitán mezi zuby.

Romstromová seržanta Larnassena pozdravila, ale do rozhovoru se s ním nepustila.

„Vrať se, až se na to budeš cítit,“ dodal seržant a pokračoval dál.

Jako bys o tom něco věděl, pomyslela si Romstromová.

* * *

Kjelssson odvezl Romstromovou domů. Sám se pak vrátil na oddělení, aby s novým kolegou Saadem mohli vyrazit do místní nemocnice vyslechnout napadenou dívku Rebecku Hakkansenovou.

„Udělej si čaj a odpočiň si,“ navrhl kapitán, když se loučil s Romstromovou u dveří.

„Nepoznávám se.“

„Dej tomu čas.“

„Mám pocit, že nepatřím do tohoto světa.“

„Byla jsi skoro půl roku v komatu. Někteří lékaři ti nedávali moc šancí, ale tys to dokázala a vrátila se zpátky.“

„A co ty? Měl jsi někdy pochyby, že to nezvládnu?“

„Věřil jsem, že se probudíš. Nic jiného jsem si nepřipouštěl,“ odvětil pohotově.

„Možná tvá víra mě vrátila zpátky,“ špitla a přitáhla se k němu blíž.

Políbila ho na jeho zarostlou tvář a pak mu naznačila, že by se měl oholit. Kjelsson s úsměvem pokynul a vrátil se do svého vozu.

* * *

[ Nemocnice Aalborg, o půl hodiny později ]

Stříbrné Volvo zaparkovalo na parkovišti zdejší nemocnice. Seržant Saad vystoupil jako první. Hned po něm Kjelsson. Upravil si límec u kabátu a vyrazil ke vstupním dveřím.

„Detektiv Kjelsson,“ spustil u recepce. „Chtěl bych mluvit s doktorem Mauhenem.“

Ukázal služební průkaz, aby mu sestra za pultem věřila.

„Zavolám ho,“ sáhla na telefon a vyvolala doktora Mauhena.

Kjelsson poděkoval a odstoupil od modrého pultu. Během deseti minut se ve vestibulu objevil doktor černé pleti.

Doktor Mauhena byl typický představitel africké menšiny v Dánsku.

„Co pro vás mohu udělat?“ spustil perfektní dánštinou.

„Jestli jste doktor Mauhena,“ procedil Kjelsson mezi zuby.

„Ano, to jsem,“ přikývl.

Kjelsson ukázal služební průkaz a představil se. Pak se otočil na svého kolegu Saada a představil ho, ale doktor Mauhena se stále díval na kapitána Kjelssona. Jako by seržanta ignoroval.

„Jste tu kvůli té dívce, kapitáne?“

„Ano.“

„Pojďte se mnou,“ ukázal směrem ke schodům.

„Jak je na tom?“ spustil Kjelsson.

„Teď už dobře. Ale měla na mále. Tři bodná zranění,“ odvětil Mauhena.

„Mluvíte dobře dánsky,“ dodal kapitán.

„Narodil jsem se tu.“

Oh!

Myslím, že tuhle odpověď nikdo nečekal.

„Vážně?“ ušklíbl se Kjelsson.

„Můj otec přišel do této země ze Súdánu a moji matku potkal…“

„…doktore Mauheno,“ přerušila ho procházející sestra v bílém. „Volal doktor Nystrom. Máte k němu přijít.“

„Tak mu prosím vyřiďte, že tu mám návštěvu od policie.“

„Ano,“ kývla a pokračovala po schodech dolů.

V prvním patře doktor Mauhena ukázal doleva.

„Tudy!“

„Pochopil jsem, že vaše matka je Dánka,“ dodal Kjelsson.

„Jistě!“

„Máte ještě nějaké sourozence?“

„Chcete vědět, jestli zde žijí další černí Dánové?!“

„Proč zde žijete, když máte takové řeči!“ ohradil se Saad.

Mauhena ho znovu ignoroval.

„Byla to jen otázka,“ pronesl kapitán. Sám jste začal vyprávět o tom, že váš otec potkal vaši matku…a…rozhodně proti vašemu původu nic nemám, pokud budete dodržovat zákony této země.“

„Vaše pacientka leží zde,“ ukázal na dveře.

Pokoj číslo 5.

„Nevadí, když budu přítomen výslechu?“ zeptal se Mauhena s pohledem na kapitána.

„Není to výslech. Položím jí pár otázek a půjdeme.“

„Rozumím,“ kývl a vstoupil do místnosti jako první.

Uvnitř stál policista, který kapitána Kjelssona hned poznal.

„Kapitáne!“ zvolal.

„Můžete si skočit na kávu. Peterssone. Chvíli se tu zdržíme,“ řekl Kjelsson a pozdravil Rebecku Hakkansenovou.“

Doktor Mauhena se postavil k oknu, aby policistům nepřekážel.

„Asi víte, na co se vás budu ptát,“ spustil kapitán.

Dívka přikývla.

„Můžete mluvit?“

Dívka znovu jen přikývla a přitom očima uhnula směrem k oknu, kde stál doktor Mauhena.

„Jak dlouho pracujete v hotelu SHAAP?“ zeptal se Kjelsson.

„Tři roky,“ odvětila.

„Když vás útočník napadl, neřekl vám něco, co by vysvětlovalo jeho počínání?“

„Ne!“

„Neřekl ani slovo?“

„Hm.“

„Kapitáne, vidíte, že je unavená…“

„…můžete nás nechat prosím,“ zareagoval Kjelsson okamžitě. „Bude to jen chvilka.“

„Myslím, že to nechápete!“

„Naopak!“ řekl Kjelsson.

Doktor semkl rty, ale už nic neřekl.

„Nebyl to Dán,“ vyhrkla najednou Rebecka Hakkansenová.

„Byl tmavší pleti?“ zeptal se Kjelsson.

V tom se znovu Mauhena utrhl, jako kdyby do něho píchli.

„Samozřejmě, jak typické!“ zavrčel znovu doktor. „Každý hned vidí v černých agresory! Jak rasistické!“

„Doktore, tohle je výslech a říct, o muži, že má tmavší pleť není nic rasistického!“ ohradil se Kjelsson.

„Je to mnohem horší, kapitáne. Rasismus se tak zaryl do srdcí Evropanů, že cizinci se mnohdy bojí žít v zemi, která se jim líbí.“

„Možná byste se divil, kolik Evropanů se bojí vás muslimů,“ dodal Saad.

Každý v této místnosti pochopil, že tohle byla narážka na zvyšující se migraci.

„Každý se může svobodně rozhodnout!“ vyhrkl Mauhena.

Neřekl bych, že to bylo svobodné rozhodnutí, ale volba, jak odejít ze země, kde se necítím svobodný, pomyslel si seržant.

„Myslím, že tohle se netýká našeho případu,“ řekl Kjelsson.

„A vy jste rasista, kapitáne?!“

Kapitán se otočil směrem k Saadovi jako by tušil, jak doktora vyprovokovat, aby odešel. Zřejmě nechápe, že teď tady není prostor pro debatu týkající se migrace cizinců do Evropy.

„Seržant Saad váš doprovodí ven!“

„Cože?“

„Ano, běžte ven!“

Trval na svém a čekal, až se doktor Mauhena pohne z místa. Seržant byl připraven. Ukazoval rukou ke dveřím.

„Půjdu sám!“ ohradil se a odešel.

Jakmile odešel, Kjelsson se podíval na Saada. Pak už se věnoval Rebecce Hakkansenové.

„Teď když odešel, tak mi můžete beze strachu říct, koho jste tam viděla a co se stalo?“ spustil Kjelsson.

„Poznal jste to?“ podivila se dívka.

„Doktor Mauhena má trochu vznětlivější povahu. A vzhledem k tomu, že jeho otec pochází ze Súdánu, tak chápu, že jako muslim si svou víru zachovává i v této zemi.“

„Víra?“ vyprskla dívka. „Jsou to vrazi. Chtějí nás všechny vyvraždit!“

„Jak to myslíte?“

„Ten útočník mluvil arabsky nebo jinou podobnou řečí, kterou mluví muslimové,“ rozpovídala se najednou.

Vypadlo to, jako by se jí ulevilo, že se nemusí ohlížet do stran, jestli jí někdo uslyší.

„Přišli sem a snaží se prosazovat svá práva. Ať se vrátí tam, odkud přišli!“ pokračovala.

Byla v ráži a chtěla ten hněv dostat ze sebe. Kjelsson jí nechal mluvit. Předpokládal, že pak se dozví, kdo byl tím útočníkem.

„Tváří se, že přišli v míru. Jsem přesvědčena, že to tak není. Roztahují se po celé Evropě a s názory jako má doktor Mauhena se snaží zničit všechny lidské hodnoty!“

„Slečno Hakkansenová, nepřišli jsme kvůli muslimské expanzi do Evropy. Vyšetřujeme vaše napadení v hotelu SHAAP!“ zastavil ji Kjelsson.

„Byl to někdo takový!“ trvala na svém.

„A jste si tím opravdu jistá?“

„Nerozuměla jsem mu, co říkal, ale jedno slovo mi v paměti utkvělo.“

„Jaké slovo?“

„Vatan.“

„Vatan?“

„Ano.“

„To je něco jako domov,“ ozval se Saad.

„Jakým jazykem?“ zeptal se Kjelsson.

„Myslím, že turečtina.“

„Turek to nebyl!“ ohradila se Hakkansenová. „Toho bych poznala!“

„Jste si tím jistá?“

„No, víte…“

„…viděla jste mu do obličeje?“ zeptal se Saad.

„Měl nějakou roušku. Ale viděla jsem oči. Byli tmavé a zlé!“

„Podle toho přece nemůžete poznat, jestli byl nebo nebyl turecké národnosti.“

„Hm.“

„Řekla jste někomu, že útočník mohl být muslim?“ zeptal se pro změnu Kjelsson.

„Ne. Nikdo se to na to neptal.“

Kjelsson pokynul hlavou.

Posted on Napsat komentář

Ochrana osobních údajů

 Informační povinnost správce

Na tomto místě si Vás Splendidum družstva, se sídlem Hynčice 105, Vražné, PSČ 742 35, IČ: 278 42 363, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Dr 2224/KSOS  oddíl C, vložka 63259 (dále jen jako „Splendidum“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje moje osobní údaje?

Pokud jste zákazníkem Splendidum, osobou navštěvující webové stránky Splendidum, osobou v mailingové databázi Splendidum a nebo jinak jednáte s Splendidum, je správcem Vašich osobních údajů Splendidum družstvo.

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

Splendidum jako správce můžete kontaktovat na adrese

Splendidum družstvo

Hynčice, Vražné 742 35

IČ: 27842363

DIČ: CZ27842363

Tel.: +420 731337378

e-mail: i.s.ha@seznam.cz

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Splendidum?

Jelikož nejsme orgánem veřejné moci, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

4. Kdy se mohu já jako fyzická osoba obrátit na Splendidum ve věci ochrany osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

5. Z jakého důvodu zpracovává Splendidum moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si koupili přes internet některou z námi nabízených e-knih). 

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že jste registrovaným uživatelem našich webových stránek.

Dále pak zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analytics. Anonymizované údaje používáme pro účely sledování návštěvnosti našich stránek. Údaje o chování vaší IP adresy dále zpracováváme a předáváme třetím stranám za účelem personalizovaného cílení reklamy.

6. Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty?

K údajům o návštěvnících našich webových stránek nemá nikdo přístup, kromě členů družstva.

K údajům o zákaznících našeho eshopu mají přístup pouze pracovníci společnosti Wedos a to jen v případě nutné opravy našich webových stránek.  

7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

• Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům

• opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné

• vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

12. Jak mám tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat

k prokázání totožnosti.

13. Do kdy mi Splendidum poskytne odpověď?

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

14. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

15. Dal jsem Splendidum souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků ve většině případů nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

Posted on Napsat komentář

Všeobecné obchodní podmínky

Splendidum družstvo

(dále jen VOP)

ze dne 1. ledna 2020

I. OBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJMŮ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky Splendidum družstva, se sídlem Hynčice 105, Vražné, PSČ 742 35, IČ: 278 42 363, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Dr 2224/KSOS  oddíl C, vložka 63259 (dále jen „poskytovatel služby“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem služby a uživatelem související s poskytováním a využíváním níže popsané služby. 

2. Uživatelem níže popsané služby může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která nemusí mít zřízen uživatelský účet na webových stránkách poskytovatele služby.

3. Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „elektronické knihy“ poskytovatelem služby koncovým uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto VOP.

4. Elektronickou knihou (dále jen „e-kniha“) se rozumí označení digitálního souboru se specifickým obsahem v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo přímo hardwarového čtecího zařízení. Obsahem digitálního souboru nemusí být pouze kniha, ale může jím být i audiokniha, časopis, noviny, návod, příručka, atd. 

5. Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách www.splendi.eu (dále jen „web“), které provozuje. VOP obsahují též pravidla pro užívání těchto webových stránek a s tím související úpravu právních vztahů.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Uživatel je oprávněn využívat služby poskytovatele uvedené na webu pouze za předpokladu, že má zřízen tzv. „uživatelský účet“. Uživatelský účet zřídí poskytovatel služby uživateli na základě registračních údajů, které mu uživatel uvedl. Poskytovatel služby po provedení registrace sdělí uživateli jeho unikátní přihlašovací jméno a heslo, které jsou předpokladem pro užívání uživatelského účtu. 

2. Uživatel se zavazuje údaje sdělované poskytovateli služby aktualizovat.

3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby žádným způsobem nenese odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou.

4. Uživatel se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit poskytovateli služby. Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel služby uživatelský účet.

5. Uživatel bere na vědomí, že ve vztahu k poskytovateli služby je zavázán i z úkonů provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.

6. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem služby včetně těchto VOP je poskytovatel služby oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu. Zejména je poskytovatel oprávněn omezit přístup k uživatelskému účtu v případě, kdy uživatel knihy neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv nebo činí kroky směřující k narušení technické ochrany elektronických knih. V případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny a před stažením zaplacené e-knihy, vrátí poskytovatel služby cenu na účet uživatele.

7. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení.

III. STAHOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KNIH

1. Stažením elektronické knihy se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě za použití uživatelského účtu v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo.

2. Uživatel bere na vědomí, že pro čtení knih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení.

3. Uživatel bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené poskytovatelem služby jsou některé šifrované s ochranou Adobe DRM nebo nešifrované s vodoznakem. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel služby užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.

4. Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby.

5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.

6. Čtenář není oprávněn e-knihy tisknout ani kopírovat a to ani její část, je zakázán převod e-knihy do jiného formátu.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY    

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP uživateli v článku I specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení objednané e-knihy na účet poskytovatele služby. Uživateli až po připsání ceny na účet poskytovatele služby bude ekniha téhož dne odeslaná na jeho emailovou adresu ve formátu, který si určí (PDF, MOBI, EPUB)..

2. Uživatel zaplatí cenu za objednanou e-knihu na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena poskytovateli služby. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

3. Výše ceny včetně DPH vztahující se k jednotlivým e-knihám je uvedena vždy u každého díla.

4. Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence.

 V. AUTORSKÁ PRÁVA – LICENCE

1. Uživatel bere na vědomí, že e-knihy nabízené na webu poskytovatele služby jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn staženou e-knihu užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každé stahované e-knihy. Uživatel zejména není oprávněn užívat knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména e-knihu dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

2. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

3. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

4. Elektronické knihy jsou vyrobené nakladatelem Splendidum družstvo. Ostatní distributoři (palmknihy, dibuk, kosmas) tyto elektronické knihy opatřují sociální ochranou nebo je zabezpečují pomocí Adobe DRM.  

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Uživatel bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.

3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a uživatelem.

4. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele služby. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů uživatele nemá poskytovatel služby možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto VOP, bere uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytovatel služby oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele a registraci na jeho webu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy mezi poskytovatelem služby a uživatelem se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.

2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn VOP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu s e-knihami a s ním souvisejícím vývojem používaných technologií.

Posted on Napsat komentář

Jak publikovat elektronickou knihu na Amazonu

Autoři beletrie používají svou knihu k posílení důvěryhodnosti a růstu svého podnikání. Dávají rady, mluví s veřejností, prodávají zboží atd.

Autoři beletrie dostanou trochu odkudkoli: licenční poplatky od vydavatelů, prodej prostřednictvím svých webových stránek atd.

Spisovatel však získá nejvíce peněz, pokud je překlad jeho knihy úspěšně zveřejněn v Kindle Store na Amazonu (největší internetový obchod na světě). Kindle Store je e-knihkupectví Amazon.

Například v extrémně exotické kategorii „Historický román o Rusku“ se kniha, která zaujímá první místo v hodnocení, prodává za přibližně 475 kopií denně. Pro autory detektivek a fantasy je obrázek samozřejmě ještě růžovější.

Hlavní chyby začínajících autorů

Při pohledu na tyto vyhlídky se mnozí vrhají do vody, aniž by znali brod: překládají svá díla, utrácí spoustu úsilí a peněz, jsou umístěny v obchodě Kindle a … neprodají ani jednu kopii.

Proč je to tak?

A) Autoři si neuvědomují, že vstupují do tvrdé soutěže se spisovateli v anglickém jazyce, a abyste si toho mohli všimnout, musíte mít „trik“ – musíte nějak přitáhnout pozornost k sobě. Abychom byli lepší, zajímavější, vynalézavější, vědět něco, co ostatní nevědí.

B) Autoři si neuvědomují, že neznamená „zveřejnit v Kindle Store“ = „vydělat peníze“.

Nejdůležitější úspěch Kindle Store

Aby Amazon mohl začít propagovat vaši knihu podle vlastního algoritmu, musí mít stabilní prodej v prvních dvou týdnech po vydání.

V takovém případě vám bude přiřazena určitá interní značka a vaše kniha se začne objevovat ve všech druzích seznamů, například „Koupit s touto knihou …“ atd. To určuje život a smrt díla.

Existuje mnoho strategií pro vydávání knih na Amazonu a níže publikuji dvě možnosti – pevnější a jednodušší.

Strategie I. Důkladná

Fáze 1. Vytváříme podpůrnou skupinu

Chcete-li začít kupovat knihu, musíte předem vytvořit skupinu lidí, kteří se vášnivě zajímají o váš produkt. Čím větší skupina, tím lépe. Poté bude nutné jej rozdělit na segmenty a ujistit se, že lidé práci nekoupí okamžitě, ale po částech. Existuje tedy příležitost ke zvýšení prodeje – což je v očích Amazonu jistý znak úspěchu.

Taková skupina může být vytvořena následujícími způsoby:

a) Cool stránky na sociálních sítích + reklama přilákat předplatitele.

b) Seznam e-mailů. Autor na svém webu distribuuje některé „slony“, výměnou přijímá e-maily čtenářů a několik týdnů vydává zajímavý informační bulletin, který představuje účastníky do jeho světa.

Lidé tak zjistí, že autor je v pohodě, a jeho kniha si zaslouží pozornost.

Fáze 2. Garantované recenze

Když začnete prodávat, měli byste mít na Amazonu desítky pozitivních recenzí – jinak se nikdo nebude dívat vaším směrem. Kde je získat?

Kniha bloggerů

Dopisy musí být zaslány nejméně 1 000 blogerům s knihami. Podle statistik bude selhání asi 90%, ale ze zbývajících 100 blogerů napíše třicet procent recenzi. To budou právě lidé, kteří přidají hodnotu celému projektu v očích ostatních čtenářů.

Další možností, jak získat zpětnou vazbu, je vytvoření samostatné stránky, na které budete knihu distribuovat zdarma. Mělo by se to zobrazovat pouze v reklamních sociálních sítích.

Zainteresovaná osoba zanechá e-mail, pošlete mu knihu a po týdnu nebo dvou požádejte o zpětnou vazbu. Krátce po vydání napiš připomenutí: říkají, drahý člověče, jděte do obchodu Kindle Store, stáhněte si mou knihu (je nyní k dispozici za 0,00 $) a zkopírujte recenzi na stránku v Amazonu.

Fáze 3. Sociální sítě

Abyste mohli začít prodávat, musíte začít ústně. To se provádí pomocí blogu a sociálních sítí. Vytvořte stránku věnovanou vašemu tématu, každý den tam něco napište a podpořte veřejný zájem o svůj projekt.

Blog a sociální sítě musí být spuštěny nejméně 90 dní před zahájením prodeje.

Fáze 4. Příprava na prodej

Předprodej

90 dní před vydáním musíte otevřít předprodej. I.e. knihu lze zakoupit již nyní, ale obdržíte ji až v den X. To vám dá možnost odpočítat („Zbývá 20 dní před zahájením prodeje!“), neustále upozorňovat předplatitele na její existenci, a že knihu je třeba vzít.

Při předprodeji musíte vybrat KDP Select (což vám umožní v budoucnu zdarma rozdávat dárky). V této fázi jsme stanovili plnou cenu.

Povolení Goodreads a Author Central

Určitě je třeba vytvořit účty v Goodreads (jedná se o největší doporučující službu pro milovníky knih na světě) a v Author Central (toto je „základna autorských práv“ na Amazonu).

Tam musíte umístit své knihy, biografii, fotografii a odkazy na blog RSS. (Viz krok 3).

Prostřednictvím Author Central můžete svým knihám poskytovat oficiální recenze – buď z tisku, nebo od profesionálních společností, které se specializují na recenze.

Fáze 5. Zahájení prodeje

Kniha je vydávána pár dní před oficiálním vydáním, aby bylo zajištěno, že všechno vypadá slušně, všechno funguje a moderátoři nemají žádné stížnosti ohledně designu knihy.

V den vydání získáte velkou slevu na svou knihu a uděláte následující:

 • dělat informační bulletiny na základě rekrutované čtenářské základny;
 • zahájit reklamní kampaň na sociálních sítích, napsat všem „fly – buy!“
 • začněte inzerovat na speciálních stránkách, které se specializují na knihy se slevami.
 • Po týdnu požádejte všechny sociální sítě, aby napsali recenze.

Fáze 6. Distribuce

Při poklesu prodeje (přirozeně) je třeba začít distribuovat. Amazon vám umožní uvolnit knihy zdarma po dobu 5 dnů z 90.

Opět zobrazujte reklamy na stejných webech s dárky a slevami.

Napište do knihy bloggerů a požádejte je, aby si stáhli knihu a za několik dní zanechali recenzi.

To vše způsobí prudký nárůst stahování, recenzí a … nákupů za plnou cenu zbývajících knih v sérii. Proto je vhodné jít do Amazonky ne s jednou knihou, ale s několika.

Dále musí být tato stejná operace opakována každé 3 měsíce od každé knihy – tak, aby po celou dobu bylo něco na distribuci a prodeji.

Strategie II. Jednodušší

Fáze 1. Předprodej

Plánujeme, že v den oficiálního vydání bude vaše kniha distribuována zdarma.

Začneme předprodejem 10 dní před oficiálním vydáním, dostaneme odkaz na Amazonku a zveřejníme jej na našich vlastních stránkách a kdekoli je to možné. Při zahájení předprodeje nezapomeňte vybrat KDP Select.

Fáze 2. Propagační stránky pro knihy zdarma

Souhlasíme s propagací na stránkách, na nichž jsou inzerovány knihy zdarma. Řekneme jim, kdy bude vaše kniha na Amazonu zdarma v rámci programu KDP Select (stačí tři dny). Distribuce by měla začít v den oficiálního vydání + 2 dny.

Fáze 3. Propagační stránky pro knihy se slevami

Souhlasíme s jinými weby, které se specializují na knihy se slevami. Řekneme jim, kdy cena vaší práce bude 0,99 $ (stačí dva dny). Slevy musí začít jeden den po propagaci.

To vše by mělo poskytnout velký počet stažení a – v ideálním případě – několik recenzí.

Fáze 4. Začneme reklamu

Šestý den po oficiálním vydání zahajujeme provoz AMS (jedná se o program Amazon, který umožňuje inzerovat produkty na stránkách s podobnými produkty).

Úspěšné prodeje na Amazonu otevírají dveře všem nejrůznějším zajímavým místům – například skvělým vydavatelům v New Yorku (nazývají se Big Five). Pokud máte důkaz o úspěchu, uzavřou s vámi smlouvu ne za všeobecných podmínek, ale s dobrými zálohami. Pro informaci: obecnými podmínkami jsou oběh 2 000 kopií a $ 2-3 tis. předem. Osobně nevidím žádný důvod k publikování za obecných podmínek.

Ale to není vše. S dobrým prodejem na Amazonu začíná prodej v Hollywoodu a na chladných televizních kanálech, jako je HBO.

Posted on Napsat komentář

Jak napsat svou e-knihu na propagaci vlastního podnikání

Pokud podnikáte, máte během let práce praktické zkušenosti. Toto jsou cenné znalosti, které mohou být užitečné nejen pro vás. Způsob, jak zprostředkovat své znalosti a dovednosti publiku (a také získat a přilákat nové zákazníky), je vytvoření elektronické knihy.

Učením lidí, které dobře znáte, můžete do svého internetového obchodu přidat nejen nový produkt, ale také se ukázat jako odborník ve vybraném oboru a získat důvěru zákazníků.

Ale neodvažujete se vydat elektronickou knihu, protože nevíte, kde začít? Připravili jsme pro vás podrobné pokyny, které vás budou inspirovat. Řekneme vám, jak napsat knihu.

Krok 1: vyberte motiv

Nejprve se musíte rozhodnout, o čem bude vaše kniha. Nejvhodnější možností je naučit čtenáře něco na základě osobní zkušenosti. Kniha by měla být pro čtenáře opravdu užitečná a zároveň ji musíte propojit se směrem vašeho obchodu.

Například prodáváte řemesla. Pak neváhejte a připravte knihu „25 nápadů na zdobení vašeho domu vlastními rukama (s pokyny a fotografiemi).“ A pokud organizujete svátky, můžete si promluvit o tom, jak napsat skript pro párty sami. Příběhy a příklady z osobní zkušenosti zvýší hodnotu vašeho podnikání v očích čtenářů a kniha se ukáže být fascinující.

Několik nápadů pro obchody v závislosti na produktu:

zboží nápad na knihu
sportovní obuv kniha „Jak začít (a ne ukončit) běh“
módní boty a oblečení průvodce stylem „Jak vyrobit šatník, sledovat módní trendy a zůstat sám sebou“
cukrovinky kniha receptů „50 druhů cupcakes“
opravy nástrojů návod „Oprava koupelny: život hacks a odborné poradenství“
kosmetika hlavní bod „Večerní make-up pro každý typ vzhledu. Trendy 2020 »

Elektronická kniha nemusí být velká: sbírka tipů, krok- za- krokem hlavní bod bude také užitečný pro čtenáře. 10 stránek užitečných informací k určitému tématu je lepší než 200 stránek o ničem.

Než začnete psát knihu, proveďte malý průzkum existujících prací na toto téma. Zjistěte, zda vaši konkurenti něco podobného vydali.  Přemýšlejte o tom, jak si můžete udělat knihu zvláštní, jak se bude lišit od ostatních.

Krok dva: napište knihu

Téma a formát jsou vybrány, je čas začít psát. Zde je několik tipů, které vám pomohou udělat knihu zábavnou a snadno čitelnou.

Pište čtivě pomocí jednoduchého „lidského“ jazyka

Snažte se nepoužívat odbornou slovní zásobu a zkratky, které čtenáři nemusí znát.  

Dejte pokyny

Čtenáři se chtějí něco rychle naučit.  A nejlepší pomocníci v tomto jsou pokyny. Vede čtenáře k cíli krok za krokem a využívá více příkladů z osobní zkušenosti. Podrobně popište každý krok, přidejte fotografie.

Pamatujte: to, co je pro vás zřejmé, není zdaleka vždy jasné ostatním.

Udělejte si čas

Nepokoušejte se psát knihu v rekordním čase. Stanovte realistické cíle pro svůj denní nebo týdenní počet stránek nebo kapitol.

Chcete-li být méně rušeni jinými věcmi během těch hodin, kdy píšete knihu, použijte techniku Pomodoro: zaměřte se pouze na knihu na hodinu nebo 40-50  minut (měli byste dokonce vypnout telefon a rychlé zprávy), pak si dejte pauzu na  15-20  minut.  

Cítíte, že v tuto chvíli neexistuje žádná inspirace? Nemučte se a přeplánujte úlohu na jindy. Postupně pochopíte, v jakou denní dobu jste nejvíce naladěni na kreativitu.

Pokud strukturu knihy nemůžete jakýmkoli způsobem vytvořit, napište své myšlenky do samostatných kapitol a poté je můžete sestavit do jednoho celku.

Chytlavý titulek 

Je to atraktivní titul, který vás vyzve ke čtení knihy. Musíte pochopit, kdo jsou vaši potenciální čtenáři. Název knihy by měl vzbudit jejich zvědavost a prohlásit, že tato kniha vyřeší některé z jejich důležitých problémů.

Pokud prodáváte omáčky a marinády a píšete například o konzervování zeleniny, nazvěte svou knihu „Jak ušetřit 50 tisíc za rok na zelenině a ovoci“, a nikoli „Průvodce po domácích sklizních“.

Krok 3: Vytvoření knihy

Dokonce i ten nejlepší obsah musí být správně navržen, jinak bude čtení knihy v první kapitole opuštěno.

Písmo

Při čtení z elektronických zařízení jsou nejlépe vnímána písma Sans serif. Podle studií vypadají písma  

   Arial, Courier, Verdana a naposledy Times New Roman na digitálních zařízeních nejjasněji. Doporučená velikost písma je 12 pt nebo více.

Barevné schéma

Vyberte si 2-3  barvy, které rezonují s vašimi firemními barvami. Použijte je pro návrh obálek, pro obrázky, pro grafy a infografiky, pro titulky, pokud je potřebujete zvýraznit barevně. Pomocí paletton.com najdete barvy, které spolu dobře spolupracují.

Formátování textu

Studie ukázaly, že když lidé čtou z počítače nebo mobilního zařízení, jejich oči se pohybují ve formě angličtiny F.

Obrázky

Pokud máte fotografie, které jste sami pořídili, vložte je do knihy. Pokud tomu tak není, vyzvedněte obrázky na fotografiích. Kvalitní obrázky zdarma najdete na  Death to Stock Photo , Unsplash and  Gratisography .

Obalový design

Z obálky se čtenář seznamuje s knihou, takže její design je velmi důležitý. Obal nejen pomáhá prodat vaši knihu, ale také představuje vaši značku. Pokud nemáte designové schopnosti a schopnost najmout odborníka, použijte službu Canva . Najdete zde mnoho bezplatných šablon a designových prvků.

Formát knihy

Nejoblíbenějším formátem elektronických knih je PDF. Tyto knihy lze snadno stáhnout a vytisknout, soubor PDF se otevře téměř na jakémkoli počítači nebo mobilním zařízení, aniž byste museli stahovat speciální programy. Kromě toho je snadné převést textový dokument do souboru PDF.

Korektura knihy

Před publikováním musíte zkontrolovat v textu interpunkci a pravopisné chyby.  

Posted on Napsat komentář

Jak napsat knihu

Zdá se, že knihu může napsat pouze někdo s literárním talentem. K vytvoření vaší práce samozřejmě potřebujete značné znalosti a pozoruhodnou představivost, vůli a vytrvalost a samozřejmě schopnost vyjádřit své myšlenky na papíře. Pokud to všechno máte, je na čase vydat bestseller. A my vám dáme několik tipů, které vám pomohou napsat knihu.

O čem psát

Přemýšlejte o tom, proč chcete napsat knihu. Co sdílet se čtenáři, co říct? Taková odpověď je nejčastější: „Chci napsat knihu, abych se stala slavnou.“

Pokud jste autorem odborné nebo obchodní literatury, najděte téma, které vás zaujme, kterému rozumíte nebo můžete přilákat odborníky, kteří vám pomohou.

V knize můžete sbírat moudrost mnoha lidí nebo rady, které vám vaši rodiče dali a které vám pomohly uspět v životě. Můžete psát o svých životních zkušenostech a profesních cestách nebo popsat biografii slavných osobností.

Nebo jste už dlouho chtěli lidem říkat o smyšlených světech a jejich hrdinech, objevovat fantazijní svět minulosti, současnosti nebo budoucnosti? To jsou také skvělá témata pro knihu, která si jistě najde svého čtenáře.

Nezáleží na tom, jestli je to próza, báseň nebo fikce, jedna rada: začněte hned!

Vytvořte plán nebo náčrtek

Plán knihy vám pomůže snáze postupovat vpřed a nakonec vytvořit úplný text.

Plán může vypadat jinak: položky za sebou, které se podobají obvyklému obsahu knihy, mapy myšlenek nebo jednoduše sled událostí. Pokud ještě nejste připraveni vytvořit plán, zapište si na jednotlivé stránky všechny nápady, které se vám v hlavě rojí, a zkuste je dát dohromady do jednoho celku.

Pro vás mohou být také užitečné krátké odkazy popisující klíčové vlastnosti hlavních postav díla. Takový index karet způsobí, že postavy budou živější a budou se zobrazovat jasněji.

Jak začít psát knihu

Začněte bez ohledu na to. Není dost času? Není vhodné místo k odchodu do důchodu? Myšlenky jsou zmatené a nechápete, jaká bude první kapitola? Nechte tyto výmluvy a posaďte se k jakémukoli stolu, zavolejte to pracovníkům a začněte psát.

Mnoho autorů píše nelineárně: začínají od středu, od konce, přeskakují z myšlenek na myšlenky. Tato technika umožňuje udržovat určitý stupeň zájmu a efektivitu práce. Napište, co je napsáno, a teprve potom si uspořádáte kapitoly ve správném pořadí, orámujete je úvodem a závěrem.

Nejprve napište a poté upravte

„Piš opilý ne střízlivý,“ radil Ernest Hemingway. Stojí za to dostat alkohol do procesu psaní – osobní rozhodnutí každého, ale pravdou je, že musíte nejprve psát, zcela se odevzdat spěchu a ponořit se do stavu proudění a po chvíli se vrátit k psanému a editovanému. Při pokusu o broušení textu během procesu psaní opustíte stav toku, ztratíte myšlenky a nestandardní hybnost. Je však mnohem efektivnější psát 10 tisíc znaků „nepřekonatelného“ textu než 3–4 tisíc ověřených a vyvážených textů.

Jak se nechat rozptýlit

Pokud je to možné, vytvořte ideální podmínky pro psaní knihy. Co vám pomáhá psát? Ticho, klasická hudba? Udělejte vše, co je ve vašich silách, abyste zajistili perfektní podmínky pro sebe.

Získejte rituál pro sebe. Například, Jack Kerouac zapálil svíčku před zahájením práce a když dokončil psaní, vyhodil ji ven. Zapálená svíčka byla signálem pro mozek – čas na vytvoření. Vytvořte si vlastní rituál, který vás připraví na práci.

Jak neopustit psaní knihy

Udělejte veřejné prohlášení. Řekněte svým přátelům, příbuzným nebo předplatitelům v sociálních sítích, že jste začali psát knihu a plánujete ji dokončit do takové lhůty. Veřejné závazky vám nedovolí relaxovat.

Pište každý den. Ať se stane cokoli, bez ohledu na vaši náladu, pište alespoň 20-30 minut denně.  Pokud múza někde během vaší práce putuje, buďte vytrvalí. Pokračujte v psaní, vykreslování nebo shromažďování materiálů. Postupem času múza opět přijde.

Množství mnoha knih není více než 30 tisíc slov. Pokud budete mít za půl hodiny čas napsat 150 slov, bude za více než 12 standardních pracovních dnů napsáno 30 tisíc slov.

Jak psát je zajímavé

Lidé milují příběhy z osobní zkušenosti, důvěřují jim. Buďte dobrým vypravěčem.

Vyhněte se klišé, přetrvávajícím výrazům a nudným úředním jazykům. Neskladujte složitá slova do skvěle zkroucených vzorů. Vymýšlejte o svých vlastních obrazech a metaforách a zaujměte čtenáře svěžestí vašeho stylu. Chcete-li knihu snadno číst, napište jednoduché věty. Vytvořte a rozvíjejte svůj vlastní rozpoznatelný styl: rytmus, jazyk, vizuální prostředky.

Kde hledat inspiraci

Ale to nepotřebujete. Pravda je. Přemýšlejte o psaní knihy jako o práci. Může to být snadné a příjemné a někdy obtížné a únavné, ale je to práce a musíte to udělat, pokud chcete (nahradit ten pravý) předat své myšlenky, obrázky a příběhy publiku, vytvořit skutečný bestseller, vydělat peníze, stát se slavným autorem a vytvořit další …

Pokud píšete pouze tehdy, máte-li inspiraci, může tento proces trvat roky, nebo nemusí skončit vůbec.

Mozek však můžete trochu povzbudit ke kreativitě. Zkuste chodit více mezi lidi a poslouchat, co si vyprávějí. Říká se, že nohy jsou kola myšlenek. Pro mnoho spisovatelů přicházely myšlenky právě při procházkách na čerstvém vzduchu. Chatujte s lidmi, poslouchejte hudbu, snídejte ve své oblíbené kavárně. Nebo možná inspirace přichází, když děláte domácí práce nebo zahradničení?

A sledujte svět kolem sebe, tak často přichází příběhy, stačí je chytit. Mějte malý notebook nebo chytrý telefon po ruce, abyste zachytili myšlenky, postřehy, nápady, které vás navštívily. Pokud si zapíšete všechno, co se děje kolem vás, velmi brzy budete mít materiál do několika knih.

Jsme si jisti, že jsme vás inspirovali k tomu, abyste se konečně pustili do psaní knihy. Hodně štěstí a těšíme se na vaše mistrovské dílo!

Posted on Napsat komentář

Jak propagovat svou e-knihu? 10 tipů, které fungují

Předpokládejme, že už jste e-knihu napsali a upravili – a všichni vaši přátelé a známí tvrdí, že text je vynikající a čtou ho s potěšením. Je tedy čas jít dál.  Není důležitý počet prodejců vašich e-knih, neboť v tom obřím množství knížek se brzo ztratíte. Stačí jeden prodejce, pokud se budete sami snažit svou knížku udat. Nespoléhejte se na prodávajícího – spoléhejte se jen sami na sebe.   

1. Najděte své publikum

Jedná se o zásadní součást práce na propagaci knihy – umožňuje vám soustředit se na správné publikum. Uvědomte si pro koho je vaše kniha určena, a buďte v jejich blízkosti (online i offline).

2. Vytvořte sadu ukázek pro tisk

Najděte svůj nejlepší fotografický portrét (nebo vytvořte nový). Nebojte se pochválit sebe a svou knihu. Vytvořte krátkou biografii, efektní obálku, citace, recenze čtenářů. Vyberte několik kapitol do PDF. To vše by mělo být na dosah ruky, aby bylo možné na požádání okamžitě distribuovat.  

3. Přímá komunikace

Objednejte letáčky s přebalem knihy na jedné straně a kontaktními údaji na straně druhé. Připravte si tři verze příběhu, o kterém je vaše kniha – na deset sekund, půl minuty a minuty. Začněte deseti sekundami: pokud osoba, se kterou mluvíte o knize, vypadá zajímavě, bude v konverzaci pokračovat. Nebo jen rozhoďte letáčky s upoutávkou na vaší knihu do čekáren, kadeřnictví – všude tam, kde lidi čekají a nudí se.

4. Vytvořte si své vlastní webové stránky

Zde přestavte detailně svou knihu spolu s jinými příspěvky. Pokud jste autorem románové literatury faktu, přejděte na vaše téma na fórech a nechte tam komentáře (podpis by měl být stejný). Vyzvěte blogery ve vaší oblasti, aby na svůj blog napsali recenzi o vaší e-knize.

5. Média a sociální sítě

To je tutovka a pochopitelně nesmíme zapomenout na You Tube a diskuzní fóra.Nabídněte místní rozhlasové stanici, časopisům, organizátorům akcí tištěné kopie vaší knihy jako ceny pro posluchače a čtenáře.

5. Bezplatné online knihovny

Mnoho mladých prozaických spisovatelů a básníků samozřejmě chce zbohatnout na své práci a nenabízet ji zdarma. Je však vhodné zmírnit ambice a zveřejnit jedno dílko v otevřeném bezplatném přístupu. A poté, co jste získali své první fanoušky, můžete přemýšlet o finanční stránce problému. Máte-li více napsaných knih, tak je můžete propagovat v knize zdarma s tím, že si je už budou muset čtenáři zaplatit. A pokud je zaujme vaše e-kniha zdarma, určitě se budou zajímat o další vaší literární činnost.

6. Zkuste to

Vyzvěte lidi, aby si zdarma stáhli kapitolu z knihy (na webu, v mailing listech, na svém blogu a na sociálních sítích – kdekoli je to možné). Kapitola samozřejmě musí být vybrána ta nejzajímavější. Stejnou kapitolu pošlete spolu s obsahem, mediální sadou a popisy knih literárním kritikům, blogerům a redaktorům časopisů.    

7. Bavte se

Zamyslete se nad propagací své knihy: musíte lidem sdělit příběh o tom, proč jste ji napsali, jak pro ně může být užitečná. Ve skutečnosti je propagace knihy pro spisovatele skvělým cvičením. Nikdo kromě vás nemůže o vaší knize tak přesvědčivě a barevně hovořit!

 8. Vydejte e-knihu jako audio knihu

Audio knihy nabírají v posledních letech na popularitě a pochvalují si je zejména ti, kteří nemají tolik času na čtení.

9. Klasika PR

Neváhejte oslovit PR článkem v hojně navštěvovaných online magazínech s odkazy na váš web nebo eshopy, kde se e-kniha prodává.

10. E-mail marketing

Máte-li nějakou možnost, jak e-knihu propagovat e-mailem, udělejte to. 

Posted on Napsat komentář

Morální čistota je hlavní podmínkou rozvoje lidských okultních schopností

Soudě podle počtu otázek o astrositech je mnoho v pokušení najít v horoskopu ukazatele mimořádného daru. Ačkoli spolu s tím, vzniká myšlenka vydělávat peníze na jedinečné schopnosti, pro které je hledání. Koneckonců, pouze spravedlivá pomoc nezištně.

Jasnovidectví je však anomálie, nikoli Boží dar. Proto je nutné hledat psychopatologii vědomí, nikoli jeho dokonalost.

Schopnost předpovídat budoucnost to nepomůže změnit, tak proč si toho být vědom.

Existuje mnoho skutečných astro předpovědí, které byly varovány předem. Ale v okamžiku, kdy se k nim přiblížili, byli lidé slepí, zapomněli na proroctví a sami je přitahovali nesmyslným chováním.

Pro růst smysluplné existence (na rozdíl od bezvědomí) a prevenci nemocí je nutné hodně opustit, varovali starci. Je nutné dominovat ne nad ostatními, ale nad sebou .

Vlastnictví tajných znalostí není vůbec nutné pro ty, kteří přeceňují potěšení z pohodlí, módního oblečení a vaření, nebo se při každé příležitosti šílují. Samozřejmě, pokud si přejete, můžete ve svém horoskopu najít spoustu nadpřirozeného, ​​uklidňující marnost mysli. Může však Saturn s Jupiterem, zvláště Merkur s Venuší, mít něco společného s mimořádnými dary?

Pouze vyšší planety umožňují vyšší schopnosti. A Neptun přináší do svého porozumění docela iluzi a sebeklam. Koneckonců, i ve starověku, bylo mnoho mylných představ o vývoji božského daru.

E.A.Baj, provozovatel starověkých textů Britského muzea, napsal o egyptském zvyku vázání šišek na vrchol hlavy, což souviselo se šišinkou a jasnovidectvím. Hindové učí, že epifýza je třetím okem. Buddhisté mu říkají vševidoucí oko.

„Otevření epifýzy (Třetí oko) na čele je exoterická svoboda, která vrhá světlo na tajemství – pro mnohé nepochopitelné – na souvislost mezi neobvyklým a duchovním jasnovidectvím a fyziologickou čistotou jasnovidce,“ napsal Blavatsky.

„Celibát a morální čistota jsou proto hlavní podmínkou rozvoje duševních a okultních sil.Jakmile bylo Třetí oko fyziologickým orgánem, ale kvůli postupnému vymizení duchovnosti a posílení materiality, duchovní příroda ustoupila fyzice a stala se atrofovanou . „Reverzní involuce nebo degradace epifýzy začíná v sedmi letech a končí ve věku puberty.“ (T.D. 2.h. I. Závody, vlastněné třetím okem)

Aby bylo možné otevřít třetí oko, musíte částečně opustit sex, který je nezbytný pouze pro plození a ne pro uspokojení. V sexu si člověk neužívá potěšení od partnera, ale od sebe a od opačného pohlaví – ženy nebo muže, jen pomáhají. Když je člověk obtěžován sexuálním partnerem a nemůže se vzrušit, změní svého partnera.

Sexuální potřeba jako taková neexistuje. Jedná se o získanou formu seberealizace, při níž člověk utrácí spoustu energie a vyčerpává mentální síly. Není tedy možné mluvit o probuzení čaker třetího oka.

Sublimace v obvyklém smyslu také neexistuje. A neměli byste pokračovat v chybách Freuda.
Není možné přenášet mentální energii kdekoli, ale proces její akumulace z nucené sexuální abstinence odhaluje kreativní nebo jiný skrytý potenciál jednotlivce. Přesněji řečeno, ne otevření duchovního potenciálu, ale začátek jeho plného rozvoje a posílení.

Existují muži a ženy, kteří jedině sami jdou po hlavě, aby pochopili ezoterické pravdy. Ale pokud někoho kontaktují, zájem o to zmizí.

Z tohoto důvodu je v jejich horoskopech velké množství astrologických ukazatelů. Nebuďte tedy uraženi osudem, pokud vás připravil o sexuální život. Člověk musí dobrovolně přijmout tyto karmické požadavky a nevydržet je zašpiněnými zuby. Jinak se nemůžete vyhnout tzv. Karmickým chorobám. Pak neříkej, že jsi nebyl varován.

Postarejte se o sebe a jen o sebe pro dobro ostatních v budoucnu.

Posted on Napsat komentář

Maca peruánská Na podporu plodnosti, lepší imunitu, i proti akné

Maca peruánská (latinsky Lepidium meyenii ) je další z řady superpotravin, které stojí za pozornost.

Pro své povzbudivé účinky získala přezdívku “ peruánský ženšen “ – no s asijským ženšenem nemá vůbec nic společného.

Maca se v  jihoamerických Andách pěstuje již 3000 let. Vzhledem připomíná naši ředkvičku nebo řepu . Rostlina se pěstuje kvůli podzemní části – kořeni .

V tradiční medicíně se maca využívala hlavně na podporu plodnosti a  sexuální touhy . V její „rodném kraji“ se kořen přidává do polévek nebo ovesné kaše. Z kořene se vyrábí i tradiční fermentovaný nápoj – maca chicha.

Jaké má maca účinky?

Jaké látky obsahuje?

Pomáhá při neplodnosti?

Jak správně užívat macu?

účinky mace

V domorodém jazyce Peruánců slovo ma-ca znamená “ z výšin pocházející dobrá strava, která posiluje“ . Kořen mace je údajně prospěšný pro naše celkové zdraví. Všechny účinky mace však nejsou dokonale probádané, výzkum stále probíhá.

Ví se například, že rostlina obsahuje  adaptogeny. Co to znamená pro nás? Jde o látky, které nám pomáhají při překonávání náročných situací. Díky adaptogenem jsme psychicky odolnější a lépe zvládáme stres .

Mnoho lidí zaznamenalo při užívání mace ústup chronické únavy . Rostlina je známá také jako afrodisiakum. Zlepšuje funkce pohlavních orgánů a sexuální apetit (u obou pohlaví). Maca obecně podporuje reprodukční zdraví .

Nedávné vědecké studie dokonce ukazují, že maca ovlivňuje pohyblivost a množství spermií . I proto ji začali přidává například do tablet na podporu mužské erekce.

Jaké zdravotní oblasti řeší maca peruánská:

 • zvyšování fyzické i duševní energie,
 • celkové posílení imunitního systému,
 • potlačení depresí a úzkosti,
 • regenerace svalstva ,
 • léčba anémie (chudkrvnosti),
 • podpora plodnosti a libida,
 • zmírnění projevů menopauzy,
 • léčba erektilní dysfunkce.

Jaké látky maca obsahuje?

V maci se (podobně jako v zelí, brokolici, či růžičkové kapustě) nacházejí glukosinoláty . Tyto sloučeniny hrají významnou roli v prevenci rakoviny . Kořen mace kromě toho obsahuje:

 • mastné kyseliny a aminokyseliny,
 • vápník,
 • draslík ,
 • hořčík,
 • selen ,
 • jód,
 • zinek,
 • železo,
 • měď,
 • vitamíny – A , B, C, D a E .

Druhy mace

Známe až 13 druhů mace. Ty se liší silou účinku , ale také barvou . Světlejší odrůdy jsou sladší , v Peru z nich vyrábějí pasty, pudingy či džemy.

Tmavší kořeny mají vyšší energizující účinek. Na druhé straně – jsou i hořčí. U nás dostat zejména černou , červenou a  žlutou macu.

Maca negra (černá)

Černá maca je považována za nejsilnější odrůdu . Kromě zmíněných „společných“ účinků pro všechny odrůdy, zvyšuje mozkovou aktivitu : zlepšuje paměť a koncentraci, startuje dobré procesy při učení.

Černá maca má nejsilnější efekt ze všech druhů i na sexuální libido a hormonální rovnováhu . Zároveň je to silný antioxidant , což je informace pro ty, kteří se chtějí ochránit před rakovinou.

Maca roje (červená)

Druhým nejpopulárnějším druhem je maca roje. Má stejné vlastnosti jako ostatní odrůdy, rozdíl však pocítíte v chuti – je mnohem sladší . Pokud tedy nemáte rádi příliš sladká jídla, sáhněte raději po jiné barvě – černé nebo žluté .

A s čím nám pomůže červená maca? Například zvyšuje pevnost kostí , takže je dobrou prevencí před osteoporózou. Rovněž podporuje sexuální apetit, funguje jako afrodisiakum .

Pro muže tento druh přináší i speciální benefit. Díky glukosinolátu si udržíte zdravou prostatu. Užíváním mace červené tedy zabraňujete vzniku rakoviny prostaty .

Maca peruánská pro ženy

Samozřejmě, i ženy mohou těžit z přínosů této rostliny, a to v  různých obdobích života . Vždyť v lidovém léčitelství byla maca určena hlavně pro ženy. A co takové dokáže?

Maca pozitivně ovlivňuje hladinu estrogenu , což využijete zejména při nepravidelné a bolestivé menstruaci. Vyrovnané hladiny hormonů se pak projeví i na hezčí pleti – zvláště pokud vás trápí akné.

Pravidelným užíváním rostliny se také upravují funkce vaječníků . Proto se ženám, které nedokážou otěhotnět, doporučuje, aby denně užili 3 až 6 čajových lžiček práškové mace. Tuto dávku si třeba rozložit na celý den .

Maca a menopauza

Menopauzu často provázejí nepříjemné symptomy. Mnoho žen bojuje s  návaly horka , nespavostí , zda prudkými změnami nálad . Několik výzkumy prokázaly, že maca zmírňuje tyto negativní projevy.

Rostlina však pomáhá i v  psychické oblasti – snižuje deprese a úzkosti, které souvisejí s „přechodem“. Rovněž by měly být upraveny některé sexuální problémy, které vyplývají z  kolísání hormonů .

Zdroj foto: AdobeStock.com

Maca pro sportovce

Možná jste se již setkali s výživovými doplňky s obsahem mace. Rostlina zde nahrazuje cukr nebo kofein . No je tu i další důvod, proč ji sem přidávají – obsahuje steroly a množství bílkovin .

Tato kombinace je ideální pro sportovce a  kulturisty . Přírodní cestou si tak udržují dobré výkony. Bílkoviny jsou zase důležité pro regeneraci a  růst svalů po cvičení.

Prášek

Nejvíce zatím vzpomínáme prášek z mace . Děláme tak proto, že v této formě koupíte macu nejčastěji. Prášek z mace vás překvapí jemnou nasládlou chutí – některým připomíná karamel , jiní ho přirovnávají k  oříškem .

Máte mnoho možností, jak využít vitaminy nabitý prášek. Jelikož je to doplněk stravy , můžete jej zamíchat do nějakého pokrmu. Nejvhodnější čas na konzumaci je ráno – kvůli vysoké energetické hodnotě.

Nedoporučuje se prášek tepelně upravovat , jinak ztratí blahodárné účinky. Pokud tedy snídáte například kaši, macu přidejte až na konec, kdy je pokrm vychladlý . Macu si přidávejte i do smoothies , milkshakeov či džusů .

Díky příjemné chuti si osvěžíte i kávu . Chuťově se to dobře doplňuje se skořicí . Do jednoho jídla nebo nápoje si dávejte jen 1 čajovou lžičku . Pozitivní účinky pocítíte přibližně po 10 až 15 dnech pravidelného užívání.

Abyste dostali co nejkvalitnější výrobek, v obchodech hledejte organickou macu . Vybírejte si produkty, které jsou certifikované , a  nejsou geneticky modifikované.

Kromě prášku u nás seženete podrcen kořen, tablety i tinkturu.

Správné užívání mace

Zdravý příjem mace závisí na věku , celkového zdraví , ale i energetického výdeje . Obecně se doporučuje začít s  3 gramy mace denně (asi 1 polévková lžíce). Během prvních dnů se u někoho objeví nadýmání . To je znamení, že by měl denní dávku snížit .

Úplní začátečníci mohou začínat is polovinou čajové lžičky na den. Nejvyšší doporučená denní dávka mace je však 9 gramů. Takto vysoké dávky byste neměli užívat více než 4 měsíce .

Co se týče těhotných a  kojících žen , dosud nebylo potvrzeno, zda jim rostlina škodí, nebo ne. V těhotenství proto rostlinu neužívejte .

Maca je pro prospěšná i „zvenčí“. Existují šampony proti vypadávání vlasů, či krémy pro suchou a citlivou pleť.

Čaj z mace

Z mace se provádí i chutný čaj. Připravíte si ho ze sušeného nasekaného kořene . Jedna čajová lžička směsi se zalije vroucí vodou. Maca by neměla louhovat dlouho, stačí 5 až 10 minut . Čaj nepijte večer , ale v průběhu dne, když potřebujete „nastartovat“.

Má maca vedlejší účinky?

V doporučených dávkách považujeme macu za bezpečnou . Při nadměrném užívání se však může narušit funkce štítné žlázy . Děje se to hlavně při čerstvé maci , proto peruánští domorodci doporučují, abychom ji nejprve převařili .

Pokud to s Macou dříve přeženete, mohou se dostavit návaly horka , nadměrné pocení nebo  nespavost. Tyto vedlejší projevy jsou znamením, že máte přebytek energie v těle.

Jak jsme již zmínili, maca výrazně ovlivňuje i hladiny hormonů. Při onemocněních , které souvisejí s  hormony , tedy neužívejte macu bez konzultace s lékařem .

Týká se to zejména pacientek s endometriózou, myomy dělohy, rakovinou vaječníků nebo prsu .

pěstování mace

Macu, vypěstovanou na Slovensku, tak snadno nenajdete. Pěstování rostliny totiž vyžaduje opravdu specifické podmínky. Je třeba si uvědomit, že v  Jižní Americe roste maca v extrémních nadmořských výškách – 3800 až 4400 metrů .

Navíc jí vyhovují nízké teploty (-2 až 13 ° C), ale zároveň potřebuje intenzivní sluneční záření . Takové podmínky poskytují asi jen jihoamerické Andy. Tam rostlina odolává i velmi silným větrem.

Rostlina je k nám dovážena právě z jihoamerických And. Když dozraje, suší ji, a pak melou na prášek . V této podobě vydrží i 7 let , přičemž si stále zachovává léčivé látky.

Posted on Napsat komentář

Bill Gates: „Vláda nemůže“ zamávat hůlkou „a“ ekonomika je najednou taková, jaká byla „

Spoluzakladatel společnosti Microsoft a miliardář Bill Gates ve čtvrtek prohlásili, že federální vláda nebude schopná „opravit“ ekonomiku, která byla přes přes noc vržena do středu pandemie koronavirus.

Gates pro CNBC poznamenal: „Nikdo by si neměl myslet, že vláda může zamávat hůlkou a ekonomika bude najednou na tom podobně, jaká byla předtím, než to celé propuklo,“ … „Čeká na zázračného terapeuta, který má více než 95 procentní úspěšnost léčby nebo hned přijde se širokým použitím vakcíny. „

Filantrop také uvedl, že země by se mohla začít znovu otevírat již do konce května. Poznamenává, že USA budou muset najít způsob, jak obnovit normální každodenní život bez vakcíny, aby věděli bojovat proti COVID-19.

Gates poznamenal, že účinná léčba tohoto onemocnění by mohla být připravena o čtyři až šest měsíců, ale připravit funkční vakcínu může trvat až 18 měsíců.

Koronavirus – COVID 19

Gates poznamenal: „Existují tzv. RNA vakcíny od firem jako Moderna, CureVac a další, které jsme v roce 2015 označili za velmi slibné pro pandemie a pro další využití. Takže pokud vše půjde dokonale s přístupem RNA, mohli bychom tuto pandemii skutečně porazit za zmíněných 18 měsíců. „

Během prvního dubnového týdne, přibližně 6,6 milionu Američanů požádalo o dávky v nezaměstnanosti. Za poslední tři týdny téměř 17 milionů lidí podalo počáteční žádosti o dávky nezaměstnanost v důsledku hospodářského poklesu zapříčiněného propuknutím nemoci, což zvýšilo míru nezaměstnanosti v zemi na 10 procent.

V průběhu minulého měsíce Gates odstoupil z představenstva společnosti Microsoft, aby více času mohl věnovat charitě, a nadaci Bill a Melinda Gatesových. Prostřednictvím nadace se Gates zavázal bojovat proti pandemii v rozsahu 100 milionů dolarů. Financoval soupravy na testování koronavirus, které mohou lidé používat doma, a řekl, že pomůže zaplatit za továrny, které by měly produkovat případnou vakcínu.

Bill Gates však zároveň poznamenal, že je ochoten přijít o miliardy, aby našel vakcínu proti koronavirus.

Koronavirus – COVID 19

Země a svět nemohou čekat na obvyklou časovou osu uvedení vakcíny z výzkumu a vývoje do hromadné výroby a tak subjekty jako je jeho nadace budou muset místo toho poskytnout financování sedmi „nejslibnějším“ očkovacím látkám, na kterých se pracuje, přestože nakonec bude skutečně nasazeny jen jedna nebo dvě.

Gates vysvětlil: „Abychom se dostali k nejlepší možnosti,“ … „musíme pracovat na bezpečnosti a účinnosti s cílem zároveň vybudovat i výrobu“ současně, abychom urychlili časovou osu – což podle něj představuje nasazení přibližně za 18 měsíců. Tento proces však povede k tomu, že „několik miliard dolarů“ bude investováno do vakcín, které nikdy neuvidí denní světlo.

„Pár miliard … za to stojí,“ řekl Gates, ale je zřejmé, že jeho majetek to příliš nezasáhne, ale je ucihodné, že spálí tolik peněz na tak důležitém projektu.

V současnosti tak několik různých farmaceutických společností pracuje na vývoji vakcíny proti koronavirus a filantropové, jako je Gates a další miliardáři, do této oblasti směřují rozsáhlé finanční zdroje, aby se vakcína co nejdříve stala realitou.

Koronavirus – COVID 19

Gates, který se podle časopisu Forbes může pochlubit čistou hodnotou majetku na úrovni 103,4 miliard dolarů (což z něj činí druhého nejbohatšího člověka na světě) je jedním z nejhlasitějších kritiků reakce USA na pandemii COVID-19, která zpustošila domácí ekonomiku a zastavila většinu světové obchodní a osobní činnosti.

Nadace Billa a Melinda Gatesových na pandemii a testování zatím věnovala 100 milionů dolarů. Gates patří mezi skupinu miliardových filantropů, kteří uvedli, že rozdají nejméně polovinu svého majetku charitativním organizacím v souladu s příslibem The Giving Pledge.

Zdroj: TheHill, CNBC

Posted on Napsat komentář

NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ HISTORIE – Astronomie časů megalitů – 2. část

Na britských ostrovech a severní Francii jsou na Maltě a na východním pobřeží Spojených států záhadné památky starověku – majestátní kamenné ruiny, jejichž původ se ztrácí v hlubinách času. Masivní kamenné hrobky a obrovské kameny postavené v kruzích nebo řadách, byly tyto zázraky prehistorického světa vytvořeny podle různých odhadů mezi 4500 a 1500. BC e. Megalité (z řeckých „velkých kamenů“) ohromují svou velikostí, svědčí o úspěších starověkých lidí v oblasti inženýrské výstavby a organizace práce. Ale více než sto let se nezastavily spory o tom, zda se jedná o náboženské památky nebo o práci kněží-astronomů, nejvyšší kasty starověké společnosti, která vybudovala observatoř a použila neuvěřitelně přesné matematické výpočty?

Pokud bude poslední hypotéza potvrzena, převrátí mnoho tradičních představ o „primitivních“ společnostech a přinutí nás všechny, aby se znovu podívali na starodávnou minulost lidstva.

Někteří vědci jsou přesvědčeni, že úroveň znalostí našich vzdálených předků byla výrazně vyšší, než se obecně věří. Například Dr. Ewan Mackay z loveckého muzea v Glasgowě v roce 1981 navrhl, že „henji“ nebo velké kruhy oplocené stojícími kameny jsou systémem prehistorických observatoří a astronomických univerzit: „Henji byla místa, kde vědci žili a pracovali společenství složená z moudrých lidí a kněží-astronomové. Výsledky jejich činnosti jsou nyní zachovány pouze ve formě stojatých kamenů a kamenných kruhů. ““

S megalitickou astronomií je však spojeno mnoho dohadů, které následně nenalezly potvrzení a je třeba je pečlivě vyhodnotit.

Snad to všechno začalo se sirem Normanem Lokyrou, ředitelem Sluneční fyzikální observatoře v Londýně a zakladatelem předního vědeckého časopisu Time, který v roce 1890 navštívil Řecko a Egypt a začal se zajímat o geografickou orientaci chrámů v obou zemích. S vědomím, že církve v křesťanském světě se tradičně orientovaly na východ, ve směru východu slunce, přemýšlel, jestli podobná tradice existuje i ve starověkém světě. I ta nejpovrchnější studie ho přesvědčila, že egyptské chrámy byly orientovány jak sluncem (konkrétně letním slunovratem), tak hvězdami. Navíc, díky viditelnému pohybu oblohy ve vztahu k Zemi ve spojení s precesí zemské osy, mohly být tyto orientace použity k datování výstavby památek. Výsledky egyptských studií Lokayry,

Když však Lokyre upozornil na prehistorické památky Británie, dostal ještě jasnější důkazy. Během několika příštích let věnoval své volno systematickému hledání možných korespondencí mezi nebeskými tělesy a řadami stojících kamenů, linií vstupních chodeb megalitických hrobek a také center kamenných kruhů. Po sérii vysoce přesných měření dospěl k závěru, že mnoho z těchto památek nesloužilo pro pohřební ani rituální účely, ale pro kalendářní pozorování. Podle Lockyre byly památníky jako Stonehenge (o kterých budeme mluvit samostatně) postaveny tak, aby do složeného kalendáře, později používaného Kelty, který rozdělil rok na osm částí, byly do složeného kalendáře zabudovány vizuální linie (pro východ slunce, západ slunce a vzestup některých hvězd v otočných dnech roku). .

Podle Lokyra byl na všech místech, kde prováděl výzkum, stejný kalendář. To ho vedlo k závěru, že existuje kasta druidských astronomů, která „hrála vedoucí roli ve všech oblastech života prehistorické společnosti – nejen v náboženství, ale také v ekonomice, medicíně a sociální organizaci“. Lokayr našel podporu ve vědecké komunitě, ale archeologové obecně reagovali na jeho teorii nepřátelstvím nebo přinejlepším lhostejností. Jeho myšlenky pro ně byly nepřijatelné, protože nezapadaly do tradičních myšlenek „barbarského“ období prehistorického vývoje společnosti.

Teprve po druhé světové válce a vynálezu počítače bylo možné provést obrovské množství výpočtů nezbytných k vyhodnocení všech potenciálních astronomických korespondencí vytvořených kruhem tvořeným například dvanácti kameny. Dr. Gerald Hawkins, astronom na Bostonské univerzitě, publikoval svoji teorii v časopise Nature v roce 196.3. Podle Hawkese byla možnost náhodného výskytu astronomických korespondencí, které určil počítač, menší než 0,0000001, což vedlo k závěru že „Stonehenge je nepochybně starověká observatoř.“

Hawkinsova tvrzení málo inspirovala. Ale vážnější práce na archeologické astronomii se objevila – studie asi 500 kamenných kruhů, řad a jednotlivých kamenů, kterou provedl Alexander Tom, profesor inženýrství na Oxfordské univerzitě, který stejně jako Lokayr věnoval letní prázdniny a víkendy studiu podivných megalitických památek. Jeho práce trvala více než 20 let.

Podle Toma byly megalitické struktury navrženy s použitím standardní míry délky – přibližně 2,72 stop – kterou nazval „megalitický dvůr“. Jak by však mohl být takový stupeň přesnosti zachován v celé zemi? Pokud si představíme standard ve formě sloupu dlouhého 2,72 stop, z něhož byly kopie reprodukovány postupně, reprodukovány na jiných místech, pak by se časem měla nevyhnutelně zvýšit chyba měření. Tom si uvědomil závažnost tohoto problému a navrhl, že „někde byl centrální bod, kde se vyráběly standardní póly pro měření“.

Tom upozornil na jednu okolnost: zatímco některé kruhy měly tvar kruhu, jiné přitahovaly složitější geometrické tvary, včetně oválů a elips. Několik kruhů bylo dokonce vytvořeno spojením několika širokých oblouků. Tom věřil, že stavitelé pomníků zpočátku dosáhli velkých rozměrů úspěchy v teoretické geometrii, včetně Pythagoreanů nebo pravoúhlých trojúhelníků, téměř 2000 let před starořeckými matematiky.

Megality nejen odhalují hluboké porozumění geometrie; mají konzistentní korespondenci se solárními a lunárními jevy. Tom bral Lokyrovu verzi osmičkového solárního kalendáře vážně, ale podle jeho názoru byl kalendář složitější s hexadecimálním dělením roku. Vycházel z dalekosáhlého předpokladu, že památky podél atlantického pobřeží od skotských ostrovů po Bretaň v severní Francii byly nastaveny tak, aby přesně sledovaly pohyby Měsíce v průběhu staletí, aby předpovídaly zatmění. Velké množství památek ho vedlo k myšlence, že byly vytvořeny nové observatoře, protože pohyb oblohy narušil stávající. Tom však věří, že obrovské úsilí stavitelů bylo motivováno smíšenými motivy. Hlavní byla čistě vědecká zvědavost:

„Nevěděl nic víc, kam ho toto hledání povede, než jakýkoli moderní vědec, který se snaží předpovídat výsledek jeho práce.“ Staří lidé byli poháněni stejnou potřebou studia přírodních jevů, které dnes vedou vědce. “

Za těmito intelektuálními motivy byla sobecká touha zapůsobit na obyčejné členy společnosti hlubokou znalostí nebeských těl posedlých astronomickými kněžími.

Archeolog Ewan Mackay se pokusil najít „sídlo“ kněžských astronomů. Obrátil se o možné analogie k mayským Indům ve Střední Americe a následoval výklad mayských měst jako rituálních center obývaných pouze elitou astronomických kněží. Při hledání něčeho podobného v pravěku studoval Mackay „henji“ pozdního neolitu (2800–2200 př.nl). Ačkoli je Stonehenge z nich nejslavnější, existují i ​​další, větší vzorky, například Darringtonské zdi, jen dvě míle od Stonehenge. V šedesátých letech Během archeologických vykopávek uvnitř několika „henjů“ v jižní Anglii byly nalezeny dřevěné kruhy, které byly považovány za pozůstatky budov chrámu, a velké množství hrnčířské hlíny s plochým dnem, obvykle známé jako „vlnitá jídla“.

Mackay mylně považoval tyto „mega-henji“ za vyhledávaná „střediska astronomického výcviku“ – dřevěné kruhy byly pozůstatky obytných čtvrtí a „vlnitá jídla“ byla považována za zvláštní příslušnost veřejné elity. V těch oblastech země, kde „mega-henjs“ chyběly, navrhoval, že pro starověké vědce byly postaveny celé vesnice s kamennými domy. I tam, kde nebyly stopy po bydlení, byla přítomnost kněžské elity založena megalitickými památkami, které přežily dodnes. Na podporu své analogie se Střední Amerikou se Mackay zeptal: Mohly by být kamenné kruhy architektonicky hrubší, ale v rituálním smyslu stejné komplexní ekvivalenty mayských chrámů?

Většina teorií Toma a Mackaye jsou astronomické a archeologické argumenty. Opravdu existovala síť megalitických slunečních a lunárních observatoří, v nichž byli kněží-astronomové, kteří žili v relativním luxusu a dostávali vše, co potřebovali od vděčných farmářů?

Jedna věc lze říci s dostatečnou jistotou: prehistoričtí Evropané se zajímali o pohyb slunce a měsíce, ačkoli hypotéza o vědecké komunitě kněží-astronomů není podložena ani materiálním, ani statistickým důkazem.

Jak je tedy Mackayova archeologická teorie? Rozhodně neměla prospěch z průlomu ve studiu mayského jazyka, když vyšlo najevo, že ačkoli astronomie hrála v jejich kultuře důležitou roli, kasta vědců kněze nezastávala vůbec dominantní postavení. Mayská společnost byla převážně světská; byla soustředěna ve městech a v tomto ohledu byla zcela na rozdíl od komunálního způsobu života v prehistorické Británii.

Pokud jde o „mega-henjy“, většina archeologů zastává názor, že dřevěné kruhy nebyly luxusními obydlími, ale dřevěnými analogy megalitických památek postavených pro určité rituály. Objevilo se mnoho dalších osad, kde žili tvůrci „vlnitého nádobí“, ale nic nenaznačuje jejich sounáležitost s kněžskou třídou. I Mackayovým oblíbeným místem je kamenná vesnice Skara – Bry na Orkneyských ostrovech, nyní archeologům známá jako jediná. Nebo ve všech.

Tato sídliště obývali kněží – astronomové, nebo nebyli žádní kněží – astronomové vůbec.

Zůstane myšlenka pravěké astronomie v Evropě, pokud opustíme takové extrémy, jako jsou teorie Toma a Mackaye? Samozřejmě, že ano. Astronomické korespondence jsou pozorovány v mnoha starověkých pohřbech na území moderní Evropy; Pravděpodobně byl cyklus pohybu Slunce a Měsíce považován za vztah k cyklu lidského života od narození po smrt – a možná i znovuzrození, pokud staří Evropané věřili v reinkarnaci.

Nejslavnější je město Newgrange v údolí Boyne (Irsko) – mohutná kamenná hrobka s vnitřním klidem, postavená kolem roku 3500 před naším letopočtem. e. Z centrální místnosti vede dlouhá chodba ke dveřím na svahu kopce, na jehož úpatí je velký balvan pokrytý vyřezávanými spirály. Nad tímto vchodem je neobvyklý strukturální prvek zvaný „podkrovní mezera“. Tato úzká díra se otevřela až po dlouhých vykopávkách Michaela a Claire O’Kelly z Cork University. Byl ucpaný velkými kousky křemene a následně opatrně odstraněn. Když byla obnovena vstupní chodba, všimli si, že v den zimního slunovratu pronikají sluneční paprsky do „podkrovní mezery“, osvětlují chodbu a poté padají do pohřební komory umístěné ve středu mohyly. Tento jev udělal velký dojem na Claire O’Kelly: „Je těžké zůstat skeptičtí ohledně toho, co se děje, když vidíte – jak to bylo se mnou – jak tenký paprsek slunce klouže podél chodby v tomto nejtemnějším ročním období, dokud se temnota vnitřní komory nezmizí. . Jak slunce vychází nad obzorem, uvnitř je jasnější. Když se podíváte ven, uvidíte kouli slunce, krásně orámovanou štěrbinou „podkrovní mezery“, as potěšením si uvědomím, že po celý rok je toto jediné krátké období, kdy sluneční světlo urychluje temnotu převládající ve starověké hrobce. “ Jak slunce vychází nad obzorem, uvnitř je jasnější. Když se podíváte ven, uvidíte kouli slunce, krásně orámovanou štěrbinou „podkrovní mezery“, as potěšením si uvědomím, že po celý rok je toto jediné krátké období, kdy sluneční světlo urychluje temnotu převládající ve starověké hrobce. “ Jak slunce vychází nad obzorem, uvnitř je jasnější. Když se podíváte ven, uvidíte kouli slunce, krásně orámovanou štěrbinou „podkrovní mezery“, as potěšením si uvědomím, že po celý rok je toto jediné krátké období, kdy sluneční světlo urychluje temnotu převládající ve starověké hrobce. “

Druhem lunární observatoře by mohla být skupina kamenných kruhů ve Skotsku, spojená s jedním neobvyklým rysem: jeden z kamenů v kruhu byl speciálně položen na jednu stranu a stojící kameny na obou stranách tvořily spodní polovinu „okna“. Tyto ležící kameny jsou vždy umístěny na jižní straně kruhu, mezi jihozápadem a jihovýchodem; obvykle se nacházejí tam, kde se dobrý výhled otevírá ve všech směrech až k obzoru. S touto orientací Měsíc pravidelně přechází přes ležící kámen a každých 18,5 let, kdy je dokončen celý astronomický cyklus jeho pohybu, se zdá, že klesá a zapadá do rámu kamenného „okna“. Znovu to nemá nic společného s přesnými astronomickými měřeními ani s předpovědí zatmění, existuje však přímá souvislost mezi nebeskými těly a pohřebními obřady,

Je zřejmé, že starověcí obyvatelé Evropy před 5000 lety pozorně sledovali oblohu, ale jejich astronomie měla svůj tajný význam a nebyla přístupná porozumění moderních vědců.

Autor: N. N. Nepomnyashchy

Posted on Napsat komentář

Itálie se pokouší zmírnit omezení z koronaviru

Při teplejším počasí jsou Italové povzbuzováni zůstat v přísné blokádě, aby opravdu zastavili koronavirus, ovšem právě teď jsou na konci pětitýdenní hromadné izolace a počty vykazují známky oslabení.

Itálie byla první západní demokracií postiženou virem a utrpělo nejvíce úmrtí v kterémkoliv státě: téměř 19 000. Aktuálně je pravděpodobné, že bude příkladem toho, jak zrušit rozsáhlé omezení, která demokratické země uvalily na osobní svobodu a zavřely všechny nezbytné odvětví.

V současnosti jsou zavřené školy a děti nemohou hrát ani v parcích. Procházky venku jsou omezeny pouze na několik desítek metrů a jakékoliv cestování obyvatel, který není nutné, riskuje vysoké pokuty.

Jedná se o důležitou trpělivost s opatřeními, které prokázaly úspěch při zpomalování šíření viru, až do doby dokud nebude zřejmý pokles počtu nových případů. Úředníci se přesto začali zabývat otázkami, jak řídit omezení (fyzických) sociálních kontaktů při hromadném přesunu nebo opětovného otevření běžných obchodů a spuštění výroby aniž riskovali další vrchol.

Koronavirus – COVID 19

Takzvaná fáze II se popisuje jako opatrné znovuotevření, protože společnost nadále žije spolu s virem, dokud se nevytvoří vakcína, což je pravděpodobně odhadované za 12 až 18 měsíců.

Premiér Giuseppe Conte tento týden Italům vzkázal: „Samozřejmě nechceme lhát, že se vše hned změní.“

V pátek Conte rozšířil celonárodní omezení do 3. května. Zahrnuje to všechny nepodstatné odvětví, po kterých podle jeho slov „doufám, že budu moci začít realizovat opatrný a postupný restart.“

Technický výbor, který radí vládě, pracuje na rozšíření testů na nemoc způsobenou virem COVID-19, protože potřebuje získat lepší představu o tom, jak je virus v Itálii rozšířeným, ještě předtím než se budou moci přijatá opatření zmírňovat. Probíhají také přípravy na spuštění mobilní aplikace, která lidem umožní vědět, zda byly blízko někoho, kdo je pozitivní, což by mělo trvat nejméně měsíc.

Walter Ricciardi, odborník v oblasti veřejného zdraví a člen rady Světové zdravotnické organizace, který radí italské vládě, uvedl: „Díky tomu můžete lidem umožnit větší svobodu pohybu.“

Koronavirus – COVID 19

Technologie aplikace již existuje, orgány však pracují na technických podrobnostech o jejím nasazení.

Experti v Itálii koordinují svou činnost s evropskými partnery, aby se sledování mohlo platit i za hranicemi, které virus de facto uzavřel. Cílem je zavést společnou technologii, která by mohla pomoci při obnovení svobody pohybu mezi národy EU.

Používání aplikace by bylo dobrovolné pro každého, kdo chce vědět, zda přišel do kontaktu s infikovanou osobou. Následně by tak kontaktně osoby věděli, že si mají dát provést test, a pokud by byl pozitivní, podle iniciativy WHO by byli sledováni, testování a léčení.

Právníci trvají na tom, že by měla být chráněna anonymita a aby nebyly ohroženy žádné osobní údaje, čímž by se aplikace přirovnala k jiným běžně používaným aplikacím, jako jsou Google Mapy nebo TripAdvisor, které uživatelům pomáhají zveřejňovat konkrétní údaje.

Nejtěžší postižené oblasti Itálie na severu také zvažují návrhy na osvědčení o imunitě, založené na krevních testech s protilátkami, které se zatím neprokázaly jako spolehlivé. Experti na viry varují, že toto opatření je ještě daleko.

„Krevní test nám poukazuje na případ, zda osoba byla v kontaktu s virem,“ ne však zda je skutečně imunní, poznamenal Andrea Crisanta, odborník z University of Padova, která pomáhá koordinovat koronavírusovú reakci v severovýchodní oblasti Benátská. Testy také neukazují, zda protilátky jsou aktivní, jejich množství nebo jak dlouho vydrží.

Crisanta dále uvedl: „Na sociální úrovni by nám krevní testy umožnily pochopit, do jaké míry se virus rozšířil do různých částí populace a geografických oblastí, kde bychom potom mohli otestovat, zda je virus opravdu aktivní,“ … „Od těchto tzv. osvědčení jsme však zatím opravdu daleko. „

Koronavirus – COVID 19

Některé oblasti již vyžadují nošení obličejových masek, i když ne nutně masky vysokého stupně, které jsou stále nedostatečné. Oblast Lombardie, která se považuje za začátku epidemie, stanovila povinné nošení masek pro kohokoliv, kdo opustí svůj domov – ale kvůli přetrvávajícímu nedostatku lze použít šátky a šály. Oblast Benátská distribuovala základní masky pro většinu domácností a vyžaduje, aby byly používány v supermarketech a ve veřejné dopravě.

Starosta města Milán (první evropská metropole, která byla kvůli koronavirus uzavřenou) občanům uvedl, že každé znovuotevření by mohlo být ve stylu regulovaných přesunů a diskutuje o strategiích s ostatními starosty evropských měst.

Giuseppe Sala uvedl, že milánští představitelé analyzují, jak zaručit omezení fyzického kontaktu, když více lidí začne mít přístup k veřejným prostorem, od veřejné dopravy po kina. Sala uvažuje o tom, že se mladší zaměstnanci města vrátí do práce jako první , protože se obecně ukázaly, že jsou na tento virus méně náchylní. Pokud je to možné, bude se nadále podporovat práce na dálku.

Sala dále poznamenal: „Dokud nebudeme mít vakcínu, situace bude neobvyklou.“

Úředníci veřejného zdravotnictví varují, že fáze uvolňování se může ukázat jako nejnebezpečnější.

Ricciardi poznamenal: „Faktem je, že pandemie se pohybují ve vlnách a druhá vlna je obvykle nebezpečnější než první, protože ochrana byla zmírněna a obyvatelé si myslí, že se mohou vrátit k normálu a přijde těžší rána,“ … „Musíme být opatrní a nezvyšovat naše oběti, kterých už nyní je obrovské množství.

Dobrou zprávou je, že milované italské vnější výlety během prázdnin se nezdají být vyloučeno.

Ricciardi nakonec poznamenal: „Bude to léto, během kterého budeme muset udržovat vhodnou sociální vzdálenost, vyhýbat se shromažďování a omezovat pohyb. Bude potřeba omezit cestování letadlem nebo vlakem, kde je obtížné udržet bezpečnou vzdálenost. „

„Musíme myslet na to, aby byly Baše výlety plné opatrnosti a bezpečí.“

Zdroj: CNBC, Reuters

Posted on Napsat komentář

Jak rychle zhubnout doma za týden: Expresní strava

V posledních letech se rytmus života stále zrychluje, neustále spěcháme a vždy chceme dosáhnout okamžitých výsledků.

A v předvečer dlouho očekávané dovolené se na sebe díváme v zrcadle a chápeme, že postava není ani zdaleka ideální, a není dost času na sebe. V takových okamžicích běžíme k počítači a zběsile třídíme diety na internetu a chceme doma zhubnout. Často zapomínáme, že při náhlém úbytku na váze, zdraví trpí a bezmyšlenkovitě dosahování našich cílů riskujeme, že strávíme dlouhé hodiny v ordinaci lékaře.

Jak zhubnout

Odborníci na výživu doporučují, aby každý nespokojený se svým vzhledem naladil vážnou náladu a změnil systém výživy a životní styl. Teprve poté se objeví stabilní výsledky a budete se cítit mnohem svobodnější a zdravější. Pokud však dnes musíte naléhavě zbavit další libry, níže vám řekneme, jak zhubnout o 10 kg. v krátké době.

Expresní strava

Mnoho lidí se zajímá o otázku, kolik můžete zhubnout za týden? Závisí to na individuálních vlastnostech těla a počáteční hmotnosti, ale v průměru doma je opravdu možné zhubnout o 5 kg., A soudě podle recenzí, pak o 7 kg. Čím déle budete držet dietu, tím působivější bude výsledek, takže hlavní věcí je stanovit cíl a nevzdávat se.

Expresní strava je dobrá, když se musíte dostat do formy před důležitou událostí, jak jsme však již řekli, měly by se používat omezeným způsobem, aby nedošlo k poškození zdraví. Lékaři varují, že je přísně zakázáno rychle zhubnout u lidí trpících žaludečními vředy, pankreatitidou, cukrovkou a kardiovaskulárními chorobami.

Odborníci poznamenávají, že v tak krátké době nebude možné významně snížit tukovou a svalovou vrstvu a objemy zmizí díky odstranění přebytečné tekutiny a toxinů.

Jak zhubnout

Za týden můžete ztratit maximálně 1-2 kg. tuk, ale riziko dehydratace a narušení vnitřních orgánů se zvyšuje, a proto v přítomnosti chronických chorob je nežádoucí jíst rigidní stravu, která je pro tělo šokem.

Nejrychlejší způsob, jak zhubnout, je pomocí hladovění nebo mono-diet, které vám umožní používat jeden konkrétní produkt. Extrémní metody vám umožní ztratit až 10 kg. za týden však může rychlý úbytek hmotnosti vést k vážným zdravotním problémům, ochablé pokožce a výskytu strií. Mnoho si stěžuje na slabost, až do hladovění mdloby, snížení mentální aktivity a produktivity, protože všechny síly těla jsou zaměřeny na boj proti hladu a zaplnění energetického deficitu.

Během půstu je obtížné plně pracovat, jednat s dětmi a řešit běžné každodenní problémy. Připravte se na skutečnost, že hladová strava opotřebovává tělo (vypadávají vlasy a nehty) a způsobuje zhoršení chronických onemocnění, mnozí si stěžují na slabost, ztrátu síly, nervozitu a podrážděnost. Hlavní výhodou takové stravy je však rychlý úbytek na váze, za který lidé dělají takové oběti.

Jak zhubnout

Na druhé straně vám správně organizovaný půst umožňuje očistit tělo toxinů a toxinů a odstranit přebytečnou sůl. Měl by být prováděn více než 1-2krát ročně, při dodržení všech stanovených pravidel, ale takový systém je vhodný pouze pro zdravé lidi. Někteří pijí stejnou minerální vodu a cítí se dobře, ale je lepší zahrnout šťávu, kefír nebo pevná jídla do omezeného objemu ve stravě (pro udržení hladiny bílkovin v těle).

Vystoupit z hladovky postupně, jinak tělo začne intenzivně doplňovat nedostatek živin a pracuje v nouzovém režimu, aby odložil zásoby na „deštivý den“ (najednou se chcete znovu hladovět). Proto je poslední fáze stravy velmi důležitá: jíst trochu, v prvních dnech nejíst mouku, smažené a sladké, aby nedošlo k přibírání na váze a nepřetížení oslabeného gastrointestinálního systému. Chcete-li udržet výsledek dosažený s takovými obtížemi, zkuste následně přejít na zdravou stravu, hodně se pohybovat a hrát si sporty.

Posted on Napsat komentář

Na Zemi existuje nejméně 40 hvězdných bran, které vedou do jiných světů

Podle parapsychologa z Austrálie, Jean Grimbriara, je na Zemi nejméně 40 tunelů vedoucích do jiných světů. Každý rok do nich zmizí mnoho lidí. Je možné, že existuje více tunelů – jen nikdo nehádá jejich umístění.

Historici si jsou jisti, že staré pozemské civilizace věděly o tunelech – „hvězdných branách“, a také věděly, jak je používat.

V současné době pouze možnost přechodu do paralelních světů a získání přístupu k nejvyšší úrovni technologie dokáže vysvětlit megalitické struktury, které jsou ideálně orientovány v prostoru, přítomnost v rukopisech starověkých kalendářů s úžasnou přesností, náhradní díly od neznámých zařízení, které se nacházejí ve vrstvách souvisejících s preglaciálním obdobím. a mnohem více .

Důvody katastrof, které zničily starověké civilizace a měly přístup k tunelům času, nejsou dosud známy. Od té doby byla ztracena znalost cest k „hvězdné bráně“.

Skutečnost, že nevíme, jak používat technologii „bran“, však vůbec neznamená, že na ně „zapomněli“ i obyvatelé jiných světů .

V květnu 2011 se obyvateli amerického města Fort Worth (Texas) podařilo natočit unikátní jev – na obloze se objevily silné záblesky světla. Poté, co se zastavili, nedošlo k žádnému poškození, selhalo jen několik transformátorů. Podle povětrnostních služeb v Texasu bylo asi 210 takových ohnisek zaznamenáno ve stejný den v Tarrant County mezi 20:00 a 21:00.

Následně se ukázalo, že stejný jev se odehrává současně v Portugalsku.

V roce 2000 se somálští piráti začali rozrůst v Adenském zálivu. Současně se podle informací, které unikly do médií, objevil v Adenském zálivu obrovský trychtýř, který měl gigantickou energii a také zvláštní vlastnosti, které nelze vysvětlit známými znalostmi fyziky.

Názor, že mezinárodní vojenské síly (Rusko, Čína, USA atd.) Zaměřené na potlačování pirátů se nezabývají ničením těchto mořských lupičů (obrovských letadlových lodí proti malým člunům), ale zkoumání tohoto zajímavého a tajemného jevu, je odůvodněné. Hlavním účelem studia trychtýře je zjistit, odkud vyšlo, odkud vede a jakou hrozbu mohou pozemšťané nést?

V hlubokou prosincovou noc v roce 2009 bylo mnoho obyvatel Norska svědkem tajemného fenoménu – obrovské nebeské spirály rozložené na obloze, která postupně nabírala formu černého trychtýře pokrývajícího celou oblohu. O patnáct minut později nálevka zmizela. Telefony norského meteorologického centra explodovaly s voláními vyděšených obyvatel země. Po nějaké době dospěli potomci neohrožených Vikingů k závěru, který uspokojil všechny zvědavé – rozhodli se, že Rusové testují další balistickou raketu a selhali. Ruská strana tyto předpoklady nepotvrdila, ale pro Nory už to nebylo důležité.

Existují důkazy, že stejná spirála se objevila na obloze Austrálie rok po norské světelné show.

Následující skutečnost je zajímavá – měsíc po objevení norského trychtýře měla Adena podobu spirály, podobné té, která se objevila na obloze severní země.

Nepochybně je to zvláštní – existuje nějaká souvislost mezi těmito jevy v různých oblastech Země? Mnozí by chtěli vědět, co se skutečně děje v Adenském zálivu. Velké množství dohadů a předpokladů se zatím nehodí do žádného schématu. Závěry vycházejí z dostupných skutečností, které nestačí k vytvoření informovaného názoru.

Tato fakta:

prosinec 2009 – pod záminkou boje proti Al Káidě, Spojené státy zahajují vojenskou operaci v Jemenu (stát poblíž Adenského zálivu). Světové komunitě byly zveřejněny informace o existující celosvětové hrozbě teroristů.

Leden 2010 – došlo k zemětřesení, jehož síla byla na Richterově stupnici 6,5 bodu. Ale zvláštní situace – žádný z obyvatel osad, v nichž zemětřesení zasáhlo, necítil žádné třes.

Od roku 2003 byly akce pirátů v Adenském zálivu značně posíleny: jsou přijímána rukojmí, vydírána velká množství výkupného za lodě s nákladem a lidé.

Od roku 2009 se pod záminkou boje proti pirátství začala mezinárodní vojenská operace. V zátoce jsou neustále válečné lodě mnoha zemí světa: Německo, USA, Čína, Rusko, Velká Británie atd.

Všem se ukázalo, že v Adenském zálivu je magnetická anomálie neznámého původu. A jakákoli neznámá vyvolává spoustu spekulací.

Předpokládá se, žepod vodou v Perském zálivu jsou „hvězdná brána“ nebo vesmírný portál, který používají mimozemské civilizace k proniknutí na Zemi . V tomto případě jsou možné následující situace: mimozemšťané přicházejí v míru, snaží se zachránit lidstvo před chybami, které mohou vést k jeho zničení. Existuje velká pochybnost, že vojenská síla pozemšťanů bude schopna zastavit zasahování mimozemské inteligence do záležitostí pozemšťanů.

Druhá možnost – mimozemšťané jsou nepřátelští k pozemské civilizaci. A v tomto případě je nepravděpodobné, že by jim vojenská síla pozemšťanů poskytla slušný odpor.

Mezitím se scénář vynalezený „somálskými piráty“ provádí v Adenském zálivu. Počet plavidel procházejících zálivem se výrazně snížil. A vojenská operace prováděná v zálivu má s největší pravděpodobností cíl – kontrola nad vesmírným portálem. V současné době nikdo neřekne pravdu o skutečných událostech, které se odehrávají v Adenském zálivu.

Ale nejen gigantické vířivé vany a „světelné show“ přitahují pozornost vědců a vojenského personálu všech zemí. Nedávno byly v různých zemích slyšet záhadné zvuky, které jsou tak silné, že dokonce utopily autoalarmy. Tyto zvuky jsou podobné silným pípnutím a jsou zaznamenány v Kanadě a Evropě. A v Německu se dokonce podařilo zaznamenat zvuk těchto „nebeských trubek“. Odborníci navrhli, že tyto zvuky jsou způsobeny elektromagnetickým šumem z radiačních pásů a aurora borealis, nebo jsou účinky telefonních přenosů nebo ozvěny podzemních zemětřesení: to však nezní přesvědčivě.

Posted on Napsat komentář

Hemofilie a spol. – jaké onemocnění způsobují krvácivé stavy?

Nohy máte poseté modřinami, ačkoli vás nikdo netýral. Leckdy se vám spustí krev z nosu nebo každý měsíc máte pocit, že při menstruaci vykrvácet.

Můžete mít špatnou srážlivost krve?

Kdy je třeba vyhledat lékaře?

Jaké testy podstoupíte?

Což způsobuje špatnou srážlivost krve?

Jak se připravit na návštěvu lékaře?

Mezi příznaky krvácivých stavů patří například dlouhé krvácení i při malém poranění, modřiny bez adekvátní příčiny, silné krvácení při menstruaci, časté krvácení z nosu a podobně. V těžších případech dochází ke krvácení do kloubů či svalů, v nejtěžších případech do vnitřních orgánů. Pokud máte příznaky špatné srážlivosti krve, navštivte lékaře.

Předem se připravte na podrobné otázky lékaře o nemocech v rodině, vašich onemocněních, užívaných lécích (napište si poctivě všechny na seznam i s uvedením dávkování), okolnostech vzniku krvácivých stavů (například odkdy pozorujete příznaky, zda máte i jiné potíže, jaký je váš životní styl – sporty a podobně).

Lékař vám vyšetří krev. Zjišťuje jednak příčinu a také závažnost vašeho stavu. Udělá vám i jaterní testy (také z krve), protože za krvácením se někdy skrývá porucha jater. S jakými parametry a hodnotami se můžete setkat ve výsledcích z laboratoře?

Srážlivost krve: hodnoty

Srážení krve, přestože vypadá jednoduše, je nesmírně složitým dějem. Účastní se na něm zejména trombocyty (krevní destičky) a speciální bílkoviny – koagulační faktory, které vytváří játra . Tyto nám kolují v krvi v neaktivní formě a aktivují se v situacích, kdy je potřeba krev srážet (například při poranění). Tato aktivace závisí na dalších látek.

Srážlivost krve: jaké vyšetření vás čeká?

 • Krvácivost (Duke) – běžná hodnota je 2-5 min. , Prodloužený je například při těžké hemofilie.
 • aPTT (parciální tromboplastinový čas) – běžná hodnota je 25-40 s . Prodloužený je u mnoha krvácivých stavech: u hemofilie, nedostatku vitamínu K, poruchách jater, nedostatku koagulačních (srážecích) faktorů VIII, IX, XI, XII, II, V, X, léčbě antikoagulačními léky (např. Warfarin, užívají se například při fibrilaci síní , po cévní mozkové příhodě a podobně). Podobnou hodnotou je aPTT-R , kde běžná hodnota je 0,76-1,18.
 • Quickův test (Quick, PT – protrombinový čas, tromboplastinový čas) – běžná hodnota je 70-130% . Sleduje funkci koagulačních faktorů II, V, VII, X a fibrinogenu. Vyšší hodnotu (sklon ke krvácení) zjišťujeme při poruchách jater, antikoagulační léčbě , nedostatku vitamínu K.
 • INR – hodnota odvozená od PT, běžná hodnota INR je 0,8 – 1,2 . Pokud užíváte warfarin, lékař ho dávkuje tak, aby byla hodnota INR mezi 2,0-3,0.
 • Počet trombocytů (krevních destiček) je za normálních okolností 150-400 x 10 9 u dospělého. Pokud počet trombocytů výrazně klesne, hrozí krvácení.
 • D – dimery běžná hodnota je pod 160 mikrogramů / l . Zjišťování D – dimerů se používá zejména při podezření na nadměrnou srážlivost krve, speciálně při embolii.
 • Fibrinogen má normální hodnotu 1,5 – 4,5 g / l .

K speciálním vyšetřením patří například zjištění aktivity jednotlivých koagulačních faktorů (zejména při podezření na hemofilii). Základní vyšetření vám učiní váš obvodní lékař. Pokud nezjistí příčinu krvácivého stavu, odešle vás hematologie. Ten vám provede i speciální vyšetření.

Při jakých chorobách bývá nízká srážlivost krve?

Za sklonem ke krvácení mohou být vrozené poruchy nebo nemoci získané až během života.

Snad nejznámější, ačkoli vzácnou, je hemofilie . Bývá vrozená, ale vzniknout může i během života. U hemofilie se nedostatečně vytváří koagulační faktor nezbytný pro srážení krve.

Poruchy jater se v pokročilých stadiích projevují sklonem ke krvácení. Játra je totiž „továrnou“, v níž se několik koagulační faktory tvoří.

Nedostatek vitaminu K je specifikem novorozenců. Vitamín K se nepřímo účastní srážení krve. Jeho nedostatek znamená sklon ke krvácení. Proto se novorozencům v rámci prevence tento vitamín podává. U zdravého dospělého při normální stravě se neobjevuje. Doprovázet může střevní nemoci.

Nedostatek trombocytů se objevuje při onkologických onemocněních krve , poruchách kostní dřeně, virových infekcích či užívání některých léků (například cytostatik během chemoterapie) nebo při zvětšení sleziny.

Von Willebrandova choroba je vrozený, dědičný nedostatek von Willebrandova faktoru. Je to látka, díky které se při krvácení trombocyty o sebe „přilepí“ a vytvoří bariéru potřebnou při srážení krve. Je narušené množství nebo funkce trombocít.

Slabou srážlivost krve v určitých případech navozujeme úmyslně léky proti srážení krve , tzv. antikoagulancii. Pokud takové léky užíváte, všímejte si možné projevy krvácení a podstupujte pravidelné kontroly u lékaře. Důsledně dbejte na doporučení o užívání nebo neužíváním těchto léků před operací, trháním zubů či menšími zákroky. Při warfarinu dbejte na omezení týkající se stravy. Svévolně neužívejte žádné jiné léky.

Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP) je choroba, když se protilátky navážou na trombocyty. Takto „označené“ jejich vychytává a likviduje slezina. Trombocyt se tak „nedožije“ obvyklého věku a počet trombocytů klesá. ITP můžete dostat po virové infekci .

Těžké infekce , sepse a několik jiné stavy v těžkých případech mohou způsobit život ohrožující komplikaci: disseminovanú intravaskulární koagulaci (DIC), při níž vznikají krevní sraženiny v cévách a zároveň vzniká sklon ke krvácení.

Posted on Napsat komentář

NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ HISTORIE – Staré inventory – 1. část

Na Velikonoce 1900 se skupina řeckých lovců houbiček vrátila ze svých tradičních rybářských revírů v severní Africe do svého domova na ostrově Symi nedaleko Rhodosu, když zasáhla bouře. Zachyceni proudem nakonec skončili na téměř neobývaném skalnatém ostrově Antikythera, který se nachází severozápadně od Kréty, “vypráví N. Thorpe a P. James v knize„ Starověké vynálezy “. Zabývali se houbařským rybolovem, našli obrovskou potopenou loď a na ní hromadu bronzových a mramorových soch. Rybáři hlásili svá zjištění orgánům. V listopadu se spolu s archeology vrátili do Antikythery a do září 1901 pracovali na ztroskotané lodi.

Když byly nálezy důkladně očištěny od usazenin vytvořených během dlouhých let pod vodou, bylo nalezeno několik drobných fragmentů bronzu s nápisem v řečtině. Brzy byly objeveny další části a po chvíli – celá sada lovných zařízení, z nichž některé měly nápisy.

Od samého začátku tato zjištění vyvolala polemiku mezi archeology, z nichž někteří tvrdili, že nalezený mechanismus je příliš složitý na to, aby patřil do prvního století před naším letopočtem, soudě podle hrnčířské hlíny. BC e. Experti byli také rozděleni do dvou táborů při určování účelu subjektu. Někteří argumentovali, že pozůstatky patří astrolabe, nástroji pro měření zeměpisné délky a šířky v astronomii, jiné – že patří do planetária, zařízení pro promítání pohybu a oběžných drah planet. Ani jedna strana nebyla horší, spor byl neřešitelný a jmenování anti-čínského mechanismu zůstalo záhadou.

V roce 1951 profesor univerzity Yale Derek de Solla Price projevil zájem o protinávrhové tajemství a pečlivě studoval předmět pomocí rentgenového záření po dobu následujících 20 let. Nakonec shromáždil pozůstalé detaily a tak stanovil skutečný účel zařízení.

Mechanismus antikythera se ukázal jako složité výpočetní zařízení pro výpočet kalendáře Slunce a Měsíce. Jedna zatáčka hlavního kola odpovídala slunečnému roku a malá kola ukazovala polohu Slunce a Měsíce a vzhled nejdůležitějších hvězd. Kola byla v dřevěné krabici, otvory, ve kterých byly otevřeny, aby bylo možné pozorovat mechanický zázrak uvnitř. Zařízení, spolu se sochami, bylo pravděpodobně součástí nákladu a nesloužilo jako navigační pomůcka pro kapitána lodi.

Tento objev potvrdil některé literární důkazy, že starověcí řeckí vědci experimentovali s tak komplexními mechanismy pro astronomická pozorování.

Několik let poté, co se loď potopila v Antikytherě, římský právník Cicero (106-43 př.nl) napsal, že jeho přítel a mentorský filozof Posidonius „nedávno vytvořil glóbus, který, když se točí, ukazuje pohyb Slunce, hvězd a planet v odpoledních hodinách a v noci přesně tak, jak se objevují v nebi. “ Také poznamenal, že velcí Archimedové ještě dříve vymysleli model, který napodoboval pohyby nebeských těl. To bylo dokonce navrhl, že to byl mechanismus Archimedes, který byl nalezený mezi trosky potopené lodi.

Zdá se, že kalendáře s převody, i když méně složité, jsou známy již od roku 1050 nl. e. a v islámském světě. Jeden z těchto kalendářů navržený astronomem Abu Saeedem al-Sijim ukázal fáze měsíce a pohyb slunce ve vztahu ke znamením zvěrokruhu. Taková zařízení byla předchůdci astronomických hodin ve středověké Evropě. Profesorka de Solla Price je přesvědčena, že anti-čínský objev změní naše chápání starořecké technologie. Lidé, kteří toto zařízení vyrobili, dokázali postavit téměř všechno, co chtěli. Měli vybavení, ale na rozdíl od obrovských mramorových budov, soch a neustále korespondujících literárních děl o vysoké kultuře se nezachovali.

Pouze díky náhodně nalezeným malým objektům, jako je úžasné zařízení z lodi, která se potopila v Antikitira, a úžasně přežívající díla Herona a dalších helénských vědců, můžeme získat představu o inženýrském umění Zlatého věku.

Geron z Alexandrie byl posedlý vášní pro různá zařízení a automatické mechanismy. Kromě toho Geron navrhl první parní stroj, mechanická loutková divadla, hasičský vůz, počítadlo kilometrů, samonasávací olejovou lampu, nový typ stříkačky, topografické zařízení podobné moderní teodolitům, vodní orgán, orgán, který zněl, když pracoval větrný mlýn, a další. podrobně v sérii učebnic v 1. století n e., ohromující.

Jeho stroj na snižování peněz, stejně jako mnoho dalších jeho zázraků, byl určen k použití v chrámech. Myšlenka tohoto mechanismu spočívala v tom, že věřící by měl snížit 5-dramovou bronzovou minci do štěrbiny a místo toho dostat trochu vody na rituální mytí obličeje a rukou před vstupem do chrámu. Na konci dne mohli kněžky vyzvednout ze stroje dary. Něco podobného se děje v některých moderních římskokatolických katedrálech, kde lidé snižují věci v automatických strojích na světlo elektrických svíček.

Starověký aparát fungoval následovně. Mince padla do malého šálku, který byl zavěšen na jednom konci pečlivě vyvážené vahadla. Pod jeho váhou se druhý konec vahadla zvedl, otevřel ventil a vytékala svatá voda. Jakmile kelímek spadl, mince sklouzla dolů, okraj vahadla s šálkem se zvedl a druhý padl, uzavřel ventil a vypnul vodu.

Heronův vtipný mechanismus mohl být částečně inspirován myšlenkou zařízení vynalezeného o tři století dříve Philo of Byzantium. Byla to loď s poněkud tajemným mechanismem zabudovaným dovnitř, umožňujícím hostům si umýt ruce. Nad vodovodním potrubím byla vyříznuta ruka držící pemza. Když to host vzal, aby si před večeří umyl ruce, mechanická ruka zmizela uvnitř mechanismu a voda vytékala z dýmky. Po nějaké době voda přestala proudit a objevilo se mechanické rameno s novým kouskem pemzy připravené pro hosta. Philo bohužel neopustil podrobný popis toho, jak tento výjimečný mechanický zázrak fungoval, nicméně zřejmě byl založen na stejných principech jako automat.

Asi před 2000 lety vymyslel Heron automatické otevírání dveří pro chrámy egyptského města Alexandrie.

Kromě toho byl Heron také specialistou na organizování veřejných brýlí. Jeho konstrukce automatických chrámových dveří byla darem egyptských kněží, kteří po staletí používají mechanické nebo jiné zázraky k posílení své moci a prestiže.

Při použití relativně jednoduchých principů mechaniky vynalezl Heron zařízení, pomocí kterého se dveře malého chrámu otevřely neviditelnými rukama, když kněz zapálil oheň na oltáři naproti němu.

V kovové kouli skryté pod oltářem oheň ohříval vzduch. Rozpínal se a tlačil vodu přes sifon do obrovské vany. Ta byla zavěšena na řetězech ze systému závaží a řemenic, které otáčely dveře na jejich nápravách, když byl kbelík těžší.

Když oheň na oltáři zhasl, stala se další úžasná věc. V důsledku rychlého ochlazení vzduchu v kouli byla voda nasávána do sifonu jiným způsobem. Prázdná vana se vrátila vzhůru, což způsobilo, že se systém řemenic obrátil a dveře se slavnostně zavřely.

Další design popsaný v spisech Heron je roh, který zněl, když byly dveře chrámu otevřeny. Hrál roli zvonku a poplašného zařízení proti vloupání.

Systém automatických dveří popsaný Heronem byl nepochybně použit v egyptských chrámech a možná někde v řecko-římském světě. Sám vynálezce v průchodu odkazoval na alternativní systém používaný jinými inženýry: „Někteří z nich používají rtuť místo vody, protože je těžší a snadněji oddělena ohněm.“ To, co Heron myslel, překládaný jako „odpojený“, je stále neznámé, ale použití rtuti místo vody v mechanismech podobných Heronovu designu je rozhodně zefektivnilo.

Kovové části automatických dveří Geron (řetězy, kladky, kontejnery a příslušenství pro dokonale se otáčející dveře) byly očividně ukradeny před stovkami let.

Geron z Alexandrie vynalezl první fungující parní stroj a nazval jej „větrnou koulí“. Jeho konstrukce je velmi jednoduchá. Nad zdrojem tepla, jako je například spalování uhlí, byl umístěn široký olověný hrnec vody. Jak se voda vařila ve dvou trubkách, ve středu kterých se koule otáčela, stoupala pára. Proudy páry prošly dvěma otvory v kouli a způsobily, že se otáčely vysokou rychlostí. Stejný princip je základem moderního tryskového pohonu.

Mohl by být parní stroj použit pro praktické účely? Odpověď na tuto otázku, specialista na starověku, Dr. J. G. Landels z University of Reading, s pomocí odborníků z inženýrského oddělení, vytvořil přesný pracovní model zařízení Heron. Zjistil, že vyvinula vysokou rychlost otáčení alespoň 1 500 ot / min: „Míč Heronova zařízení byl pravděpodobně nejrychlejším rotujícím objektem své doby.“

Landels však měl potíže s montáží spojů mezi rotující koulí a parní trubkou, což neumožnilo zefektivnit zařízení. Volný pant umožnil kuličce točit rychleji, ale pak se pára rychle odpařila; těsný závěs znamenal, že při překonávání tření byla vynaložena energie. Landels udělal kompromis a vypočítal, že účinnost mechanismu Heron může být pod jedním procentem. Proto, abyste vyrobili jednu desetinu koňské síly (sílu jedné osoby), budete potřebovat poměrně velkou jednotku, spotřebovávající obrovské množství paliva. Na to by bylo vynaloženo více energie, než by mohl samotný mechanismus produkovat.

Heron byl schopen vymyslet účinnější způsob využití energie páry. Jak poznamenal Landels, všechny potřebné prvky pro účinný parní stroj se nacházejí v zařízeních popsaných tímto starým inženýrem. Jeho současníci vyráběli válce a písty s extrémně vysokou účinností, kterou Heron použil při konstrukci vodního čerpadla k uhasení požáru. Vhodný mechanismus ventilu pro parní stroj se nachází v konstrukci vodní fontány na stlačený vzduch. Jeho mechanismus je podobný modernímu postřikovači hmyzu. Skládalo se z kruhové bronzové komory, která byla dokonalejší než olověný kotel ve svém parním motoru, protože vydržela vysoké tlaky.

Pro Herona ani pro některého z jeho současníků by nebylo obtížné spojit všechny tyto prvky (kotel, ventily, píst a válec) a vytvořit tak fungující parní stroj. Dokonce prohlašovali, že Heron šel ve svých experimentech dále, shromažďoval potřebné prvky do účinného parního stroje, ale buď během testu zemřel, nebo opustil tento podnik. Žádný z těchto předpokladů není opodstatněný. S největší pravděpodobností nemohl tento nápad realizovat kvůli zaměstnání. V Alexandrii a v řecko-římském světě však bylo mnoho dalších znalých a vynalézavých inženýrů. Tak proč žádný z nich tento nápad v budoucnu nerozvinul? Celý bod je patrně v ekonomice. Potenciál mnoha vynálezů nebyl nikdy plně realizován ve starověkém světě kvůli otroctví. Pokud by dokonce nějaký skvělý vědec mohl vytvořit parní stroj,

Průběh historie však může být jiný …

Autor: N. N. Nepomnyashchy

Posted on Napsat komentář

Koronavirus: EU má záchranný balík. Otázka je, jak bude financován?

Ministři financí EU schválili 500 miliard eur v stimulačních opatřeních určených k tlumení úderů vůči jejich ekonomikám z pandemie koronavirus , přičemž zůstává otevřená složitá otázka, jak za obnovu regionu zaplatit.

Dohoda byla oznámena ve čtvrtek po týdnech trvajících diskusí o tom, jak řešit krizi, což se ukázalo jako proces, který odhalil hluboké rozpory a vedl italského předsedy vlády Giuseppe Conteho, aby varoval, že nečinnost by znamenala „konec Evropy“.

Koronavirus – COVID 19

Balík pobídek obsahuje až 100 miliard eur (110 miliard dolarů) v dotacích na platy zaměřených na prevenci hromadnému propouštění, jakož i stovky miliard půjček podnikům a úvěrů vládám EU. Ministři financí se rovněž zavázali pracovat na fondu obnovy, který pomůže regionu odrazit se od toho, co mnozí označují za jednu z největších recesí v historii.

Přesto však byl dosažen malý pokrok, co se týká otázek financování.

Devět ze zemí, které používají euro, včetně Itálie a Francie, vyzvalo Evropskou unii, aby vydávala dluh, přes tzv. koronovírusové dluhopisy, s cílem získat dlouhodobé financování pro všechny členské státy, aby pomohla napravit škody způsobené pandemií.

Německá kancléřka Angela Merkelová, podporovaná vůdci Rakouska a Holandska, prohlásila, že s tím nesouhlasí. Už dlouho jsou proti vydávání dluhů na úrovni EU ze strachu, že by to ve skutečnosti znamenalo, že jejich daňoví poplatníci budou skládat na výdaje chudších členských států.

Mujtaba Rahman, generální ředitel pro Evropu ve společnosti Eurasia Group, v pátek ve výzkumné zprávě uvedl, že dohoda, kterou dosáhli ministři financí, klade důraz na tuto klíčovou otázku a bude jí potřeba řešit na budoucích jednáních, kdy budou lídři konfrontováni ekonomickými devastace a potřebou o přestavbu. „

Analytici v Berenberg Bank uvedli, že to, jak bude Evropská unie reagovat na krizi, bude mít zásadní vliv na budoucnost bloku. Tvrdí, že je to ještě závažnější než během dluhové krize v eurozóně v letech 2011 a 2012.

Po vyhlášení dohody napsali: „Vnímání nedostatku solidarity v nejhorší mírové krizi, v živé paměti by mohlo být rozhodující pro dlouhodobou soudržnost eurozóny a Evropské unie.“

Koronavirus – COVID 19

Evropa již přijala některá další opatření na ochranu zaměstnanců a podniků. Limity EU týkající se rozpočtových schodků se zmírnily, aby členské státy mohly více půjčovat a Evropská centrální banka na trhy načerpala i stovky miliard eur, aby se zabránilo šoku způsobenému novou finanční krizí.

Ekonomové stále očekávají, že Evropa upadne do prudké recese.

Nejlepší německé ekonomické výzkumné ústavy začátkem tohoto týdne uvedli, že největší evropská ekonomika by se letos pravděpodobně měla snížit o 4,2%. Očekávají, že v současném čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci poklesne o 9,8%, což by byl nejostřejší pokles od začátku vedení záznamů v roce 1970 a více než dvojnásobně prudší propad, jako nejnepříjemnější čtvrtletí během globální finanční krize.

Francouzská centrální banka odhaduje, že HDP v prvním čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci propadlo o 6%. Centrální banka uvedla, že poslední pokles podobné velikosti nastal ve druhém čtvrtletí 1968, kdy týdny občanských nepokojů, demonstrací a všeobecných stávek prudce omezily ekonomickou produkci.

Důkazy o závažné recesi v Německu a ve Francii jsou špatnou zprávou pro další evropské země, jako například Itálie a Španělsko. Pandemie jejich zasáhla těžší a jejich ekonomiky čelili ještě razantnějšímu vlivu.

Koronavirus – COVID 19

Analytici z Berenber Bank uvedli, že dohoda ohlášena ve čtvrtek je „hlavním krokem vpřed“. Uvedli však, že vedoucí představitelé EU se nyní musí rychle posunout ke schválení „podstatného a působivého“ společného fondu obnovy.

Dále napsali: „V případě pozitivního výsledku se bude jednat o vzpomínku na to, jak se tento kompromis vytvořil, zmizel a občané v celé Evropské unii si budou pamatovat, že země si nakonec nakonec významně pomohli,“ … „V negativním případě by vnímání pomalé – nebo nedostatečné – solidarity mohlo … podkopat politické základy evropského projektu. „

Zdroj: BBC, Yahoo

Posted on Napsat komentář

Pohanka: Jak levně a rychle zhubnout o 5-6 kg týdně

Sdílím svou pohankovou stravu, můj zachránce, když potřebuji rychle a bez následků odstranit kila navíc.

Pohanková strava je velmi jednoduchá, nevyžaduje velké peníze a časové náklady, ani složité kulinářské manipulace, ale potřebujete morální přístup a vůli.

Jak zhubnout

Nemám žádné problémy s těmito vlastnostmi, protože jasně chápu, proč lpím na této stravě a moje odměna je zaručena jako hubnutí – pro mě je to silná motivace.

Proto tuto stravu, pohanka může být vařená nebo dušená s vroucí vodou, dávám přednost druhé možnosti, chuť pohanky se neliší od vařené, ale je užitečnější.

Jak zhubnout

Recept na napařování je jednoduchý: v noci se promytá pohanka zalije vroucí vodou – 1 šálek obilovin na dvě vody. Odstavím na noc a ráno je připravena zdravá kaše. Kalorický obsah vařené pohanky je asi 300 kcal na 100 g produktu a dušená pouze 100 kcal.

Pohanka se nazývá „Queen of Croup“ a to z dobrého důvodu! Na 100 g produktu obsahuje 12 g bílkovin, vitaminy B, železo, jód, vápník, hořčík, silný antioxidant selen a mnohem více.

Podstata stravy je jednoduchá: po dobu 7 dnů byste měli jíst jen pohanku, já ji jím třikrát denně. Měli byste také pít vodu, můžete pít čaj s cukrem. Je nutné výrazně snížit příjem soli, do hotové pohanky jemně přidávám sůl.

Jak zhubnout

Během týdne takové stravy vždy ztratím 5 až 6 kg, vždy se to ukáže jinak, poté, cítím světlo v těle, je mi moc dobře, moje kůže se rozzáří a moje nálada se zlepší, a během týdne mohu ušetřit spoustu peněz – mohu si koupit nový outfit!

Aby pohanka nebyla jednostranná po dobu jednoho týdne, měním ji s různými oleji: krémovou, nerafinovanou olivou, slunečnicí, kukuřicí nebo hroznovou. Tímto jednoduchým způsobem vyživuji tělo zdravými tuky a mění chuť pohanky.

Posted on Napsat komentář

Coronavirus je bílý kůň Apokalypsy, který bude sklízet svou úrodu?

Pravděpodobně jedním z hlavních úkolů napadení virem bylo snížit míru jednoty lidstva, rozbít všechny a všechny druhy spojovacích kanálů. Tady je izolace a rozpad ekonomických vazeb, uzavření hranic a obecné podezření: čím bližší je můj soused, tím vyšší je riziko, že se mu podaří a umře. Proto můj soused již není můj soused, ale Samaritán – není laskavý, má špinavý trik.

Každá nemoc je vidlička, je to existenciální volání. Pod vlivem této výzvy buď změníte nebo opustíte plán. Staří lidé jsou zranitelnější, protože vyčerpali potenciál svých vlastních změn, zastavili vývoj samy o sobě. Zastavení vývoje je smrt vesmíru v jednom bodě. Chcete-li znovu zahájit vývoj v tomto bodě, musíte odříznout usušenou větev, která obtěžuje zbytek těla (eliminujte tělo). V západní kultuře je smrt fatum. Ve východní kultuře je smrt obnovením. Je pravda, že takový restart není vždy dobrý (viz. Kolo Sansara). „Nezemřeme, ale změníme,“ říká jedna podivná postava v jedné podivné knize. „Podivné“ není synonymem pro „špatné“, je to známka toho, že její těžiště je posunuto.

Fyzický virus napadá hrubé tělesné plány, informační virus ovlivňuje duševní činnost, emoční virus nás vrhá do hysterie. A to vše je o jedné věci: desynchronizovat naše těla, přerušit spojení mezi nimi, přemístit naše těla vzhledem k ose, přerušit výměnu informací o energii mezi ulicemi. Virus je výzva, je to chvění, je to test. A toto je bledý kůň Apokalypsy, který vezme svou úrodu a pod vlivem kterého obnovené lidstvo přejde do nového eonu. „Chvála ti, mor!“ Jak řekl lidový básník.

Vesmír zřejmě umírá v každém bodě a neviditelně stoupá v každém bodě. Ptá se sama sebe a odpovídá na ně. Protože vesmír je zjevený Bůh, hrající si se sebou(Mahalila), zatímco hra je se zavázanýma očima, protože jinak není zajímavé ji hrát.

Bůh, který se zabije, se rozkládá na podmnožiny polobohů, demiurgů, avatarů, vládců, podstatných postav, až na nejmenší částici svého, v určitém okamžiku odhalí svou bezmocnost a neúplnost, svou podřadnost a bezvýznamnost. Statický Bůh visící na neexistující obloze, jako sova přibitá na závěs, není ničím jiným než chimérou mysli. Když se Bůh přestane hýbat, přestává být Bohem, přestane se stát ničím a ničím. V jistém smyslu je nám Bůh dán pouze v pohybu. A když Bůh v nás přestane růst sám nad sebou, je to jisté znamení, že už nejsme, stali jsme se iluzí, změnili se v nic. Můžeme si čistit zuby, chodit do práce, hlasovat pro změny základního zákona – ale to není nic víc než posmrtné křeče Boží v nás.

Abychom přestali, žádost Boha o sebe sama v nás je žádost o vzkříšení, vzpomínka na naše vlastní božství, vzpomínka na sebe jako na komplexní energeticko-informační bytost v hukotech bytostí stejné povahy . Toto je žádost o zkušenost jednoty, autofaktivity, kde je konkrétní jako generál totožný s Ním. Nejlepší antivirová terapie je proto prohloubit hledání spojení, léčit mezery ve třech základních triádách: Otec – Matka – Dítě, Tělo – Duše – Duch, Materiál – Univerzální – Božský. Rozptýlili jsme se a atomizovali, a existuje požadavek na integraci, pro jednotu Vše ve všem, protože toto je Láska.

Musíte začít s něčím jednoduchým. Například, zjistit, kde jsou křeče v těle, kde Streams přestanou chodit. Křeče zmizí, krevní oběh je ustálen, proudí spolu s krví, tělo začne dýchat, začíná se uzdravovat, s Boží pomocí. A my jsme opět v ose, ortogonalizovaní, míjíme potoky oběma směry, stáváme se hranoly pro oheň a světlo. A nyní musí být tato vertikální struktura přeměněna na horizontální, musí být zahrnuty mycí mechanismy Vesmíru. Už jsme souhlasili s Papou a mámou, vzali jsme si ruce. Ale to je jen první krok.

Druhou věcí, kterou byste měli udělat, je představit koncept vlastního světonázoru jako míč ležící ve sklenici přesně stejných míčků. Navíc si každý míč myslí, že je to nejdůležitější. Ego diktuje potřebu, aby monad dominoval, ustanovil moc a ovládal svůj vlastní světonázor nad všemi ostatními podobnými monadickými diskurzy. „Už vím, jak tady všechno funguje; a neznáte ptáka, tak drž hubu. “ Z toho vyplývá, že je třeba uvalit na zbytek světa skromnou bídnou pravdu, a to i násilím. 

Léčba je zde rozvíjet prostředky dialogu s nositeli alternativních názorů. Děje se to prostřednictvím hledání invariantních architektur, které zároveň soustavně zahrnují systém vašich vlastních pohledů – a pohledů vašeho partnera. I když logický systém najde svou nekonzistenci, antinomii, pak tato mentální antinomie vždy najde řešení v Duchu, Pavel Florensky to jasně prokázal v knize „Pilíř a prohlášení pravdy“. Nekonzistence, dyad – vždy najde řešení ve třetím; od této doby advaita, nebo nonduality. Dualita je vždy prvkem iluze, stejně jako jednoty, monadu. 

Neexistují žádné monády, žádné dyady, ale všechno a všechno je trojice (nezaměňovat se s trojicí skvrny Nicene). monad. Neexistují žádné monády, žádné dyady, ale všechno a všechno je trojice (nezaměňovat se s trojicí skvrny Nicene). monad. Neexistují žádné monády, žádné dyady, ale všechno a všechno je trojice (nezaměňovat se s trojicí skvrny Nicene).

A proto Hyperborea a Atlantis nyní aktivně hledají způsob, jak souhlasit . Protože najednou objevili neúplnost v jejich světonázorových systémech. Můžete nekonečně vyrazit do jedné melodie a prohlásit, že Hyperborea je dobrá a Atlantis je špatná, nebo naopak. Ale to je prostě ztráta šance na vlastní růst, na rekvalifikaci.

Proto pokročilé duše karmicky migrují mezi těmito etnickými skupinami, učí je a učí se pro sebe. Poté se vrátí ke své „kořenové“ etnické skupině a zasadí ji do „mimozemského“ genomu (typickým příkladem je Kristus v Judeji). Je to také virus, ale virus není smrtí, ale spasením. Takže Riddick bodne svého milovaného malého psa jedem na vzdálenou planetu – překonat jezero, které se hemží příšerami. Proto se Caif bojí: zdá se mu, že Ježíš je takový virus.

Jakýkoli projekt, který se upřímně a pečlivě zkoumá zevnitř, by se mohl snadno objevit jako součást pokročilejšího systému, kde projekt není ničím jiným než zvláštním případem a vývoj projektu je možný pouze tehdy, je-li připraven integrovat se do Supersystému, za jeho součást. Smrt projektů Červeného a Černého je důsledkem sebevzetí, nadměrného zaměření na jejich vlastní ideály. Žlutý projekt se nemusí chlubit svou dlouhou životností, protože je také vážený a jeví se jako velmi lehký. To však nebude vyčerpáno dříve, než aeony Býk a Ryb, které jej živí, jsou vyčerpány. Rozhodně nepřežije spojení věků Ryb a Vodnáře. Vodnářský věk nebude vybalen, dokud lidstvo neprochází očistným ohněm apokalypsy .

Deník apoštola Thomase

Posted on Napsat komentář

Co je to histamin? Jaký je jeho význam v těle?

Bez jídla se žít nedá, a to je velká pravda. Náš organismus však potřebuje různé živiny. Pokud bychom totiž jedli pořád totéž , dlouho bychom nezůstaly zdraví.

Dnes máme k dispozici opravdu pestrou paletu potravin – moderní doba to umožňuje. Výběr nikdy nebyl tak bohatý. Jenže, ne každý člověk může jíst všechno.

Znáte to možná i z vlastní zkušenosti. Na některé potraviny reaguje vaše tělo negativní , jinými slovy  – odmítá jejich .

U některých lidí to vyústí do migrény , jiní mají zažívací potíže . Dalším se zase „udělají“ vyrážky . Možností je více.

Znamená to, že jsem nemocný / á?

Jak zjistím, proč se mi to děje?

Co je to potravinová alergie?

A co je to histaminu intolerance?

Proč mi bývá po jídle špatně?

Za každou negativní reakce na nějakou potravinu se skrývá buď zdravotní problém , nebo určitá nedokonalost organismu . Pátrání po skutečné příčině je někdy složité. Mnohdy musíme podstoupit komplexní vyšetření u odborníků.

Dalším krokem je dlouhodobé sledování našich reakcí na konkrétní potraviny. A jak to odborníci udělají, když nás nevidí každý den? Obvykle nás požádají, abychom si vedli deník zkonzumovaných potravin .

Pokud nemohu sníst všechno, je to nějaká nemoc?

Ne, ve většině případů nejde o nemoc. Je však pravdou, že nesnášenlivostí potravin se projevuje například i celiakie , a to už nemoc je. Na druhé straně, i v tomto případě stačí, když dodržujeme určité principy.

Celiakie sice je regulérní nemoc, ale jde o nesnášenlivost určité složky v potravinách, a tou je lepek . Pokud tedy lepek vyřadíme ze stravy, ustoupí i zažívací potíže, zda další zdravotní problémy.

Může to být potravinová alergie?

Ano, v některých případech jde o potravinovou alergii , ne o potravinovou nesnášenlivost. A co je vlastně ta alergie? Je to nepřiměřená reakce imunitního systému na látky, na které by „nemusel“ reagovat takto panicky. Imunitní systém se jednoduše „splaší.“

Alergie se však neprojevují pouze jedním způsobem , jak si mnozí myslí. Pokud si například představujete, že alergik se po zkonzumování problematické potraviny „automaticky“ dusí , nemusí to tak být.

Zapamatujme si, že potravinová alergie není opravdová choroba.

Co je to potravinová intolerance?

Nyní si vysvětlíme základní rozdíl mezi potravinovou alergií a  potravinovou intolerancí . Při potravinové alergii nás obvykle potkají „očekávané“ obtíže – dopředu už víme, co bude následovat. Při potravinové intoleranci jsou reakce  proměnlivé a nestálé . Znamená to, že intolerance není tak snadno čitelná.

A co další rozdíly? Intolerance obvykle není život ohrožující . Oproti tomu alergie – ta může být nebezpečná. Potravinová intolerance je jen nepříjemná, protože tělo má problémy se zpracováním určité látky.

Potravinová intolerance navíc nevyplývá z reakcí imunitního systému , jako je to při alergii. Obtíže nastávají kvůli enzymové poruše – nedostatečné funkci nebo tvorbě určitého enzymu. A přesně takto je to v případě histaminu intolerance .

Pokud však chceme pochopit podstatu této specifické intolerance, musíme si nejprve říci, co je to histamin a jakou má funkci v těle .

Co je to histamin?

Histamin je látka ze skupiny biogenních aminů . Patří sem i další známé látky, jako serotonin , adrenalin , noradrenalin , dopamin či tyramin . Jde o tzv. mediátory , což jsou látky, které zajišťují v těle přenos signálů . Všechno tyto látky jsou nezbytné pro život.

Konkrétně histamin se nachází v těle všech vyšších živočichů. Je to látka vnitřního původu , protože si ji tělo vytváří samo , a následně ji skladuje v některých buňkách.

Část histaminu však přijímáme i potravou. Histamin se v potravinách vyskytuje zcela běžně, není to výjimečná látka. Vzniká i při rozkladu potravin . Při dozrávání některých potravin se množství histaminu zase zvyšuje .

Co dělá histamin v těle?

Hlavní funkcí histaminu je účast na ochranných a regulačních reakcích organismu . Histamin působí například na hladké svalstvo, které má na svém povrchu mnoho H1-histaminových receptorů . A jaké další úlohy má histamin v těle?

Oběhová soustava:

 • rozšiřuje hladké svaly cév – dochází k poklesu krevního tlaku,
 • zrychluje srdeční frekvenci ,
 • spolupracuje na krvetvorbě – působí na kostní dřeň,
 • zajišťuje obranyschopnost organizmu – při jakémkoliv zásahu do organismu (např. při operaci) spouští přirozenou zánětlivou reakci.

Centrální nervová soustava

V mozku má histamin funkci hormonu bdělosti . Nepřetržitě ovlivňuje množství vědomých i nevědomých událostí, jako například:

 • fyzickou pohyblivost,
 • teplotu těla ,
 • psychickou výkonnost (učení, paměť),
 • příjem potravy.

Kůže

Histamin v kůži reaguje na různé vnější faktory , se kterými přicházíme do styku. Naše kůže zaznamenává vše, co se děje v okolí – náhlý chlad, dotyk kopřivy, cokoli vám jen napadne.

Histamin tehdy stimuluje nervy citlivosti , resp. mění propustnost nebo rozšíření cév. Navenek se to projeví svěděním , zarudnutím , otokem a podobně.

Histamin a jiné soustavy těla:

 • trávicí soustava – histamin zvyšuje produkci kyseliny chlorovodíkové (HCl) v žaludku,
 • dýchací soustava – histamin usnadňuje sekreci hlenu a  kašel , protože uvolňuje svalstvo orgánů Respirační,
 • pohlavní soustava – histamin ovlivňuje tvorbu estrogenů (ženských pohlavních hormonů), podílí se také na vyvolávání kontrakcí před porodem.

Odbourání histaminu: Co se stane, když je ho v těle příliš?

Jak jsme si ukázali, histamin životně potřebujeme. Je to látka, bez níž by mnohé procesy nefungovaly . Na druhé straně, naše tělo musí mít spolehlivý mechanismus, kterým zabrání hromadění histaminu , protože jinak nám hrozí potíže různého druhu.

Pokud tělo pracuje správně , průběžně histamin odbourává . Zajišťují to 2 enzymy: N-methyltransferáza a diamínooxidáza . První rozkládá histamin vlastního původu (ten histamin, který přirozeně vzniká v těle), druhý zas odbourává histamin vnějšího původu (histamin z potravy).

Aktivita druhého enzymu ( diamínooxidázy – DAO) je u každého člověka jiná. Obvykle je to geneticky podmíněné. Zpravidla v  dětství av mládí je enzym DAO dostatečně aktivní, ale u některých lidí jeho aktivita věkem klesá .

Při slabé aktivitě DAO dochází k hromadění histaminu v tenkém střevě , a následně i v krevním oběhu . Zvýšená hladina histaminu, se kterou si organismus nedokáže poradit, je podstatou histaminu intolerance (HIT).

Histaminovou intolerancí trpí asi 1 – 3% populace. Častěji jsou to ženy.

Posted on Napsat komentář

10 tajemství světa, která věda konečně odhalila

1. Tajemství „pohyblivých kamenů“ v Death Valley

Od roku 1940 až do nedávné doby bylo místem, kde byl pozorován fenomén „pohybujících se kamenů“, suché jezero s plochým dnem, které se nachází v údolí smrti v Kalifornii. Mnoho lidí se nad touto záhadou zmatilo. Po celá léta nebo dokonce desetiletí se zdálo, že určitá síla pohybuje kameny po povrchu Země, a nechali za sebou dlouhé brázdy. Tyto „pohybující se kameny“ vážily každý přibližně 300 kg. Nikdo přesně neviděl, jak se pohybují. Specialisté viděli pouze konečný výsledek tohoto jevu a nic víc. V roce 2011 se skupina amerických vědců rozhodla tento problém řešit. Nainstalovali speciální kamery a meteorologickou stanici pro měření nárazů větru.

Nainstalovali také sledovací systém GPS a začali čekat. Mohlo to být deset nebo více let, než se něco stalo, ale vědci měli štěstí a stalo se to v prosinci 2013. V důsledku sněhu a deště se na suchém dně nahromadila vrstva vody asi 7 cm, v noci se objevily mrazy a malé skupiny ledových ker. Jemný vítr, jehož rychlost byla přibližně 15 km / h, stačil k tomu, aby se led mohl pohybovat a tlačit kamenné bloky podél dna jezera a bloky zanechávaly v bahně rýhy.

Tyto rýhy byly viditelné až o několik měsíců později, když dno jezera opět vyschlo. Kousky se pohybují, pouze když jsou podmínky ideální. Jejich pohyb nevyžaduje příliš mnoho (ale ne příliš málo) vody, větru a slunce. „Možná, turisté už tento jev viděli více než jednou, ale prostě tomu nerozuměli.“ Je opravdu těžké si všimnout, že blok se pohybuje, pokud se bloky kolem něj také pohybují, “řekl výzkumník Jim Norris.

2. Jak mohou žirafy stát na takových tenkých nohou?

Hmotnost žirafy může dosáhnout jedné tuny. Ale pro tuto velikost mají žirafy neuvěřitelně tenké kosti nohou. Tyto kosti se však nezlomí. Chcete-li zjistit, proč, vědci z Royal College of Veterinary Medicine zkontrolovali kosti končetin žiraf, které jim darovaly zoologické zahrady Evropské unie. Byly to končetiny žiraf, které zemřely přirozenou smrtí. Vědci umístili kosti do zvláštního rámu a poté na ně zajistili hmotnost 250 kg, aby simulovali hmotnost zvířete. Každá kost byla stabilní a nebyly pozorovány žádné známky fraktury. Dále se ukázalo, že kosti mohou nést ještě větší váhu.

Důvodem byla vláknitá tkáň, která je ve speciální drážce po celé délce kostí žirafy. Kosti nohou žirafy jsou trochu jako metatarsals v lidských nohách. U žirafy jsou však tyto kosti mnohem delší. Samotný vláknitý vaz v žirafové kosti nevyvolává žádné úsilí. Poskytuje pouze pasivní podporu, protože je dostatečně flexibilní, ačkoli to není svalová tkáň. To zase snižuje únavu zvířete, protože k pohybu hmotnosti nemusí používat své svaly příliš intenzivně. Vláknitá tkáň chrání nohy žiraf a zabraňuje zlomeninám.

3. Zpívající písečné duny

Na světě je 35 písečných dun, které vydávají hlasitý zvuk, který je trochu jako slabý zvuk violoncella. Zvuk může trvat 15 minut a je slyšet ve vzdálenosti 10 km. Některé duny „zpívají“ pouze příležitostně, jiné – každý den. To se stane, když se zrnka písku na povrchu dun začnou klouzat dolů. Zpočátku si vědci mysleli, že příčinou zvuku byly vibrace v pískových vrstvách blízko povrchu duny. Ale pak se ukázalo, že zvuk dun lze v laboratoři znovu vytvořit pouhým umožněním písku sklouznout dolů po nakloněné ploše. To prokázalo, že „zpívá“ písek, nikoli duny.

Zvuk přišel z vibrací pískových zrn samotných, když se kaskádovali dolů. Poté se vědci pokusili zjistit, proč některé duny hrají několik not současně. Za tímto účelem studovali písek ze dvou dun, z nichž jedna byla ve východním Ománu a druhá v jihozápadním Maroku. Marocký písek produkoval zvuk při frekvenci přibližně 105 Hz, což bylo podobné jako G ostré. Písek z Ománu mohl produkovat širokou škálu zvuku, který obsahoval devět not, od f-ostrého po re.

Zvukové frekvence se pohybovaly od 90 do 150 Hz. Bylo zjištěno, že výška not závisí na velikosti zrn písku. Zrnka písku z Maroka měla velikost asi 150 – 170 mikronů a vždy zněla jako ostrá ostrá. Zrnka písku z Ománu měla velikost 150 až 310 mikronů, protože jejich zvukový rozsah sestával z devíti not. Když vědci třídili zrna písku podle Ománu podle velikosti, začali znít stejnou frekvencí a reprodukovali pouze jednu notu. Rychlost písku je také důležitým faktorem. Když jsou zrna písku přibližně stejné velikosti, pohybují se po stejné rychlosti stejnou rychlostí. Pokud se zrna písku liší velikostí, pohybují se různými rychlostmi, díky čemuž mohou reprodukovat širší škálu not.

4. Pigeon Bermuda

Toto tajemství se objevilo v 60. letech, kdy profesor na Cornell University studoval pozoruhodnou schopnost holubů najít cestu domů z míst, kde dříve nebyli. Uvolnil holuby z různých míst státu New York. Všichni holubi se vraceli domů, s výjimkou toho, který byl propuštěn v Jersey Hill. Holuby vypuštěné tam byly ztraceny téměř pokaždé. 13. srpna 1969 se tito holubi konečně dostali domů z Jersey Hill, ale zdálo se, že byli dezorientovaní a létali úplně náhodně.

Profesor nedokázal vysvětlit, proč se to stalo. Dr. Jonathan Hagstrum z amerického geologického průzkumu se domnívá, že toto tajemství mohl vyřešit, i když jeho teorie je kontroverzní. Jonathan Hagstroom „Ptáci se pohybují pomocí kompasu a mapy.“ Kompas je zpravidla poloha Slunce nebo zemského magnetického pole. A používají zvuk jako kartu. A to všechno jim říká, jak daleko jsou od domova. “ Hagstrum věří, že holuby používají infrazvuk, tj.

Velmi nízkofrekvenční zvuk, který lidské ucho neslyší. Ptáci mohou jako hnací maják použít infrazvuk (který může být generován například mořskými vlnami nebo malými vibracemi na zemském povrchu). Když se ptáci ztratili v Jersey Hill, teplota vzduchu a vítr způsobili, že se infračervený signál šířil vysoko v atmosféře a holubi ho neslyšeli poblíž zemského povrchu. 13. srpna 1969 však byly podmínky teploty a větru vynikající. Holubi tak dokázali slyšet infrazvuk a našli cestu domů.

5. Unikátní původ jediné australské sopky

V Austrálii je pouze jedna sopečná oblast, která se rozkládá na 500 km, od Melbourne po Mount Gambir. Za poslední čtyři miliony let zde bylo pozorováno asi 400 sopečných jevů a poslední erupce byla asi před 5000 lety. Vědci nedokázali pochopit, co způsobilo všechny tyto erupce v oblasti světa, ve které není pozorována téměř žádná jiná sopečná činnost. Vědci nyní odhalili toto tajemství. Většina sopek na naší planetě se nachází na okrajích tektonických desek, které se neustále pohybují malou vzdálenost (asi několik centimetrů za rok) na povrchu zemského pláště.

Ale v Austrálii vedly změny v tloušťce kontinentu k jedinečným podmínkám, za nichž teplo z pláště dopadá na povrch. V kombinaci s posunem Austrálie na sever (vede to asi 7 cm za rok) to vedlo ke vzniku horkého bodu na kontinentu, který vytváří magma. „Po celém světě stále existuje asi 50 stejných izolovaných vulkanických oblastí a nemůžeme vysvětlit výskyt některých z nich,“ řekl Rodry Davis z Australské národní univerzity.

6. Jak mohou ryby přežít v nečištěném prostředí?

Od roku 1940 do 70. let rostliny ukládaly odpady obsahující polychlorované bifenyly (PCB) přímo do přístavu New Bedford v Massachusetts. Nakonec Agentura pro ochranu životního prostředí prohlásila tento přístav za ekologickou katastrofickou zónu, protože úroveň PCB zde mnohokrát překročila všechny přijatelné normy. A tento přístav je domovem jednoho biologického tajemství, které je podle vědců konečně rozpadáno. Přes vážné toxické znečištění ryby zvané Atlantic Fundulus nadále žijí a prosperují v New Bedford Harbor.

Tyto ryby zůstávají v přístavu po celý život. Obvykle, když ryby štěpí PCB, toxiny obsažené v této látce se stanou ještě nebezpečnějšími, když jsou metabolizovány rybami. Fundus se však může geneticky přizpůsobit jedu, a proto v jeho těle nevznikají toxiny. Ryby se plně přizpůsobily znečištění, nicméně někteří vědci se domnívají, že tyto genetické změny mohou učinit fond citlivějším na účinky jiných chemických látek. Kromě toho je možné, že ryby prostě nemohou žít v normální čisté vodě, když je přístav konečně zbaven znečištění.

7. Jak se tvoří „podvodní vlny“

Podvodní vlny, také nazývané „vnitřní vlny“, jsou pod hladinou oceánu a jsou před našimi očima skryty. Zvyšují hladinu oceánu jen o několik centimetrů, proto je jejich detekování je velmi obtížné a zde mohou pomoci pouze satelity. Největší vnitřní vlny se vyskytují v Luzonském průlivu mezi Filipíny a Tchaj-wanem. Mohou vyšplhat 170 metrů a překonat dlouhé vzdálenosti, pohybovat se za sekundu jen pár centimetrů.

Odborníci se domnívají, že musíme pochopit, jak tyto vlny vznikají, protože mohou být důležitým faktorem globální změny klimatu. Voda vnitřních vln je studená a slaná. Míchá se s vodou povrchových vln, teplejších a ne tak slaných. Vnitřní vlny nesou velké množství soli, tepla a živin přes oceán. Teplo se s jejich pomocí přenáší z hladiny oceánu do jeho hloubek. Vědci již dlouho chtěli pochopit, jak v Luzonském průlivu vznikají obrovské vnitřní vlny.

V oceánu je těžké je vidět, ale přístroje dokáží zjistit rozdíl v hustotě mezi vnitřní vlnou a vodou, která ji obklopuje. Na začátku se specialisté rozhodli simulovat proces generování vln v 15metrové nádrži. Bylo možné získat vnitřní vlny aplikací proudu studené vody pod tlakem na dvě „horská pásma“ umístěná na dně nádrže. Zdá se tedy, že obrovské vnitřní vlny vycházejí z pohoří pohoří nacházejícího se na úpatí úžiny.

8. Proč mají pruhy zebry?

Existuje mnoho teorií o tom, proč jsou zebry pruhované. Někteří věří, že pruhy hrají roli kamufláže, nebo je to takový způsob, jak zaměnit dravce. Jiní navrhují, že pruhy pomáhají zebře regulovat jeho tělesnou teplotu, nebo si vybrat kamaráda. Vědci z University of California se rozhodli najít odpověď na tuto otázku. Studovali, kde žijí všechny druhy (a poddruhy) zebrů, koní a oslů.

Shromáždili spoustu informací o barvě, velikosti a umístění pruhů na tělech zebrů. Poté zmapovali stanoviště mušek tsetse, koní a jelenů. Poté vzali v úvahu několik dalších proměnných a nakonec provedli statistickou analýzu. A dostali odpověď. Tim Caro, výzkumný pracovník „Na naše výsledky jsem byl ohromen.“ Znovu a znovu se objevovaly pruhy na těle zvířat v těch oblastech planety, kde byly největší problémy spojené s kousnutím much. “

Zebry trpí více kousnutím mouchy, protože jejich vlasy jsou kratší než vlasy stejných koní. Hmyz sající krev může nést smrtelné choroby, takže zebry se musí tomuto riziku vyhýbat jakýmkoli možným způsobem. Další vědci z Švédské univerzity zjistili, že mouchy se vyhýbají přistávání na zebře, protože její pruhy mají správnou šířku. Pokud by byly proužky širší, pak by zebra nebyla chráněna. Studie ukázala, že mouchy jsou nejvíce přitahovány k černým povrchům, méně přitahovány k bílým povrchům a nejméně atraktivní je pruhovaný povrch.

9. Hromadné vymírání 90% živočišných druhů na naší Zemi

Před 252 miliony let bylo zničeno asi 90% živočišných druhů na naší planetě. Toto období je také známé jako „velké vyhynutí“ a je považováno za nejmasivnější vyhynutí na Zemi. Je to jako starověký detektivní román, jehož podezřelí byli velmi odlišní – od sopek po asteroidy. Ukázalo se však, že vraha můžete vidět pouze mikroskopem.

Podle vědců na MIT byl viníkem vyhynutí jednobuněčný mikroorganismus zvaný Methanosarcina, který spotřebovává sloučeniny uhlíku za vzniku metanu. Tento mikrob existuje dnes na skládkách, v ropných vrtech a ve střevech krav. A v Permském období vědci tvrdí, že Methanosarcina přežila genetickou transformaci z bakterie, která umožnila Methanosarcině zpracovat acetát. Jakmile se to stalo, mikrob se stal schopen spotřebovat spoustu organických látek obsahujících acetát a umístěn na dně oceánu.

Mikrobiální populace doslova explodovala, chrlila obrovské množství metanu do atmosféry a oxidovala oceán. Většina rostlin a zvířat na souši zemřela spolu s rybami a měkkýši v oceánu. Ale aby se rozmnožilo tak divokým tempem, bakterie by potřebovaly nikl. Po analýze spodních sedimentů vědci navrhli, že sopky pracující v tom, co je nyní na Sibiři, chrlily velké objemy niklu, které mikroby potřebovaly.

10. Původ oceánů Země

Voda pokrývá asi 70% povrchu naší planety. Dříve si vědci mysleli, že v době, kdy se Země objevila, na ní nebyla voda a její povrch byl roztaven kvůli střetům s různými kosmickými těly. Věřilo se, že voda se objevila na planetě mnohem později, v důsledku kolizí s asteroidy a mokrými kometami. Nová studie však ukazuje, že voda byla na povrchu Země dokonce ve fázi jejího vzniku. Totéž může platit pro další planety sluneční soustavy. Vědci porovnali dvě skupiny meteoritů, aby určili, kdy na Zemi přišla voda.

První skupinou byli uhlíkové chondrity, nejstarší objevené meteority. Objevily se přibližně ve stejnou dobu jako naše Slunce, ještě předtím, než se objevily planety sluneční soustavy. Druhou skupinou jsou meteority, které přicházely z Vesta, velkého asteroidu, který se vytvořil ve stejném období jako Země, tj. Asi 14 milionů let po narození sluneční soustavy. Tyto dva typy meteoritů mají stejné chemické složení a obsahují hodně vody. Z tohoto důvodu se vědci domnívají, že Země se vytvořila s vodou na povrchu, přivedenou tam uhlíkovými chondrity asi před 4,6 miliardami let.

Posted on Napsat komentář

Zhubnout bez důvodu? 6 zdravotních problémů, které způsobují hubnutí

Hmotnost člověka může sama o sobě „ skočit“ , a to je normální. Možná , jste jedli příliš mnoho o víkendu, nebo , naopak , byl otráven – a to bude vidět na stupnici. Ale pokud se vám žádný zjevný důvod, proč ztratil 5% hmotnosti v šest měsíců nebo méně , je důležité, aby se ujistil , že zdraví je v pořádku. Zde jsou některé nemoci, které někdy vedou k hubnutí.

 1. Hypertyreóza
  Příliš aktivní štítná žláza začne produkovat více hormonů , než je potřeba. Často se to projevuje nejen při hubnutí , ale také při zvýšené srdeční frekvenci , problémech se spánkem a zhoršené termoregulaci – jste téměř vždy horkí. Jděte k endokrinologovi.
 2. Celiakie
  Jedná se o autoimunitní onemocnění , vzhledem k tomu , že tělo nemůže strávit bezlepkovou , a dráždí střevní stěnou. Je doprovázena nevolností a průjmem , takže je někdy obtížné odlišit od běžné otravy. Pokud však příznaky nezmizí , navštivte svého gastroenterologa a sdílejte svá podezření.
 3. Deprese
  Ztráta chuti k jídlu je vedlejším účinkem klinické deprese. Často doprovázena špatnou náladou , neschopností rozhodovat se a problémy se spánkem. Stojí za to jít za terapeutem.
 4. Pankreatitida
  Slinivka vylučuje látky , které přispívají k trávení potravy. Pokud to nefunguje dobře , můžete zhubnout. Dalšími příznaky jsou bolest žaludku , problémy s trávením tukových potravin. Navštivte gastroenterologa.
 5. Cukrovka
  Ano, ano , často to vede k hubnutí. Tělo nemůže trávit glukózu a vylučuje ji do moči , proto se neustále cítíte jako pití a běh na záchod. Udělejte krevní test na cukr a výsledek vyhledejte terapeutovi.
 6. Revmatoidní artritida
  Imunitní systém mylně útočí na zdravé tkáně , což často vede ke ztrátě chuti k jídlu a hubnutí. Začněte návštěvou terapeuta.

Jak zhubnout

Posted on Napsat komentář

Smrt je iluze, kterou naše vědomí vytváří

Robert Lanza, profesor na University of North Carolina School of Medicine, řekl, že podle teorie biocentrismu je smrt iluzí, kterou vytváří naše vědomí. Tvrdí, že po smrti jde člověk do paralelního světa.

Výzkumník říká, že lidský život je jako víceletá rostlina, která se v multiverse vždy znovu rozkvetne. Vědci věří, že všechno, co vidíme, existuje díky našemu vědomí. Robert Lanza zdůraznil, že lidé věří v smrt, protože se učí tímto způsobem, nebo proto, že vědomí spojuje život s fungováním vnitřních orgánů. Lanz věří, že smrt není absolutním koncem života, ale představuje přechod do paralelního světa .

Ve fyzice již dlouho existuje teorie o nekonečném počtu vesmírů s různými variacemi situací a lidí. Všechno, co se může stát, se už někde děje, což znamená, že smrt nemůže v zásadě existovat.

V prosinci 2012 svět rozšířil zprávy o zastavení preventivní údržby Large Hadron Collider. Po dva roky se nebudou provádět nejsložitější experimenty v oblasti fyziky částic. Teoretici se však nevzdávají. Naopak, mají v úmyslu pokračovat ve studiu dalších stejně důležitých problémů.

Mezi takovými fyziky je Robert Lanza, přední vědec v teorii biocentrismu, vědecký ředitel Advanced Cell Technology. Navrhl, že smrt není poslední fází života lidského těla.

Robert Paul Lanz, profesor Ústavu regenerativního lékařství na Wake Forest University, School of Medicine, má nyní 58 let. On je lépe známý pro jeho výzkum kmenových buněk. V roce 2001 byl Lanza jedním z prvních, kdo se rozhodl klonovat ohrožená zvířata, a v roce 2003 klonoval ohrožený druh divokého býka pomocí zmrazených kožních buněk od zvířete, které zemřelo v zoo San Diego téměř před čtvrtstoletím. Je autorem více než 30 knih, včetně: „Embryonální kmenové buňky, jak obnovit vidění nevidomého pacienta“, „Vesmír v hlavě“.

Biocentrismus, nová vědecká teorie Roberta Lanze, se liší od klasického biocentrismu v tom, že celý systém řídí nejen zájmy živé přírody, ale také vesmír jako celek.. Ale to neplatí v obvyklém antropocentrickém smyslu, kdy má člověk svobodu nakládat s přírodními zdroji, jak se mu líbí, ale filozofičtěji, když člověk nežije pouze v harmonii s vnějším světem, ale vytváří svět pouze silou myšlení.

V kvantové fyzice se tvrdí, že je naprosto nemožné předvídat určité události. Místo toho existuje celá řada možných vývojových cest s různou mírou pravděpodobnosti jejich implementace. Z hlediska existence „mnoha světů“ (Multiverse) lze tvrdit, že každá z těchto možných událostí odpovídá události, která se vyskytuje v jiném vesmíru.

Biocentrismus objasňuje tuto myšlenku: existuje nekonečný počet vesmírů, ve kterých se vyskytují různé varianty událostí.. Jednoduše řečeno, předpokládejme následující situaci: nastoupíš do taxíku a máš nehodu. V dalším možném případě události náhle změníte názor, nestanete se cestujícím tohoto nešťastného automobilu a podle toho se vyhnete nehodě. Takže přesněji, vaše druhé „vy“ jste v jiném vesmíru, v jiném proudu událostí. Kromě toho všechny možné prostory existují současně navzájem, bez ohledu na to, co se v nich děje.

Bohužel dříve či později lidské tělo zemře. Je však možné, že sebevědomí zůstává po určitou dobu ve formě elektrických impulsů procházejících neurony v mozkové kůře. Podle Roberta Lanze tento pocit po smrti nezmizí. Toto tvrzení zakládá na zákonu zachování energie, který uvádí, že energie nikdy nezmizí, nemůže být vytvořena ani zničena. Profesor předpokládal, že tato energie může „proudit“ z jednoho světa do druhého.

Lanza zvažuje experiment, který byl publikován v časopise Science. Tento experiment ukázal, že vědci mohou ovlivnit chování mikročástic v minulosti. Toto tvrzení je jakýmsi pokračováním experimentů prokazujících teorii kvantové superpozice. Částice „se musely rozhodnout“, jak se chovat, když na ně dopadl štípač paprsků. Vědci střídavě zapínali rozbočovače paprsků a mohli nejen odhadnout chování fotonů, ale také ovlivnit „řešení“ těchto částic. Ukázalo se, že pozorovatel sám předurčil další reakci fotonu. A proto foton současně skončil na dvou různých místech.

Proč se pozorování mění, co se stane? Lanzova odpověď: „Protože realita je proces, který vyžaduje účast našeho vědomí.“

Takže, bez ohledu na vaše rozhodnutí, jste jak pozorovatel, tak i ten, kdo provádí akci sám. Souvislost mezi tímto experimentem a každodenním životem přesahuje naše obvyklé klasické představy o prostoru a čase, říkají zastánci teorie biocentrismu.

Prostor a čas nejsou hmatatelné předměty, jen si myslíme, že skutečně jsou. Vše, co právě vidíte, je větrný tok informací procházejících vědomím. Prostor a čas jsou prostě nástroje pro měření abstraktních a konkrétních věcí. Pokud ano, pak smrt neexistuje v nadčasovém uzavřeném světě, je si Robert Lanza jistý.

Albert Einstein psal o něčem podobném: „Nyní se Besso (starý přítel) vzdálil od tohoto podivného světa o něco dříve než já. To nic neznamená. My … víme, že rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností je pouze přetrvávající iluzí.

Nesmrtelnost neznamená neurčitou existenci v čase bez konce, ale spíše znamená existenci mimo čas .

To se ukázalo po smrti mé sestry Christiny. Po prohlídce jejího těla v nemocnici jsem šel mluvit s členy rodiny. Christinin manžel, Ed, začal vzlykat. Na chvíli jsem se cítil, jako bych překonával provincialismus naší doby. Přemýšlel jsem o energii a experimentech, které ukazují, že jedna mikročástice může projít dvěma otvory současně. Christine byla naživu a zároveň mrtvá, byla nadčasová. ““

Zastáncové biocentrismu tvrdí, že lidé v současné době spí, že všechno kolem je řádné a předvídatelné. Svět kolem je fantasy poháněná myslí. „Bylo nás učeno, že jsme jen sbírka buněk, a když naše těla opotřebují, umřou.“ A to je vše, vysvětluje Robert Lanza. „Dlouhý seznam vědeckých experimentů však naznačuje, že naše víra ve smrt je založena na falešném předpokladu existence světa, bez ohledu na nás – Velký pozorovatel.“

Jinými slovy, nic nemůže existovat bez vědomí: naše mysl používá všechny zdroje ke zkombinování prostoru a času do jednoho vědomého proudu. „Bez ohledu na to, jak se vyvíjejí cesty našich budoucích konceptů, studium vnějšího světa vedlo k závěru, že obsah vědomí je konečná realita,“ řekla Eugene Wignerová, nositelka Nobelovy ceny za fyziku v roce 1963, najednou.

Podle Roberta Lanze tedy fyzický život není náhodou, ale předurčením. A i po smrti bude vědomí vždy v přítomnosti, vyvážené mezi nekonečnou minulostí a nejistou budoucností, představující pohyb mezi realitami na okraji času s novými dobrodružstvími, setkáními nových a starých přátel.

Posted on Napsat komentář

Jak otěhotnět, když se nedaří? Žijte zdravě a sledujte plodné dny!

Problémy s  početím potomka se netýkají pouze starších párů. Stále více mladých lidí je neplodných, tak mužů, tak žen.

Na druhé straně, počít dítě není až taková samozřejmost, jak si někdo myslí. Vždyť jen 8 z 10 žen otěhotní do 12 měsíců od prvního pokusu.

Znáte nejplodnější dny cyklu?

Jak zvýšit šanci na početí?

Čemu se vyhnout, když se snažíte o potomka?

Kdy vyhledat odbornou pomoc?

Ani mladí nemusejí zplodit dítě rychle

Mnohé mladé páry jsou zklamané, pokud se jim nepodaří otěhotnět v  prvních 6 měsících „snažení se“. Začnou být v  stresu , hledají problémy tam, kde lze žádné nejsou.

Samozřejmě, poruchy plodnosti trápí i mladších lidí. Mnohé rodičovské páry vám však potvrdí, že pololetí je někdy krátký čas na „přesný zásah“. A co na to lékaři?

Gynekologové doporučují blíže vyšetření až tehdy, když se vám „nedaří“ minimálně rok . Naopak, pokud máte více než 35 let , měli byste vyhledat lékaře již po pololetí neúspěšné snahy.

Proč? Důvod je jednoduchý. Plodnost, a tedy i pravděpodobnost otěhotnění , s přibývajícím věkem pouze klesá .

Jak zaručeně otěhotnět? Sledujte plodné dny!

Je zajímavé, že i dnes se některé páry vůbec neřídí menstruačním cyklem ženy . Neznámo přesně, jestli je to z nevědomosti nebo z lhostejnosti. Jisté však je, že pokud chcete mít dítě, v první řadě se musíte zaměřit na plodné dny u ženy .

Samozřejmě, nikdo vám ani pak nezaručí, že vaše partnerka opravdu otěhotní. Toto vám negarantuje ani přirozené , ani umělé oplodnění . Zkrátka – zplození dítěte je iv moderní době takový malý zázrak.

Pokud si nevíte spočítat plodné dny, v různých mobilních aplikacích najdete menstruační kalendář . Ten vás upozorní na plodné období, resp. termín, kdy s nejvyšší pravděpodobností otěhotníte.

Jak zjistím, kdy mám ovulaci?

Pokud máte 28-denní cyklus , plodné období začíná kolem 14. dne od začátku poslední menstruace. Přesněji si termín ovulace určíte pomocí ovulačních testů z lékárny.

Některé ženy však vědí i bez testů, kdy ovulují. Plodné období se totiž ohlašuje hojněji hlenovitým výtokem , který pomáhá spermiím, aby rychleji „doběhli do cíle“.

Ovulaci signalizuje i dočasná bolest v podbřišku, resp. zvýšené libido, ale toto je individuální.

Které stavy snižují šanci na otěhotnění?

Poměrně velkou překážkou je nepravidelný menstruační cyklus – menstruace opožděna i několik týdnů, nebo přijde již po 2 týdnech od skončení té poslední. Za touto chaotickosťou se často skrývá syndrom polycystických vaječníků .

Rovněž infekce pánve v minulosti ztěžují snahu o početí dítěte. Jinou komplikací je tzv. endometrióza , která se projevuje neobvyklou bolestí při menstruaci , nebo při pohlavním styku .

Ženskou plodnost snižují i ​​tyto skutečnosti:

 • nadváha, zda (naopak) podváha,
 • kouření ,
 • holdování alkoholu,
 • nedostatek důležitých vitamínů,
 • neschopnost relaxovat.

Pokud chcete otěhotnět, předem užívejte kyselinu listovou. O dávkování se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Mužská plodnost

Nový život začíná, když spermie muže oplodní vajíčko ženy . Ejakulát muže optimálně obsahuje přibližně 20 milionů spermií na mililitr (ml). Množství však nemusí být rozhodující – důležitější je pohyblivost , aby nejlepší spermie „dopluli“ až k uvolněnému vajíčku.

Nejčastější příčiny mužské neplodnosti:

 • slabší tvorba spermií,
 • nízký počet spermií,
 • chybějící spermie – ejakulát neobsahuje spermie,
 • abnormální tvar spermií,
 • špatná pohyblivost spermií,
 • spermie se neumí dostat ze varlat – něco jejich blokuje,
 • tělo vytváří protilátky proti spermiím,
 • sexuální problémy – neschopnost udržet, nebo vůbec dosáhnout erekce,
 • hormonální problémy.

Kdo je častěji „na vině“ – muž nebo žena?

„Chyba“ při neplodnosti je stejně častá u mužů i žen . Neplatí tedy, že problémová je vždy žena! Podívejme se na celosvětovou statistiku.

 • Přibližně 30% kvůli problémům u ženy .
 • Přibližně 30% kvůli problémům u muže .
 • Přibližně 25% – problémy na obou stranách .
 • Přibližně 15% párů – příčina nejasná .

Které faktory rozhodují o plodnosti muže a ženy?

Úsměvně bychom mohli říci, že hlavním faktorem je nechráněný pohlavní styk během plodných dnů ženy. Ale nyní vážnější odpověď. Nejdůležitější podmínkou je celkově dobré zdraví obou partnerů .

Jak podpoříte své zdraví?

 • pravidelně, mírně cvičte,
 • jezte zdravě a pestře,
 • udržujte si optimální hmotnost,
 • nekuřte, omezte alkohol,
 • omezte kofeinové nápoje ,
 • vyhýbejte se chemikáliím, organickým rozpouštědlům, toxinům, těžkým kovům,
 • relaxujte – najděte si způsob, jak minimalizujete stres,
 • spěte každou noc 6 až 8 hodin.

Kouření a plodnost

Ženy, které kouří, mají o  25% menší pravděpodobnost otěhotnění během prvních 12 měsíců . Pokud i přestanou kouřit, ale jejich partneři ne , stále mohou mít problémy s otěhotněním.

Muži-kuřáci zase mají méně spermií , a zároveň i méně zdravých spermií . Podobně jim selhává erekce . Navíc, jejich děti mají vyšší riziko astmatu !

Tedy – nejen žena, ale i muž ovlivňuje budoucí zdraví svého potomka!

Jak často mít styk, když chci otěhotnět?

Nevěřte mýtu, že před plodným obdobím třeba dodržovat sexuální půst . Právě naopak. Pravidelný intimní život zvyšuje kvalitu spermií a podporuje prokrvení intimních partií . Navíc – žena se takto lépe přizpůsobí partnerovo ejakulátu .

Antikoncepce: Kdy po jejím vysazení mohu otěhotnět?

Při moderních antikoncepčních preparátech máte šanci prakticky hned , jak je vysadíte . Po skončení tabletové antikoncepce si nemusíte dávat žádnou pauzu, ani se nebojte, že váš plod je nějak ohrožen.

Nejdelší obnova plodnosti je po antikoncepčních implantátech – obvykle jsou to 3 až 4 měsíce . Může to být však i déle , i kratší . Více vám o řekne gynekolog, ke kterému chodíte.

První příznaky těhotenství

První příznaky těhotenství se někdy podobají menstruaci , a proto mohou být matoucí. Nejdůležitějším signálem je však vynechání menstruace – pokud nepřijde do 3 dnů , udělejte si těhotenský test .

I když bude výsledek testu pozitivní, nechte si těhotenství potvrdit gynekologem!

Jiné příznaky těhotenství:

 • citlivá prsa, zejména bradavky,
 • únava,
 • nevolnost,
 • nafouklé bříško,
 • jemné krvácení (oplodněné vajíčko se uhnízdí),
 • častější močení.

Mohu otěhotnět během těhotenství?

Ano, můžete, i když je to málo pravděpodobné. Zejména u  mladších žen je totiž cyklus nepravidelnější, tedy netrvá každý měsíc stejně. Někdy to může být jen 21 dní , ale jindy 35 dní . A jak tedy otěhotníte, ačkoli menstruujete?

Pokud je váš cyklus velmi krátký, řekněme těch 21 dní , ovulace může proběhnout na cca 6. – 7. den . Pokud tedy máte nechráněný styk na 3 – 4. den cyklu (během menstruace), připomeňte si, že spermie dokáží v těle přežít i 4 – 6 dní .

Co když se stále „nedaří“?

Ve vážnějších případech dnes pomáhá reprodukční medicína . Odborníci nejprve prověřují plodnost obou partnerů, až potom vybírají  nejvhodnější typ léčby . Nemusíte mít obavy, na Slovensku už máme bohaté zkušenosti. Vždyť bez pomoci medicíny nedokáže zplodit dítě 15 až 20% párů !

Početí s podporou zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovna Union spouští nový program Union family . V rámci programu vám ZP Union přispěje na různá vyšetření, které dokážou odhalit příčiny  zhoršené plodnosti , resp. neplodnosti .

Posted on Napsat komentář

Jak dostat své podnikání přes krizi koronavirus

Nedávné hodnocení finančního dopadu koronavirus v Číně ukázalo, že jejich hospodářství se v době vrcholu krize propadlo téměř o 6%. Jelikož koronavirus aktuální tvrdě zasahuje už Evropu, tak i Spojené státy, mnozí majitelé firem se začínají obávat, jak tato pandemie v konečném důsledku ovlivní jejich živobytí. Místo toho, aby panika kolem koronavirus vedla k nesprávnému rozhodování, musíte se soustředit na to, abyste pokračovali v rozumných strategiích které jsou prospěšné pro budoucnost vaší firmy.

Zcela zavření obchodu (pokud to není nutné) a vyloučení zaměření marketingu a propagace vašeho podnikání může způsobit dlouhodobé problémy. Snažíte se tedy dostat své podnikání ze současné krize kolem pandemie? Pokud ano, viz níže uvedené užitečné tipy.

Koronavirus – COVID 19

Být ve spojení s vašimi zaměstnanci

Jednou z největších chyb, které můžete udělat uprostřed krize, je odcizit vážených členy týmu. Jelikož váš tým opravdu čelí nepříjemné situací, musíte udělat vše, co umí být v jeho silách pro dobr vašeho podnikání, abyste věděli, co se s ním děje. Z tohoto důvodu je důležité provést rutinní komunikaci a podělit se s nimi, nebo oni s vámi, jaký je akční plán na překonání krize.

Jak pravděpodobně již víte, zdravotničtí pracovníci doporučují sociální distancování na boj proti šíření koronavirus. To však neznamená, že musíte zcela ukončit komunikaci se svými spolupracovníky. Používání softwaru na video-rozhovory je vynikající způsob, jak se dostat do kontaktu s vaším týmem, aniž došlo k porušení pravidel kolem omezení sociálního (fyzického) kontaktu. Zůstat v nepřetržitém kontaktu se svým týmem během pověřené karantény může být obtížné, ale stojí za to vynaložit zmíněné úsilí.

Koronavirus – COVID 19

Zkontrolujte a optimalizujte svůj web

Také je důležité najít způsob, jak se během tohoto období zaměřit na podstatné věci. Pokud se po skončení komplikované situace chcete opět dostat do povědomí své zákazníky, nebo získávání nových, pak je skvělou volbou kontrola obsahu vašich webových stránek. Projděte si obsah a ujistěte se, že je čitelný, plný vhodných klíčových slov a optimalizovaný pomocí správných odkazů, ale se snažte zkontaktovat s někým kdo vám v tomto opravdu pomůže.

Čím je obsah na vašem webu starší, tím těžší bude dosahovat vysoké hodnocení. Pokud si opravdu nejste jisti, jak auditovat a optimalizovat svůj obsah, opravdu musíte vyhledat pomoc marketingového odborníka. S jejich pomocí si můžete být jisti, že obsah vašich webových stránek pomůže přitáhnout zákazníky a bude lákat je k používání vašich produktů nebo služeb.

Koronavirus – COVID 19

Zůstaňte ve spojení s loajálními zákazníky

Další důležitou věcí kterou musíte udělat, když se snažíte překonat současnou krizi koronavirus, je zůstat v kontaktu se svými věrnými zákazníky. Místo toho, abyste zbytečně snažili oslovit zákazníky telefonem, musíte přemýšlet o odeslání vhodných e-mailů. Většina spotřebitelů upřednostňuje komunikaci se svými společnostmi, prostřednictvím e-mailu. Tyto e-maily se dají použít k informování spotřebitelů o tom, jak vaše podnikání řeší tuto krizi, nebo jako způsob propagace nabízených produktů / služeb.

Jeden den po druhém

Zohlednění tohoto zpomalení, jako dočasného nárazu na vaší cestě je opravdu rozhodující. Je třeba zůstat pozitivním a soustředit se na život po zvládnutí koronavirus, což vám může pomoci udržet si zdravý rozum a dokonce vám může pomoci zvýšit ziskovost vaší firmy.

Zdroj: Fortune

Posted on Napsat komentář

Největší tajemství světa, která pravděpodobně nebudou vyřešena

Náš život je plný tajemství a záhad, které vzdorují logickému vysvětlení. Lidé mají tendenci vidět v takových jevech zásah jiných světových sil, píše UKROP s odkazem na  ostrnum.com.

Někdo vidí v incidentu důkazy o existenci mimozemských civilizací, někdo věří v mystiku a někdo se zmiňuje o tajném vývoji vlády …

Redaktoři se rozhodli představit vám pět nejzáhadnějších případů, které dosud nemají jediné vysvětlení.

Smrt skupiny Dyatlov
Záhadná smrt skupiny turistů v Severním Uralu dodnes znepokojuje veřejnost. Američtí filmaři se o tento příběh dokonce zajímali, kteří na základě tajemných událostí vytvořili film „Tajemství Dyatlovského průsmyku“.

Tragické události se odehrály začátkem února 1959, kdy turistická skupina devíti pod vedením Igora Dyatlova zmizela beze stopy v pohoří Ural. O měsíc později objevily expediční expedice stan Dyatlovitů. U stanu pod sněhem našlo pět těl mrtvých turistů. A v květnu byla nalezena těla ostatních …

Všichni členové turistické skupiny zemřeli na podchlazení. Téměř všechny byly odizolované nebo úplně nevybavené. Důvod, proč lidé rychle opustili stan a skočili do vánice za 30 stupňů mrazu, je stále neznámý. Předkládají se nejrůznější verze – od testování tajných zbraní po úder blesku do míče. A pravda, s největší pravděpodobností nikdy nebudeme vědět.

Zvuky apokalypsy
Tyto záhadné zvuky se také nazývají „Creak of the Earth“ nebo „Moan of the Earth“. Byly slyšeny v různých částech naší planety a poprvé byly zaznamenány v roce 2011. Tyto zvuky vzbuzují u lidí strach a nevysvětlitelnou úzkost.

Při popisu toho, co slyšeli, lidé zmiňovali rachot obrovských kovových desek, vytí přicházející z útrob Země, stejně jako zvláštní rachot, částečně podobný hluku tryskové roviny. Ukázalo se, že zvířata jsou na tyto zvláštní zvuky obzvláště citlivá. Záběry pořízené svědky jasně ukazují, jak se psi v panice řítí po vyslechnutí tohoto nevysvětlitelného hukotu.

Vědci stále nedokážou vysvětlit podstatu zvuků apokalypsy. Předkládají se nejrozmanitější teorie jejich původu. Například, že je to důsledek posunů v zemské kůře, důsledek silných záblesků na Slunci a dokonce předzvěstí změny v pólech Země.

Lubbock Lights
Během srpna a září 1951 obyvatelé států Texasu a Nového Mexika pozorovali na obloze podivná světla. Na obloze vytvořili světelný klín a tiše stoupali nad zemí. Protože první zpráva o tomto záhadném jevu pocházela z texaského města Lubbock, byl tento jev nazýván Lubbockova světla.

Očití svědci tento podivný jev pozorovali několik dní a 18letému studentovi Karlovi Hartovi se podařilo zachytit světla filmu. Četné studie těchto obrázků potvrdily jejich pravost.

O původu tohoto jevu stále probíhá tvrdá debata. Zastánci ufologické teorie trvají na tom, že šlo o návštěvu mimozemské civilizace. Realisté však naznačují, že v Lubbocku byla vidět hejna stěhovavých ptáků, jejichž prsa odrážela světla města.

Zmizení Norfolkského pluku
12. srpna 1915 během operace Dardanelles prapor Norfolkského pluku zmizel beze stopy. Britská vojska zaútočila na poloostrov Gallipoli. Podle očitých svědků vstoupilo do dutiny 267 lidí pod velením plukovníka Bosch, který sestoupil z mlhy …

Když se mlha uvolnila, ukázalo se, že celé oddělení zmizelo beze stopy. Živí vojáci ani jejich těla nebyli nikde. Jednotka byla oficiálně prohlášena za chybějící.

A jen o několik let později, v roce 1918, na místě jednoho z místních rolníků, byla objevena těla 122 Norfolku. A osud zbytku dodnes zůstává záhadou.

Případ Travise Waltona
Toto je nejslavnější případ únosu cizinců. Příběh byl široce zahrnut v americkém tisku a tvořil základ filmu „Světla z nebe“.

Večer 5. listopadu 1975 vidělo sedm dřevorubců na obloze zářící modrý disk poblíž města Snowflake v Arizoně. Travis Walton vystoupil z auta, aby se lépe podíval na neobvyklý jev. V tuto chvíli jej disk osvětlil světlometem. Pak zasáhl dno objektu paprsek zeleno-modré barvy, který Travise několik metrů vrhl. Zbytek dřevorubců, když to viděli, zpanikařil od lesa.

Travis Walton sám zmizel a jeho hledání nepřineslo žádné výsledky. Policie měla podezření, že ostatní dřevorubci byli zavražděni kamarádem. Všichni to však popírali a při výslechu se dokonce někdo rozplakal. Dřevorubci chtěli být zkontrolováni na detektoru lži a polygraf potvrdil pravdivost svých slov.

O pět dní později byl nalezen Travis Walton. Probudil se v lese a nezávisle dosáhl nejbližší vesnice. Všechno, co si pamatuje o tom, co se stalo, je to, že byl unesen humanoidy o výšce méně než jeden a půl metru, s velkými bezsrstými hlavami, obrovskýma očima a bezhlavými ústy …

Posted on Napsat komentář

Záhady, které nám nejsou schopni vysvětlit ani renomovaní vědci

Přestože už o nich dlouhá léta víme, stále nejsou vědecky vysvětleny

Odborníci se sice dohadují, což je možnou příčinou těchto jevů, ale stále pro nás zůstávají velkými záhadami. Toto je 8 největších záhad lidstva, se kterými se mnozí lidé setkávají ve svém životě zcela běžně, ale nikdo přesně neví, jak je to možné.

Ve světě se občas vyskytují záhadné jevy, které poutají naši pozornost, ale ani věda je nedokáže uspokojilo vysvětlit. 

Jde sice o natolik fascinující a často až mysteriózne jevy, že se jimi vědci zabývají a dohadují se, co jejich zapříčiňuje. Existují o nich však dříve různé hypotézy, než ověřené teorie, které by s jistotou mohli tvrdit, jak to je. S některými jste se již určitě setkali i na vlastní kůži, o některých jste pouze slyšeli, ale určitě bychom se shodli na tom, že jsou to velké záhady lidstva.

1. Déjà vu

Pojmenování tohoto jevu pochází z fancúzštiny a znamená „už viděno“. Někdy se člověku stane, že má z ničeho nic intenzivní pocit, že něco, co zažívá, už někdy předtím prožil, viděl či slyšel. Je to zvláštní nevysvětlitelný jev, kdy máme pocit, že se nějaká situace přesně zopakovala, ale zdá se nám to zvláštní a je to až trochu tajemné. Dvě třetiny populace však přiznávají, že už alespoň jednou tento pocit zažili.

2. Intuice

Intuice je schopnost, s níž se člověk narodí, ale ne každý ji umí správně využívat. Říká se, že tento takzvaný 6. smysl mají zejména ženy. Když se nad tím však zamyslíte, jak funguje? Kde se v člověku bere ten pocit, který mu radí něco intuitivní udělat nebo se intuitivně rozhodnout?

3. Duchové

Věci mezi nebem a zemí se vysvětlují obzvlášť těžce, a také zde věda selhává. Duchy jsou inspirovány mnohé filmy, některé dokonce podle skutečných událostí. Několik lidé tvrdí, že duchy viděli, případně mají nějaké zkušenosti s duchy, ať už s dobrými nebo špatnými. Své by o tom rozhodně věděli vyprávět i exorcisté. Z tohoto tématu „dýchá“ nadpřirozenost a duchů věru vysvětlit neumíme. Co jsou to za bytosti, kde se tu berou, a proč je někteří lidé vidí?

4. Jamais vu

Další psychologická záhada. Je to v podstatě opak výše zmíněného jevu déjà vu, který dokonce ještě podivnější. V tomto případě můžete mít pocit, že nějakou docela běžnou a dobře známou situaci, kterou člověk už dělal nesčetně mnohokrát, přesto nabude pocit, že to dělá poprvé. Člověk má tehdy pocit, že situaci vidí nebo zažívá poprvé, ačkoli rozum mu jasně říká, že to tak není a už to viděl nebo zažil.

5. Placebo efekt

Medicína se snaží již dlouhá léta prostřednictvím různých pokusů vysvětlit, proč někdy dokáží u pacienta zabrat i pilulky, které nemají žádný účinek a obsahují pouze cukr. Víme o síle mysli a autosugesce, ale přesto si vědci nejsou zcela jisti tím, proč tento efekt funguje.

6. Proč je více praváky než leváky

Většina světa, přibližně 9 z 10 lidí, má dominantní pravou ruku, někteří lidé jsou však od přírody leváci. Vědci vědí, že to souvisí s naším mozkem a hemisférami, z nichž každá má na starosti jiné aktivitě. Proč je ale většina lidí praváky a leváky je mnohem méně, na to vědci nevědí zatím poskytnout dostatečné vysvětlení.

7. Orientační smysl zvířat

Některá zvířata každoročně projdou tisíce kilometrů za teplejším počasím a když se vracejí domů, bez problémů se dostanou na totéž místo. Jak to dokáží bez mapy a GPS? Podle National Geographic jim na to slouží jejich vlastní instinkty a na orientaci používají také různé stopy v prostředí. vědci však stále nedokáží docela dobře porozumět tomtuo komplexu, který tvoří jejich orientační schopnosti.

8. Taoský šum

Obyvatelé města Taos v jihozápadní části Ameriky slyší nízkofrekvenční zvuky přicházející z pouště, které mají neznámý původ. Nazývají se „Taos hum“, tedy taoský šum a připomínají zvuky těžkých vozidel pohybujících se po dálnici. I pro odborníky jsou však stále velkou záhadou.

Posted on Napsat komentář

Devět rad jak zhubnout: Recept dělené stravy

V naší převážně ženské redakci je téma, která kolik přibrala, zda funguje to či ono cvičení nebo nejnovější dieta téměř na každé poradě. Prozradím, že se dělíme na dva tábory. Ty, které jsou za hubnutí, a zaryté odpůrkyně jakýchkoliv diet a zejména zaručených rad.

Občas to mezi námi i vzplane! Mně se podařil takový malý zázrak, zhubla jsem devatenáct kilogramů. Tématem posledních našich debat je, jak jsem to dokázala.  

Jak zhubnout

Asi jste se už i vy ocitly před zrcadlem v kůži někoho jiného. Mně se to stalo loni. Tato žena na druhé straně, to přece nejsem já! To břicho je jakési příliš velké, aby mohlo být moje, stehna a boky v mém nejčerstvějším nákupním úlovku? Vždyť tyto kalhoty měly být přece zužující! Ani druhý den nepřinesl změnu, zrcadlo ne a ne ukázat pravdu! Tu, které jsem chtěla věřit. Naštěstí v mém případě trvalo jen pár setin sekundy, dokud jsem se rozhodla. Prý na ty nejdůležitější rozhodnutí potřebuje člověk jen chvilku, mají být totiž kombinací rozumu a pocitů samozřejmě namíchanou v tomto správném poměru. Nezjistila jsem, jestli to byl ten správný poměr, možná správná konstelace hvězd, na kterou nevěřím, nebo to bylo prostě jen a jen moje rozhodnutí. Neupsané jsem se žádnému dietologem, nezapredala jsem svou duši nejvyhlášenějšími fitcentru, neutekala jsem z práce udýchaný na soukromé hodiny s osobním trenérem. Tuto důležitou změnu ve svém životě musím přece udělat sama a navíc tak, aby to nepocítila moje peněženka, protože jsem upadávala při převádění, kolik by mě stálo profesionálně hubnutí. Když jsem se dozvídala z těchzaručených rad, kolik kilogramů se podařilo zhubnout moderátorce Kvetka Horváthové, jak shodila zpěvačka Tina, pomyslela jsem si: jsem snad horší? To musím zvládnout i já! Jsem žena a ty rady na mě opravdu zaúčinkovaly, podlehla jsem jim a přijala jsem osobní výzvu. První v mém životě samozřejmě v takovém zničujícím rozsahu. Ale to jsem tehdy ještě netušila …

Rada první: ZMĚNA!

Jak se to vlastně začalo? Frustrující, s poraženeckými myšlenkami, toto nikdy nedokážu! Jak se mám vzdát jídla, když ho miluji? Jak mám zapomenout na sladké, když bez něj nemůžu žít? Kdo má čas jíst pětkrát za den? Vždyť toto musel vymyslet nějaký ulievak, já mám práce přes hlavy! Snídat? Panebože, tito zaručení odborníci nemívají přece ráno stažen žaludek, ve kterém je místo jen na kávu? Snědla jsem pár večeří, dokud jsem si uvědomila, že jíst jen jedno jídlo denně není ten správný způsob hubnutí, a jíst ho večer je úplný zabiják. Fungovalo to totiž přesně opačně. To zrcadlo zmíněno výše … Tak toto všechno je velký omyl! V první řadě musíte zaujmout tvrdý postoj k ZMĚNĚ! Ano, ani já jsem nevěřila. I jsem si myslela, že ty horní řádky jsou science fiction!      

Rada druhá: KÁZEŇ

Vím, hrozné slovo, ani já mu nepřišla na chuť, dokud jeho čarodějnické účinky nezačala ukazovat ručička na váze. A mé tělo zase vykazovat znaky ubolenosti, utrápeností, potu, vitality, objevené formy, zohledněného svalů, netušila jsem, že je mám pod masou tuku, výdrže, že bych si troufla i na maratón, s plícemi, které neznají diagnózu zadýchanosť. Vyběhnout po schodech do bytu byla pro mě maličkost. A to vše jen díky KÁZNI v cvičení. Už takové hrozné se mi to nezdálo. 

Jak zhubnout

Rada třetí: dělená strava

Neměla jsem žádný plán. Kromě prvních dvou přísných, kamenných a nedotknutelných pravidel, kterým jsem se rozhodla věřit. Tak jsem si vzpomněla, že mám někde mezi skvělými kuchařskými knihami odloženou tu o dělené stravě. Možná jsem si ji tam uložila záměrně, provokativně, nevím. Jisté však je, že mi začalo chutnat maso s nejrůznějšími druhy zeleniny, dušená rýže s fazolkami, kedlubny plněné dušenými houbami, zapékaná dušená rýže s květákem. Věřte mi, prošel rok a já nejsem ani v polovině receptů a stále mi to chutná.

Rada čtvrtá: SBOHEM BRAMBORY, TĚSTOVINY A CHLÉB

Aby bylo mé hubnutí úspěšné, musela jsem se něčeho vzdát. Za oběť pod gilotinou padli brambory, vaječné těstoviny a chléb, které jsou podle příruček a také podle Kvetka Horváthové, která zhubla přes třicet kilogramů, nepřáteli hubnutí. Začala jsem mnohem více konzumovat rýži a rýžové těstoviny, které jsou skvělou náhradou za klasické pšeničné těstoviny. Například i špagety Jím, jen je nahradili dlouhé rýžové nudle a chutnají skvěle, opravdu, i s hrachovou omáčkou!

Rada pátá: pětkrát denně

Díky Bohu za ovesnou kaši! Říkám si při snídani, které se staly pro mě ranním rituálem. Byla jsem vždy zarytě proti snídani, ale začal si je ptát můj žaludek. Normálně ho poslouchám. Šílené! V regálech se zdravou výživou i já přepočítává, vždyť tolik peněz za takové nesmysly! Ale ovesná kaše ochucená nejnovější kokosem, rozinkami, malinami, skořicí, medem, lískovými oříšky a čokoládová, to je paráda. Přišla jsem na chuť polévkám, jednoduchým zeleninovým, nic náročné. A žaludek funguje, ptá si i svačinu, i oběd, svačina, večeři a já jsem úplně bezmocná. Nenajíš se, to je sebevražda! Úžasný pocit sytosti!

Jak zhubnout

Rada šestá: STEPPER

Bez něj bych to nedokázala, tedy jsem přesvědčena, že jen díky němu moje kila zázračně zmizely. Byla jsem s ním každý den, minimálně čtyřicet minut, oblévá mě pot a cítila jsem životodárnou sílu. Vážně. Dá se koupit, není drahý, dokonce já natrefila na poloviční cenu. Na stepperu, malém a šikovném, že si ho můžete dát pod postel, jsem si odmakala svoji vytouženou postavu. Ta disciplína se mi pořádně sjela, neboť zpočátku namožené svaly, nechuť, nahlodávajúca touha vykašlat se na to, vyhrávali i nade mnou. Ale přišla jsem na to, které dvě věci se dají dělat najednou. Steppe a dívat telku. Později mi dáte za pravdu, příjemná kombinace.  

Rada sedmá: MOJE prohřešků

Naučila jsem se počítat kalorie a občas horlivě přepočítává. Matematika se mi nyní sjela! Proto jsem si od začátku hubnutí mohla dopřát to, co miluji. Sladké! Samozřejmě v rozumné míře, podle přepočtu kalorií, které jsem si pak odcvičila na stepperu. Věděla jsem, že pokud podlehnu Horalka, Line nebo Deli, o to víc budu muset poctivě cvičit. A funguje to dosud!

Rada osmá: VÝDRŽ

Jak vydržet? Nuže, první tři měsíce mě motivovala vysněná postava, uplynuly opravdu rychle, a ty další už to, že ji nemohu ztratit. Vždyť kolik jsem jí obětovala! I mě samozřejmě večer zatraceně vábil hlad, každá reklama v televizi na jídlo byla pokušením, mé smysly jakoby se zaměřovaly jen a jen na jídlo, ale … Odolala jsem. Protože když jsem si přepočítána poměr vložených obětí a délku trvání chuti například jednoho nočního rabování ledničky, bylo rozhodnuto.       

Rada devátá: ZMĚNA Šatník

To je ten nejúžasnější pocit. To mi dají za pravdu mnohé ženy. Jít do obchodu a vybrat si, co jen chcete! Pohled do zrcadla v nové halence, svetříku a šatech, no jedinečné! Ta na druhé straně zrcadla, jsem to opravdu já? Už jsem neměla pochybnosti. Začala jsem se cítit lépe, sebevědoměji, nemusela jsem nic zakrývat, maskovat. A navíc, poměr mé výšky a váhy se už konečně vejde i do lékařských tabulek, konzumací zeleniny a pravidelné stravy zapadám i do zdravotních statistik té druhé, lepší strany.  

Jak zhubnout

Zásady dělené stravy – podle čeho jsem se řídila!

 • Spočívají v rozdělení stravy na dvě hlavní skupiny a dvě podskupiny:
  • Hlavní rostlinná skupina (všechny druhy obilovin, luštěniny, sója, brambory, bezvaječné těstoviny, rýže, ovesné vločky, krupice, med, rostlinný tuk)
  • Hlavní živočišná skupina (všechny druhy masa, ryby, mléko, mléčné výrobky, vejce)
  • Zeleninová podskupina (jídla této podskupiny můžeme kombinovat s jídly obou hlavních skupin, ale nikdy ne s jídly ovocné podskupiny)
  • Ovocná podskupina (jídla se mohou kombinovat pouze s jídly hlavní rostlinné skupiny)
 • Během jednoho dne nejíme společně jídla hlavních skupin
 • Během jednoho dne nejíme společně jídla podskupin (pokud si vyberu den na základě rostlinné skupiny, můžeme ji kombinovat jen s jednou podskupinou a druhý den podskupinu vyměníme)
 • Jídla živočišné skupiny mícháme pouze s jídly zeleninové podskupiny


Recept dělené stravy

Kedlubny plněné kuřecím masem

potřebujeme:

8 větších mladých kedluben, 1 cibuli, 200 g kuřecího masa, sůl, pepř, zeleninový vývar, 1 vejce, petrželku, rostlinný olej, 4 lžíce nastrouhaného ementálu

postup:

Mladé kedlubny očistíme, vršky seřízneme a dužinu částečně vydlabeme. Nadrobno posekanou očištěnou cibuli zpěníme na rostlinném oleji, přidáme maso nakrájené na drobné nudličky, osmažíme, osolíme, přidáme pepř, podlijeme 2 lžícemi zeleninového vývaru a přikryté dusíme doměkka. Pak přidáme posekanou vydlabané dužinu z kedluben, chvíli podusíme a necháme vyhládnout. Do vychladlé směsi smícháme vejce a nadrobno posekanou petrželku. Připravenou nádivkou naplníme kedlubny, uložíme je do mísy, kterou jsme zlehka vymazali rostlinným olejem, podlijeme zeleninovým vývarem a dáme péct do vyhřáté trouby. Když jsou kedlubny měkké, posypeme jejich nastrouhaným ementálem a zapečeme. Podáváme se zeleninou.         

Autor: ANNA Bočková

Posted on Napsat komentář

Koronavirus: Itálie vyčleněno € 400 miliard na pomoc podnikům v důsledku krize

Italský premiér Giuseppe Conte v pondělí oznámil nový stimulační program určený pro injekci pro podniky poškozených pandemií koronavirus až v hodnotě 400 miliard eur.

Conte v televizním prohlášení řekl, že toto opatření představuje „nejsilnější zásah do historie země“.

Program podpoří balíček o objemu 340 miliard eur na půjčky kryté vládou, oznámeno v průběhu minulého měsíce.

Koronavirus – COVID 19

Conte dále uvedl, že polovina nového balíčku bude vyčleněna pro exportně orientované společnosti, jejichž obrat se za poslední měsíc prudce snížil.

Dodatečné výdaje znamenají, že italský rozpočtový deficit do roku 2020 pravděpodobně vystoupí nad 4% hrubého domácího produktu (HDP), daleko nad cíl stanovený v září ve výši 2,2% a 1,6% vykázaný v roce 2019, což bylo nejnižší za posledních 12 let.

Řekl, že národ musí být trpělivý vzhledem k pandemii, která si dodnes oficiálně vyžádala 16 523 životů a zanechala miliony v dočasné nezaměstnanosti.

Italský vůdce dále uvedl: „Brzy uvidíme nové jaro pro Itálii, ale momentálně musíme zůstat doma.“

Zdraví Itálie je podle Conteho „v této krizi ekonomické ale i sociální“.

Vláda také oznámila, že podnikne kroky na ochranu italských společností oslabených hospodářskou krizí před převzetím zahraničními konkurenty.

Zástupce kabinetu Riccardo Fraccaro, uvedl: „Toto těžké období se nepromítne do příležitosti kořisti vůči italským společnostech.“

Koronavirus – COVID 19

Conte poznamenal: „Budeme schopni kontrolovat operace firem a nepřátelské převzetí nejen v tradičních odvětvích, ale i ve finančním, úvěrovém, pojistném, energetiky, dopravy, vodním, zdravotním, potravinovém bezpečí, robotice, polovodičích a kybernetické bezpečnosti.“

Detaily pomoci

Státní pokladna ochrání banky před ztrátami z 90% půjček společnostem všech velikostí, přičemž se očekává, že do hospodářství vloží okolo 200 miliard eur. Záruka může být poskytnuta na 100% možných ztrát u úvěrů nepřesahujících 25 000 eur.

Italský státní věřitel Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a jeho exportní agentura Sace podle dekretu, do konce tohoto roku poskytnou další záruky za dalších 200 miliard eur.

Italské společnosti využívající tento systém musí zdržet schválení výplaty dividend na jeden rok.

Koronavirus – COVID 19

Cílem tohoto schématu, která byla umožněna uvolněním pravidel Evropské unie pro státní podporu společnostem, je udržet toky úvěrů do hospodářství, aniž bankám způsobovaly ztráty, z důvodu dodatečných rizik, kterými v důsledku viru procházejí.

Elena Carletti, profesorka financí na milánské univerzitě Bocconi uvedla .: „Italský bankovní sektor byl obecně v dobrém zdravotním stavu, předtím než ho zasáhla koronavírusová krize a je důležité tuto sílu zachovat.“

Koronavirus v Itálii

Počet úmrtí se však v pondělí zvýšil z nejnižší úrovně za více než dva týdny.

Podle vyjádření civilní ochrany, denní počet oficiálních úmrtí na onemocnění COVID-19 v pondělí vzrostl na 636 z 525 den předtím.

Nedělní výsledek byl nejnižším od 19. března. Představoval také pokles o 23 procent z 681 úmrtí nahlášených v sobotu.

Vedoucí italští zdravotničtí úředníci označili nedělní pokles za důležitý bod, který by mohl případně vést ke zmírnění přísného měsíčního zablokování země.

Koronavirus – COVID 19

Současné zablokování Itálie bylo oficiálně prodlouženo na 13. dubna.

Conte opakovaně zdůrazňoval, že podniky se budou moci otevírat pouze postupně a že mnohé ze současných opatření v oblasti sociálního omezení zůstanou na určitou dobu v platnosti.

Ale zdržel se vyjádření, kdy se to může stát. Někteří úředníci navrhli, aby se většina současných opatření prodloužila nejméně do začátku května.

Některé z dalších údajů, zveřejněné v pondělí však vypadaly povzbudivě.

Denní nárůst nových nakažených klesl na rekordní minimum, na hodnotu jen 2,8%.

Počet lidí léčených intenzivní péčí vůči COVID-19 klesl třetí po sobě následující den.

Zdroj: CNA, StraiTimes

Posted on Napsat komentář

Belgie předstihla Německo v počtu obětí, ve Spojených státech přes 17 tisíc úmrtí v důsledku COVID-19. Mapa distribuce Coronavirus

Počet případů infekce koronaviry po celém světě od večera 10. dubna překročil 1 milion 632 tisíc, z nichž více než 1,16 milionu je aktivních. Zemřelo přes 97,5 tisíc pacientů.

Na planetě je 210 zemí a území, kde byl virus detekován.

Koronavirus – COVID 19

Tyto údaje ukazují statistické údaje o rozložení stránky COVID-19 portál Worldometer , stejně jako datový portál gisanddata.maps.arcgis.com , kde v reálném čase aktualizované statistiky zveřejnila Hopkins University pak je Johns Center for Science and Engineering Systems‘ ( Johns Hopkins CSSE ).

Podle těchto údajů pět zemí v počtu potvrzených případů onemocnění zahrnuje :

 • USA ( 475 237) – 6671 nových případů infekce, +364 mrtvých od začátku dne;
 • Španělsko ( 157 022) – 3800 nových případů, +396 mrtvých;
 • Itálie ( 143 626) – žádné aktualizované statistiky za poslední den – 4204 nových skutečností o infekci a +610 úmrtí;
 • Německo (119 401) – 1116 nových případů infekce, údaje o úmrtích od začátku dne nejsou k dispozici;
 • Francie (117 749) – aktualizované statistiky nejsou k dispozici, za poslední den – 4799 nových skutečností o infekcích a 1341 úmrtích.

Čína je na šestém místě (celkem 81 999 případů). Následuje Írán (68 192 ) a Spojené království (65 077 ). Uzavřete první desítku Turecka (42 282 ) a Belgii (26 667). Až do 8. dubna bylo Švýcarsko zařazeno do první desítky největších globálních ložisek koronaviru ( 24 427), ale Belgie byla před ním v počtu případů infekce.

Koronavirus – COVID 19

7. dubna bylo v americkém státě New York zaznamenáno 138 000 laboratorně potvrzených skutečností o nemoci COVID-19 – to je více než v celé Itálii.

10. dubna byl v Jemenu objeven první fakt infekce koronaviry – k tomu došlo den poté, co koalice vedená Saúdskou Arábií oznámila pozastavení vojenských operací v zemi .

Foto: worldometers.info/coronavirus

Oběti Coronavirus v New Yorku jsou pohřbeny v obrovském masovém hrobu

Ve státě New York v USA již bylo 160 000 lidí infikováno koronaviry – více než v kterékoli jiné zemi na světě. Zemřelý bude pohřben v hromadných hrobech na ostrově Hart. Dříve zde byla pohřbena těla nevyžádaná příbuznými, ale epidemie COVID-19 se hodně změnila.